Hlavný obsah

Terasová zástena

Nie všade je žiaduci voľný pohľad zvonku. Práve na vlastnej terase si chceme nerušene užívať svoje súkromie. S prvkami zásteny, ktoré sú z odolného dreva, sa terasa stáva útulným miestom na posedenie na slnku, ktoré je skryté pred pohľadmi zvonku a chránené pred vetrom.

Pozor: Na všetky skrutky a kovania použite nehrdzavejúcu oceľ, aby sa drevo nesfarbilo. 

1. Plánovanie a príprava

Dopredu si presne premyslite, pre aké zásteny sa rozhodnete, a či, respektíve aké ozdobné prvky by ste chceli začleniť. Pre presný rozmer jednotlivých prvkov zásten dodržte navyše efektívne vonkajšie rozmery (šírku) – tie sú pri 180 cm prvkoch vždy o dva centimetre užšie, respektíve pri 90 cm prvkoch o jeden centimeter užšie než údaje v katalógu BAUHAUS (tieto údaje špecifikujú montážny rozmer). K efektívnym vonkajším rozmerom pripočítajte pri každom prvku montážny odstup aspoň dva centimetre pre upevňovacie kovanie – teda aspoň po jednom centimetri vpravo a po jednom centimetri vľavo od prvku ako vzdialenosť k stĺpikom. Podľa týchto údajov a hrúbky stĺpikov vypočítajte dispozície zásten a umiestnenie stĺpikov.

Pozor: Prvky zásten montujte zásadne tak, aby ich vzdialenosť od zeme bola aspoň päť centimetrov – ako ochrana proti kontaktnému vlhku, ktoré by viedlo k rýchlejšej hnilobe.

2. Usadenie kotiev stĺpikov

Ak ste sa rozhodli pre terasovú zástenu, môžete sa do toho pustiť: Najskôr si pomocou kolíkov a napnutej vodiacej šnúry vyznačte hranicu zásten vrátane presného umiestnenia všetkých stĺpikov.

Vykopte diery pre fundamenty stĺpikov a urobte bodový základ z betónu. Na tento základ následne príchytkami pripevnite jednotlivé kotvy stĺpikov.

Ako založíte bodový základ a ďalšie informácie a tipy nájdete v Radcovi BAUHAUS Zhotovenie základov.

3. Vyrovnanie a montáž stĺpikov

Po upevnení všetkých kotiev na základy postupne do kotiev postavte stĺpiky a dôkladne ich vyrovnajte. Tu pracujte najlepšie vo dvojici, aby boli stĺpiky presne kolmé. Následne stĺpiky upevnite ku kotvám vratovými skrutkami. Skrutky však pevne dotiahnite až nakoniec, aby ste mohli všetky stĺpiky vyrovnať do rovnakej výšky.

4. Príprava a montáž väzníc

Väznice, teda vodorovné nosníky strešnej väzby, rozložte najskôr na zem a vyznačte polohy stĺpikov, a ďalej rohové a krížové spoje (tu dbajte na pravé uhly).


Na vyznačených rohových a krížových spojoch drevo niekoľkokrát narežte pílou a následne ho medzi rovnobežnými zárezmi vysekajte dlátom. Plochým vrtákom ďalej zahĺbte otvory na upevnenie stĺpikov a kruhovým vrtákom väznice prevŕtajte.


Teraz položte väznice na stĺpiky, predvŕtajte ich až do čelného dreva stĺpikov a zaskrutkujte skrutky.

5. Pripevnenie prvkov zásten

Po postavení základnej konštrukcia teraz pripevnite jednotlivé prvky zásten. Na ich vyrovnanie použite pre každý prvok dva kamene alebo drevené hranoly pre približnú výšku. Provizórnu oporu pre presné vyrovnanie poskytnú pomocne podložené klinky.


Na upevnenie prvkov zásten k stĺpikom použite špeciálne uhlové spojovacie články: Ploché prvky priskrutkujte uhlovými spojovacími článkami na hornej strane zhora a dole zboku. Na upevnenie jedného prvku stačia štyri uholníky – kto chce mať istotu, použije šesť.

6. Osadenie krokiev a montáž dvierok

Nakoniec na väznice priskrutkujte krokvy. Vyzerajú dobre a navyše slúžia rastlinám ako opora pre popínanie.


Vrátka upevnite tromi zvonku naskrutkovanými závesmi. Ako zatváranie použite obyčajnú dvojdielnu posuvnú zástrčku.

Galerie obrázků: Terasová zástěna

Prvky drevených zásten vytvárajú na terase útulné súkromie.
Aby konštrukcia stála bezpečne a mala aj príjemný vzhľad, pracujte veľmi presne a pedantsky vyrovnajte jednotlivé stĺpiky a prvky.
Ak pracujete sami, použite na provizórne zafixovanie stĺpikov do kotiev tužidlá.
Otvory na skrutky za každých okolností predvŕtajte – najmä v prípade tvrdého dreva ako bangkirai. Pod stĺpiky navyše podložte drevený klin – aby bol od zeme dostatok priestoru.
Pomocou vodiacej šnúry napnutej medzi vonkajšími stĺpikmi vyrovnajte výšku ostatných stĺpikov.
Pre potrebné rohové a krížové spoje stĺpikov vysekajte drevo dlátom na vyznačených miestach. Spoje navyše chráňte konzervačným prípravkom na drevo, lebo vnikajúca voda tu ľahko zostane stáť.
Na vyrovnanie prvkov zásteny medzi stĺpikmi použite pomocnú latu, ktorú aj s vodováhou položíte na už upevnený uhlový spojovník.
Ozdobné prvky so špičkou zoskrutkujte bočne s uhlovými spojovníkmi.
Pergolové trámiky ako opora pre popínanie a dekoračný prvok zásteny sa jednoducho priskrutkujú k väzniciam. Ako popínavé rastliny sú vhodné napríklad plamienok, pavinič päťlistý, stavikrv vtáčí, wistéria čínska, popínavé ruže, brečtan alebo kivi.
V prípade potreby môžete do plota zásteny namontovať taktiež vrátka.
 
 

Bangkirai

V uvedenom príklade je použitá terasová zástena s prvkami z bangkirai: Toto pevné a stabilné drevo je od prírody veľmi pevné, nárazuvzdorné a odolné voči poveternostným podmienkam. Trvanlivosť v exteriéri sa pohybuje okolo 20 rokov – je optimálne na terasy, balkóny alebo lávky. Drevo však pôsobením vetra a vody získava postupom času striebrosivú patinu. Kto by tomu chcel zamedziť, mal by drevo ošetrovať špeciálnym olejom na údržbu. Pravidelné olejovanie navyše predlžuje trvanlivosť a životnosť dreva. 

 • Aku skrutkovač
 • Dláto
 • Betón (napr. rýchlo tvrdnúci betón)
 • Vŕtacie kladivo
 • Vŕtačka vr. kruhového a plochého vrtáka
 • Kladivo 
 • Kúsky dreva a drevené klinky
 • Kotvy stĺpikov vr. upevňovacieho materiálu (skrutky, príchytky)
 • Murárske pravítko
 • Píla
 • Šnúra
 • Prvky zásteny, stĺpiky a vrátka vr. upevňovacieho materiálu (skrutky z ušľachtilej ocele, uhlové spojovacie články) a príslušenstvo na vrátka
 • Skrutkovacie kľúče
 • Príp. skrutkové zvierky
 • Rýľ/lopata
 • Kamene alebo hranoly
 • Dvojitý rebrík
 • Vodováha 
 • Skladací meter