Tepelná izolácia fasády

Významnú časť tepelných strát cez vonkajšie steny môžete v rodinnom dome výrazne znížiť izoláciou fasády. V týchto prípadoch sa vďaka svojim izolačným vlastnostiam a vlastnostiam pri spracovaní v praxi presadil izolačný systém WDVS z minerálnej vaty alebo tvrdeného expandovaného polystyrénu (EPS): Izolačné dosky z tohto materiálu sa priamo lepia na pripravené steny. Poťah špeciálnou armovacou tkaninou chráni tento materiál pred poškodením, vznikom trhlín a zaisťuje jeho odolnosť voči rázom. Navyše je stavebná konštrukcia chránená fasádnou izoláciou pred poškodením vplyvom kolísania teploty, vlhkosti, plesní alebo riasami. Prispieva tak k príjemnejšej klíme bývania.

Upozornenie / odporúčanie: Tepelná izolácia vonkajších stien je väčšinou spojená s radom ďalších prídavných prác (napr. je potrebné zväčšiť presah strechy, predĺžiť parapety, demontovať dažďové zvody/ markízy, odmontovať mreže, prístrešky a následne ich späť namontovať, opraviť poškodené miesta na omietke atď.) Preto treba takúto modernizáciu a jej časový priebeh riadne naplánovať. Tieto práce nestihnete za dva či tri víkendy.

Mohlo by vás zaujímať: Izolácia stien ušetrí veľa energie.

 


Návod

1. Prvé pracovné kroky a príprava podkladu

Pri tepelnej izolácii fasády v celej výške od podlahy až po strechu je výhodné v prípade potreby použiť stavebné lešenie. Lešenie si môžete požičať tiež v odbornom centre BAUHAUS - Požičovňa náradia.

Fasáda musí být každopádně suchá, čistá, bez trhlin a prachu. Fasádu nejprve očistěte vodou a kartáčem, nebo nejjednodušeji vysokotlakým čističem. V této fázi můžete odstranit pouze viditelná poškození, např. trhliny. Uvolněnou starou omítku také oklepejte a nahraďte novou. Aby byl podklad rovnoměrně nasákavý a zpevněný, naneste na něj následně vhodnou penetraci. Penetraci nanášíme zednickou štětkou, fasádním válečkem nebo tlakovým rozstřikovačem.

Teraz upevnite soklovú (zakladaciu) lištu. Na tento účel si vyznačte výšku soklovej lišty vodorovne v celej rovnobežnej rovine nad soklovou omietkou a upevnite vhodným spôsobom krátené profily (nožnicami na plech alebo rozbrusovacou pílou) natĺkacími hmoždinkami na stenu domu.

Upozornenie / odporúčanie: v rohoch budovy zarežte profily na pokos.

2. Upevnenie izolačných dosiek

Ručnou pílou alebo ostrým nožom prirežte izolačné dosky a namiešajte si lepidlo (podľa pokynov výrobcu). Následne zatrite soklový profil systémovým lepidlom a zapracujte týmto lepidlom navyše na stenu pás tkaniny so šírkou 60 cm ako armovanie. Hneď ako lepidlo zatuhne, nasleduje lepenie dosiek tzv. „bodovou metódou". Na okraj izolačnej dosky naneste dookola vrstvu lepidla a väčšie množstvo lepidla dajte aj do stredu dosky.

Upozornenie / odporúčanie: na jeden meter štvorcový potrebujete cca 5 kg malty.

Teraz nasaďte spodnú hranu dosky do profilu a natlačte ju pevne na stenu. Pokladajte všetky ďalšie izolačné dosky vo vodorovných radoch viazaným spôsobom, s presahom minimálne 20 cm - v rohoch budovy s presadením (zabráňte vzniku krížových škár). Všetky dosky plošne prestierkujte a odstráňte prípadné na povrch vytlačené zvyšky lepidla. Predovšetkým dbajte na utesnenie styčných miest dosiek - v opačnom prípade tu vzniknú škáry, cez ktoré neskôr uniká veľké množstvo tepla z miestnosti.

To isté platí aj pre miesta napojenia, napr. odkvapového žľabu strechy, štítového zakončenia a ďalších konštrukčných dielcov stavby. Na týchto miestach vytvorte utesnené spojenie pomocou komprimovaného pásu penového materiálu.

Aj pri presnom rezaní dosiek izolačného systému sa nedá vyhnúť vzniku škár/medzier. Takéto škáry sa však dajú ľahko uzavrieť: Pri použití izolačného materiálu z minerálnej vaty vyplňte škáru izolačným pásikom. Pri izolačných doskách z tvrdého penového materiálu stačí nastriekať do medzery polyuretánovú penu.

3. Upevnenie izolačných dosiek na hmoždinky

V prípade stien s nedostatočnou nosnosťou, napr. pri sanácii starých budov, upevnite izolačné dosky navyše tanierovými hmoždinkami do fasády. V takom prípade predvŕtate príklepovou vŕtačkou, vrtákom ø 8 mm z tvrdokovu, otvor pre hmoždinku (vždy jeden otvor v mieste kríženia škár a navyše jeden až dva ďalšie na dosku - použite vŕtačku s hĺbkovým dorazom). Následne zatlčte kladivom hmoždinku tak, aby tanier hmoždinky bol plošne zarovnaný s povrchom izolačného materiálu.

