Ochrana osobných údajov

Ochrana dát

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Vážení zákazníci, vaše súkromie je pre nás dôležité. U nás by ste sa mali cítiť bezpečne. Preto my a náš poverenec pre ochranu osobných údajov dbáme na dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov, najmä európskeho všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov platného od 25. mája 2018. Nižšie by sme vás chceli informovať o tom, na aký účel osobné údaje získavame a používame a ako môžete uplatniť svoje práva. Naše systémy elektronického spracovania údajov sú vďaka príslušným technickým a organizačným opatreniam chránené pred prístupom, zmenami alebo rozširovaním zo strany nepovolaných osôb, ako aj pred stratou a zničením.

 

Čo sú to Cookies?

Cookies sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do histórie vášho internetového prehliadača pri návšteve konkrétnych webových stránok. Cookies zaisťujú napríklad to, že sa stránky, na ktorých ste už boli, rýchlejšie načítajú. Sú ale aj nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok. Cookies je možné využívať tiež na sledovanie správania používateľov na webe. Ukladanie cookies do počítača je možné vo väčšine internetových prehliadačov zakázať.

Ako BAUHAUS využíva súbory Cookies?

Súbory cookies používame predovšetkým na identifikáciu vášho počítača a sledovanie spôsobu, akým prechádzate náš web. Vďaka tomu môžeme naše stránky vylepšovať tak, aby ste se na nich lepšie orientovali. Súbory cookies ďalej využívame pre reklamné kampane a ich obmedzenia. Vďaka tomu môžeme napríklad zaistiť, aby sme vás nevystavili nadmernému množstvu reklamy, ktorá pre vás nie je zaujímavá. Na tieto účely poskytujeme reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe. Takýmto partnerom však neposkytujeme vaše identifikačné údaje. Na svoju propagáciu využívame platformy Google, Facebook a Seznam. Nepoužívame súbory cookies, ktoré sprístupňujú informácie uložené na vašom pevnom disku alebo poškodzujú či inak ohrozujú váš počítač.

Ak nechcete súbory cookies ukladať, môžete ich používanie zablokovať na nasledujúcej adrese https://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba (externý odkaz).

Analýza internetových stránok

Na účely analýzy a optimalizácie našich internetových stránok využívame rôzne služby, ktoré sú nižšie predstavené. Môžeme tak napríklad analyzovať, koľko používateľov navštívi naše webové stránky, aké informácie sú najčastejšie požadované alebo ako používatelia ponuku vyhľadajú. Evidujeme okrem iného dáta o tom, z ktorej internetovej stránky príslušná osoba na internetovú stránku prešla (takzvaný referer), ktoré podstránky internetovej stránky navštívila alebo ako často a akú dobu podstránku sledovala. Pomáha nám to pri vytváraní a zlepšovaní ponúk používateľsky príjemnejším spôsobom. Dáta, ktoré sú pritom zhromažďované, neslúžia na osobnú identifikáciu jednotlivých používateľov. Zhromažďované sú anonymné dáta, prípadne nanajvýš pseudonymné dáta. Právnym podkladom k tomu je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Google Conversion Tool

Táto internetová stránka využíva nástroj Google Conversion Tool, službu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) pre pseudonymnú internú analýzu efektivity zasielaných reklám. Ak prejdete z inej internetovej stránky kliknutím na reklamu integrovanú na tejto stránke (textová reklama, reklamný banner) na našu internetovú stránku, uloží sa reklamným bannerom na tejto inej stránke vo vašom prehliadači súbor cookie. Ak ide u reklamného bannera o reklamnú kampaň, ktorou je spoločnosť Google poverená, zašle spoločnosť Google príslušný súbor cookie pri kliknutí na reklamný banner. Ani náš konverzný partner ani my pritom nemôžeme vidieť, ktoré iné internetové stránky ste navštívili. Nezhromažďujeme ani nezískavame pritom žiadne informácie, pomocou ktorých by bolo možné používateľa osobne identifikovať. Informácie zhromažďované pomocou Conversion Trackings slúžia výhradne na vytváranie štatistík o úspešnosti a používaní našich kampaní. Tieto súbory cookie strácajú po 30 dňoch svoju platnosť. Právnym podkladom pre využívanie technológie súborov cookie je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem vyplýva z potreby získať možnosť optimalizácie vlastných internetových stránok pre návštevníka a zvýšenie úspešnosti reklamných opatrení. Ak sa nechcete tejto analýzy zúčastniť, môžete nastavením prehliadača zasielanie súborov cookie dezaktivovať alebo tu (externý odkaz) podať námietku.

