Pripojenie sprchového panelu wellness

Vstavaním sprchového panelu si môžete dopriať viac relaxácie v kúpeľni celkom rýchlo a bez nákladných rekonštrukčných prác. Malé sprchové wellness je zložené z hlavného panela, na ktorom sú umiestnené rôzne časti príslušenstva, ako napríklad masážne trysky, výškovo nastaviteľná tyč a ručná sprcha. Luxusné modely majú aj voľbu ďalších funkcií, napr. termostat, držiaky na mydlo z ušľachtilej ocele, špeciálne odkladacie plochy atď. Sprchové panely sú priestorovo úsporné – niektoré sú vhodné dokonca aj do sprchového kúta – kde ich inštalácia je úplne jednoduchá.


Návod

1. Príprava prípojok

Sprchový panel sa pohodlne pripevní na montážne lišty (v rohoch na montážne uholníky). Naplánujte si pritom presne, v akej výške chcete armatúru wellness umiestniť: Trysky by sa mali optimálne prispôsobiť telesnej výške a ručná sprcha by pritom mala byť ešte ľahko dosiahnuteľná.

Zložte záslepky z prívodu vody a na tieto prívody pomocou kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom naskrutkujte dištančné diely. Pred tým závity oviňte teflónovou páskou alebo kúdolom, aby dobre tesnili.

Pamätajte si: Uzavrieť hlavný prívod vody!

2. Pripojenie sprchového panelu

Pre armatúru potrebujete vonkajšie závity (dvojitá vsuvka), ktoré tiež oviniete teflonovou páskou alebo pomocou konope a potom ich naskrutkujete do dištančných dielov a utiahnete ich.

V prípade, že to veľkosť masážneho panelu umožňuje, odporúčame použiť pre pripojenie rohové ventily. Pri akomkoľvek probléme alebo výmene nemusíte zastavovať hlavný prívod vody, ale zastaví sa iba prívod do panelu cez rohový ventil.

Dutiny medzi závitovými dielmi a stenou vyplňte silikónom.

Ešte pred tým, než je armatúra takto usadená a hadice sú pripojené, nechajte na namontovaný sprchový panel približne tri minúty vytekať vodu. Tým sa vyčistia závity a častice nečistôt sa z rozvodov vypláchnu.

Pri osádzaní panelu je ideálne pracovať vo dvojici. Kým jeden pridŕža vrch ...

....druhý priskrutkováva prívody pre studenú a teplú vodu na prípojky vody.

Tip

Utesnenie pomocou konope v prípade, že nepoužijete teflonovú pásku

Najskôr závity trochu zdrsnite pílovým kotúčom na kov. Teraz položte čisto a pevne niekoľko vlákien konope naprieč závitov zvnútra smerom von a potom oviňte priečne položené vlákna konope. Pre posledné ovinutia priberte naprieč položené vlákna konope. Ak sú závity rovnomerne vyplnené pomocou konope, naneste na ne ešte niekoľko kvapiek tesniacej pasty. Zaskrutkujte a máte hotovo!

Náradie a materiál

  • Ceruzka alebo lepiaca páska
  • Dištančné diely
  • Dvojitá vsuvka
  • Otvorený maticový kľúč
  • Silikón
  • Skladací meter
  • Sprchový panel vrátane montážnej lišty, prívodných hadíc, upevňovacieho materiálu a kľúča na skrutky s vnútorným šesťhranom
  • Teflonová páska alebo konope a tesniaca pasta
  • Vodováha
  • Vŕtačka s vrtákom do skla a obkladačiek alebo s viacúčelovým vrtákom

Galéria

Vo vašom odbornom centre BAUHAUS sú k dispozícii sprchové panely v rôznych prevedeniach ako kompletná súprava vrátane všetkých doplnkov pre montáž.

 

Odmerajte v akej výške budete chcieť namontovať panel, označte body na navŕtanie otvorov - napríklad lepiacou páskou - a potom otvory vyvŕtajte.

 

Vypnite vodu, odstráňte záslepky z prítokov vody a otočte za týmto účelom rozperky (závity rozperiek najskôr obaľte konope alebo teflónovou páskou).

 

Zvyšné dutiny úplne vystriekajte silikónom.

Naskrutkujte adaptér pre pripojenie (dvojitá vsuvka) do rozperiek a utiahnite ich otvoreným maticovým kľúčom.

 

Zaveste panel na hornej strane do montážnej lišty a naskrutkujte na dolnej strane prívodnej hadice na pripojenie vody.