Upevnenie dosiek hmoždinkami by malo prebehnúť až keď dokonale zaschne lepidlo, ktorým sú dosky prilepené k stene.

4. Armovanie

Hneď ako sú izolačné dosky nalepené a upevnené hmoždinkami, položte do všetkých okenných rohov diagonálne armovacie pásy, prestierkujte ich lepidlom a vonkajšie rohy, ohrozené rázovým namáhaním, a tiež rohy okien a dverí opatrite uholníkom s tkaninou (roh s perlinkou). Následne na celú plochu naneste lepidlo a armovaciu maltu a okrem toho na túto plochu položte v pásoch armovaciu tkaninu (s prekrytím a bez záhybov), ktorú tiež prestierkujte. Nakoniec povrch stiahnite do roviny.

5. Vrchná omietka

Po zaschnutí armovacej vrstvy naneste základný penetračný náter bielej farby. Na ňom sa lepšie uchytí nanášaná omietka a biela farba zabráni presvitaniu sivého podkladu. Po vyschnutí natiahnite hladidlom na plochu vonkajšiu omietku, s hrúbkou frakcie obsiahnutej v omietke. Požadovanú štruktúru vytvoríte krúživými alebo priamymi sťahovacími pohybmi omietky.

Upozornenie / odporúčanie: pri tejto práci nesmie pršať ani byť príliš horúco alebo veterno. Ideálnym počasím je zatiahnutá obloha a mierne teploty.

Tip

Používajte systémové komponenty

Certifikované izolačné systémy sú podľa stavebnej legislatívy odskúšané a prípustné systémy, ktorých jednotlivé komponenty sú spolu vzájomne odsúhlasené. Ak si stavebník kúpi jednotlivé komponenty a použije ľubovoľné izolačné dosky či lepidlá ľubovoľného druhu, môže sa stať, že bude musieť neskôr vynaložiť ďalšie peniaze kvôli značným škodám na konštrukcii stavby. Preto zásadne používajte len systémové komponenty certifikovaných izolačných systémov. Okrem toho pri voľbe tepelnoizolačných materiálov dbajte bezpodmienečne na to, aby materiál bol opatrený značkou CE, a aby mal primerané protipožiarne vlastnosti a patril do určitej skupiny tepelnej vodivosti. Značkou CE výrobca potvrdzuje, že výrobok zodpovedá platným európskym smerniciam. Energetické modernizačné opatrenia sú vo viacerých ohľadoch rozumné a amortizujú sa počas niekoľko málo rokov. Predstavujú však niekedy významnú investíciu. Existujú tiež podporné dotačné programy na modernizáciu obytných budov. Teda, ak sa rozhodnete realizovať také modernizačné opatrenia, informujte sa o možnostiach podpory a nechajte si poradiť.

Náradie a materiál

 • Hladidlo
 • Kýbeľ na maltu
 • Kladivo
 • Meradlá
 • Miešadlo
 • Píla/nôž na izolačné materiály
 • Metla
 • Sťahovacie hladidlo
 • Stierka
 • Systémové komponenty izolačných systémov (vrátane armovacej tkaniny, penetračných náterov Universal alebo Tiefengrund, izolačných dosiek, tesniacich pások, lepidla, armovania, hmoždiniek do izolačného materiálu, stierkovacej hmoty, penetračného náteru, omietky atď.) podľa potreby
 • Štetka
 • Uholník
 • Valček na farby
 • Vodováha / zrovnávacia lata
 • Vŕtačka
 • Murárska lyžica
 • Murárska lyžica trojuholníkového tvaru

Galéria

Izolačný systém je najbežnejší a najlacnejší spôsob, ako izolovať dodatočne jednovrstvové murivo.

Vytvorenie izolačnej vrstvy: Na vonkajšiu stenu/fasádu sa nalepia izolačné dosky a vo väčšine prípadov sa pripoja hmoždinkami. Nasleduje jadrová omietka s armovacou tkaninou a biela alebo prefarbená vrchná omietka.

Izolácia vonkajšej steny je obvykle spojená s množstvom ďalšej práce. Zvlášť u starších domov už nie je presah strechy na štítovej strane kvôli novej hrúbke izolácie dostačujúci. Strechu je teda potrebné na strane zakryť asi o pol metra viac a tým pádom predĺžiť laty.

Potom vhodne prirežte soklový profil.

Namiešajte lepiacu maltu a naneste ju na stenu a na izolačné dosky (tzv. „bodová metóda“).

Postavte dosku celoplošne na soklovú koľajnicu a pritlačte ju rovno a plošne k susednej doske. Všetky ostatné dosky sa prilepujú k tejto jednotke.

Ak je lepidlo vytvrdnuté, pripevnite izolačné dosky dodatočne tanierovými hmoždinkami: Po vyvŕtaní otvoru pre hmoždinku príklepovou vŕtačkou hmoždinku zatlačte kladivom.

Ak sú izolačné dosky dobre upevnené, lepidlom prestierkované armovacie pásy v okenných rohoch na celom povrchu steny zaistia, že omietka následným napätím nepopraská.

Uholníkom s tkaninou opatrite rohy ohrozené rázovým namáhaním.

Nakoniec omietnite stenu systémom „mokrá do mokrého". Po nanesení omietky ju oškrabte, aby sa vytvorila požadovaná štruktúra povrchu.