Informácia, že ste ako anonymný návštevník stránok prešli cez reklamný banner na našu internetovú stránku, je z vášho súboru cookie vyčítaná a potom nami a naším konverzným partnerom anonymne spracovaná. Príjemcom anonymizovaných dát je spoločnosť Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Spoločnosť Google podlieha ustanoveniam štítu súkromia EU-U.S. Privacy-Shield.

Náhľad certifikácie týkajúcej sa štítu súkromia EU-U.S. Privacy-Shield je k dispozícii na https://www.privacyshield.gov/list (externý odkaz). Vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2016/1250 z dňa 12. júla 2016 je uznaná primeraná úroveň ochrany údajov v Únii poskytovanej štítom súkromia EU-U.S. Privacy-Shield.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie, nájdete v Prehlásení o ochrane dát spoločnosti Google (externý odkaz).

Retargeting

Okrem toho využívame technológie retargetingu externých poskytovateľov, ako napr. obrazové prvky od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Retargeting nám umožňuje upraviť online ponuku tak, aby bola pre vás zaujímavejšia. Na internetových stránkach našich partnerov tak môžeme cielene osloviť s online reklamou tých používateľov, ktorí už o náš e-shop a naše výrobky prejavili záujem. Zo štúdií vieme, že zobrazenie personalizovanej reklamy orientovanej na záujmy používateľa je pre používateľa internetu prínosnejšie než zobrazenie reklamy, ktorá sa záujmov používateľa nijak netýka.

Na tento účel sú zasielané súbory cookie, pomocou ktorých sú dáta orientované na záujmy používateľov zhromažďované s použitím pseudonymov. Na základe týchto informácií sú vám na internetových stránkach našich partnerov zobrazované internetové reklamy k našim ponukám. Nie sú ukladané žiadne dáta vzťahujúce sa bezprostredne k určitým osobám a ani nie sú s osobnými dátami spojované žiadne používateľské profily.

Právnym podkladom pre využívanie technológií retargetingu je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Zhromažďovanie dát na účel personalizovanej reklamy máte možnosť aktivovať alebo dezaktivovať tu (externý odkaz). Následne bude odoslaný súbor cookie, ktorý trvalo zamedzí zhromažďovaniu dát do doby, kým tento súbor cookie vo svojom prehliadači cielene alebo pomocou funkcie „Zmazať všetky súbory cookie“ nezmažete. Námietku môžete kedykoľvek zopakovať.

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie, nájdete v Prehlásení o ochrane dát spoločnosti Google.

Google Dynamic Remarketing a Video Remarketing (YouTube)

Na našej internetovej stránke využívame dynamickú funkciu remarketingu reklamnej služby Google AdWords. Táto technológia nám umožňuje po vašej návšteve našej internetovej stránky automaticky zaslať reklamu orientujúcu sa na cieľové skupiny. Reklamy sú zamerané na produkty a služby, ktoré boli vami pri poslednej návšteve našej internetovej stránky zvolené kliknutím.

Na vytváranie internetových reklám orientovaných na záujmy používateľov používa spoločnosť Google súbory cookie. Spoločnosť Google pritom obvykle ukladá také informácie, ako je váš dopyt na webe, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vášho dopytu. Tieto informácie slúžia iba na priradenie webového prehliadača určitému počítaču. Nemôžu byť použité na identifikáciu určitej osoby. V týchto účeloch spočíva aj náš oprávnený záujem na spracovaní dát. Právnym podkladom pre použitie dynamického remarketingu spoločnosti Google je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nami zaslané a so súbormi cookie, identifikáciami používateľov (napr. User-ID) alebo identifikáciou reklamy prepojené dáta sú po 540 dňoch dezaktivované.

Ak nechcete dostávať internetovú reklamu od spoločnosti Google, môžete zasielanie reklám dezaktivovať cez Nastavenie reklám (externý odkaz) od spoločnosti Google. Alternatívne môžete používanie súborov cookie tretími poskytovateľmi dezaktivovať tak, že prejdete na dezaktivačnú stránku reklamnej iniciatívy siete www.networkadvertising.org/choices/ (externý odkaz).

Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Google používa súbory cookie, nájdete v Prehlásení o ochrane dát spoločnosti Google (externý odkaz).

Google rozšírené konverzie

Cieľom rozšírených konverzií je poskytovať vám relevantnejšie reklamy. Vďaka presnejším meraniam môžeme optimalizovať naše kampane tak, aby zodpovedali vašim záujmom.

Pri využívaní rozšírených konverzií môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo
  • Meno a priezvisko
  • Adresa (ulica, mesto, PSČ)

Tieto údaje sú zhromažďované v šifrovanej podobe a ododvzdávané do reklmaných platforiem (Google Adsä za účelom merania a optimalizácie výkonu našich reklám. Proces šifrovania zaisťuje, že vaše údaje zostávajú v bezpečí a nie sú prístupné neoprávneným osobám. Tieto údaje používame iba so súhlasom marketingových cookies, ktoré nám umožňujú ich zber a spracovanie. 

Heureka

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty za účelom priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov za účelom zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk. Tomu na tieto účely môžeme odovzdávať vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Sociálne siete

Na účel presnejšieho cielenia reklamy na sociálnych sieťach poskytujeme našim dôveryhodným partnerom (reklamným a sociálnym sieťam) informácie o vašom správaní na našich webových stránkach. Tieto dáta neobsahujú vaše identifikačné údaje. Na tieto účely používame platformu Facebook a nástroje Facebooku pre firmy.

Podrobnejšie informácie o zbere dát zo strany Facebooku nájdete priamo na stránkach (externý odkaz).

Novinky e-mailom a účasť na akciách Kids Club

Zaujíma vás, čo sa deje s vašimi dátami, ak sa prihlásite k odberu nášho newsletteru, objednáte si katalóg domov alebo registrujete na akciu Kids Club? Podrobné informácie sa dozviete v Poučenie o spracovaní osobných údajov.


Poučenie o spracování osobných údajov

Správca

Súhlasíte, aby spoločnosť 

BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s., IČO: 47 794 437;

kontakt:

Sídlo: Pri letisku 1, Bratislava – mestská časť Ružinov, 824 04

E-mail: osobneudaje@bauhaus.sk

Telefón: +421 222 211 211;

spracovala vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Spôsob spracovania

Spracovávame osobné údaje automatizovane aj manuálne pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov, a to buď sami alebo prostredníctvom spracovateľov. Títo zmluvní spracovatelia nám pomáhajú s rôznymi marketingovými aktivitami, ako je napríklad zasielanie e-mailov, remarketing, cielenie reklamy a ďalšie.

Súhlas je dobrovoľný

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a my ich získanie ničím nepodmieňujeme. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť. Odhlásiť sa je možné priamo cez naše obchodné oznámenie jedným kliknutím na odhlasovací odkaz v každom e-maile. Môžete nás tiež kontaktovať a my to urobíme za vás.

Začiatok platnosti súhlasu

Platnosť vášho súhlasu začne v deň, kedy potvrdíte, že vám od nás prišiel kontrolný e-mail. Ten vám zašleme kvôli kontrole totožnosti a potvrdíte ho kliknutím na tlačidlo vo vnútri tohto e-mailu. Ak kontrolný e-mail nepotvrdíte, nebudeme vám môcť naň nič zaslať.

Přístup k informacím o zpracování

O rozsahu spracovania osobných údajov, účele, kým sú údaje spracovávané, akým spôsobom a komu môžu byť údaje sprístupnené, vás budeme na vašu žiadosť písomne informovať.

Chybné údaje

Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, radi ich na vašu žiadosť opravíme.

Vymazanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, ak si to nebudete priať. Ak požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, vymažeme ich bez zbytočného odkladu zo všetkých databáz. V prípade, že by nám ich uchovanie nariaďovali zákony, budeme vás informovať.

Ochrana vašich práv

Ak sa domnievate, že my alebo nami poverený spracovateľ spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s účelom, na ktorý nám boli dáta poskytnuté, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa týka priameho marketingu. Ak sa domnievate, že my alebo nami poverený spracovateľ spracovávame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie a napravenie situácie. Ak bude ktorákoľvek žiadosť oprávnená, zaistíme čo najskôr nápravu. Máte tiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prehlásenie o plnoletosti

Prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, požiadali ste svojho zákonného zástupcu o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Otázky

V prípade, že vám nie je jasné s čím súhlasíte, prípadne by ste potrebovali niektorý z prechádzajúcich bodov upresniť, neváhajte sa nám ozvať na osobneudaje@bauhaus.sk.

ČINNOSŤ ROZSAH ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD POSKYTNUTIE ÚDAJOV DOBA SPRACOVANIA

Newsletter

registrácia k odberu

E-mail

Marketingové účely

Zasielanie e-mailov s našimi obchodnými oznámeniami, odbornými informáciami, ponukami, informáciami o službách a pozvánkami.

Súhlas subjektu údajov

Z odberu je možné sa odhlásiť v každom jednom newsletteri kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov

Kids Club newsletter

registrácia k odberu

E-mail

Marketingové účely

Zasielanie e-mailov s organizačnými informáciami o akciách Kids Club

Súhlas subjektu údajov

Z odberu je možné sa odhlásiť v každom jednom Kids Club newsletteri kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov

Kids Club

registrácia dieťaťa na akciu

Meno, priezvisko

zodpovednej osoby

Organizácia akcie Kids Club

Zaistenie zodpovednosti za deti v priebehu akcie.

Súhlas subjektu údajov

Agentúra zaisťujúca realizáciu konkrétnej akcie Kids Club.

6 mesiacov

E-mail

zodpovednej osoby

Marketingové účely

Zaistenie zodpovednosti za deti v priebehu akcie.

Súhlas subjektu údajov

Z odberu je možné sa odhlásiť v každom jednom Kids Club newsletteri kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov

Meno, priezvisko, vek

dieťaťa

Organizácia akcie Kids Club

Zaistenie voľných miest a vhodného materiálu pre registrovaných účastníkov akcie.

Súhlas zodpovednej osoby

Agentúra zaisťujúca realizáciu konkrétnej akcie Kids Club.

6 mesiacov

Adresné zasielanie katalógov

registrácia k odberu

Meno, priezvisko, adresa, e-mail

Marketingové účely

Zasielanie papierového katalógu poštou na konkrétnu domovú adresu.

Súhlas subjektu údajov

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov
ČINNOST ROZSAH ÚČEL PRÁVNÍ ZÁKLAD PŘEDÁNÍ ÚDAJŮ DOBA ZPRACOVÁNÍ

Newsletter

registrace k odběru

E-mail

Marketingové účely

Zasílání e-mailů s našimi obchodními sděleními, odbornými informacemi, nabídkami, informacemi o sužbách a pozvánkami.

Souhlas subjektu údajů

Z odběru se lze odhlásit v každém jednom newsletteru kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.
Důvod: Realizace e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.
Důvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.
Důvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.
Důvod: Remarketing

10 let

Kids Club newsletter

registrace k odběru

E-mail

Marketingové účely

Zasílání e-mailů s organizačními informacemi o akcích Kids Club.

Souhlas subjektu údajů

Z odběru se lze odhlásit v každém jednom Kids Club newsletteru kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.
Důvod: Realizace e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.
Důvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.
Důvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.
Důvod: Remarketing

10 let

Kids Club

registrace dítěte k akci

Jméno, příjmení

odpovědné osoby

Organizace akce Kids Club

Zajištění odpovědnosti za děti v průběhu akce.

Souhlas subjektu údajů

Agentura zajišťující realizaci konkrétní akce Kids Club.

6 měsíců

E-mail

odpovědné osoby

Marketingové účely

Zajištění odpovědnosti za děti v průběhu akce.

Souhlas subjektu údajů

Z odběru se lze odhlásit v každém jednom Kids Club newsletteru kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.
Důvod: Realizace e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.
Důvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.
Důvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.
Důvod: Remarketing

10 let

Jméno, příjmení, věk

dítěte

Organizace akce Kids Club

Zajištění volných míst a vhodného materiálu pro registrované účastníky akce.

Souhlas odpovědné osoby

Agentura zajišťující realizaci konkrétní akce Kids Club.

6 měsíců