Montáž umývadla

Pracovné kroky pri montáži všetkých modelov umývadiel sú podobné (až na niektoré neštandardné špeciálne konštrukcie), takže aj remeselnícki laici dokážu túto prácu zvládnuť vlastnými silami. Dbajte však na to, aby ste nové umývadlo primontovali na stenu pevne a bezpečne a v správnej výške. Aby bolo umývanie pre všetkých členov rodiny podobne jednoduché, platí nasledujúce zjednodušené základné pravidlo: Horný okraj umývadla je umiestnený 82 až 86 centimetrov nad zemou.

Poradenstvo, plánovanie, servis alebo kompletné renovácie – so službou Montážny servis BAUHAUS v niekoľkých pohodlných krokoch dovedie ku kúpeľni podľa vášho výberu.

 


Návod

1. Predmontáž armatúry

Najskôr stanovte presnú polohu umývadla (pomocou vodováhy a skladacieho metra), označte miesta na upevnenie a značky vyznačte jamkovačom (alebo na príslušné miesta nalepte olepovaciu pásku).

Pozor: Túto prácu je najlepšie vykonávať vo dvojici: Jeden drží umývadlo, druhý zdola vyznačí umiestnenie skrutiek.

Vŕtačkou a vrtákom do kameňa v určených miestach opatrne vyvŕtajte otvory (vypnite príklep). Príchytky teraz najskôr zabite do otvorov kladivom. Následne zaskrutkujte skrutky, pokým aj tie nedržia v stene pevne a bezpečne.

Ak sú prípojky vody doteraz zakončené zaslepovacími zátkami, odstráňte ich a miesto nich na prívod studenej a teplej vody naskrutkujte dva rohové ventily. Závity najprv oviňte teflónovou páskou alebo konopami – potom sú absolútne tesné.

Teraz namontujte armatúru, pretože je to ľahšie, pokým je umývadlo zatiaľ prístupné zo všetkých strán. Prípojky studenej a teplej vody pretiahnite príslušnými miestami v umývadle. Vezmite obe podložky a na skrutkový závit nasaďte obe krytky a pevne dotiahnite matice na závitových tyčiach až na doraz.

Pri montáži odtokového ventilu veďte hornú časť kalichu ventilu spolu s tesnením zhora cez výpustný otvor, proti nemu zdola priložte ďalšie tesnenie a priskrutkujte spodnú časť ventilu. Okrem toho vezmite predĺženie ťahadla a priskrutkujte ho do ústrojenstva ťahadla armatúry. Na odtokovú súpravu nasaďte protikus a pevne ho priskrutkujte.

2. Finálna montáž

Teraz je opäť najlepšie pracovať vo dvojici: Umývadlo nasuňte na obe skrutky, zo spodnej strany umývadla nasaďte plastové vodiace podložky a matice a dotiahnite ich skrutkovacím kľúčom. Vodováhou skontrolujte vodorovné uloženie umývadla a v prípade potreby ho upravte.

Teraz môžete nasadiť vypúšťaciu zátku a pripevniť spojovací článok oboch ťahadiel: Vezmite sifón a zasuňte koncový kus s nasadenou rozetou cez gumovú vsuvku cca päť centimetrov hlboko do odtokovej rúrky. Na druhú stranu rúrky nasaďte tesnenie a priskrutkujte ju na odpad. Spojte ťahadlá s predĺžením ťahadiel a obe skrutky dotiahnite. Teraz skontrolujte funkciu stlačením zatváracej páčky na armatúre. Nakoniec pripojte hadice na studenú a teplú vodu.

Tip

Utesnenie závitu konope

Najskôr mierne zdrsnite závit kovovým pílovým listom. Teraz priložte niekoľko konopných povrazcov naprieč k závitu a čisto a pevne ich klaďte do závitu zvnútra smerom von. Klaďte vždy cez priečne položené konope. Do posledných ovinutí priberte priečne položené konopné povrazce. Ak je závit rovnomerne vyplnený konopami, naneste ešte kvapku tesniacej pasty. Zoskrutkovať a hotovo!

Čisté škáry

Ak olepíte oblasti pod škárou a nad škárou olepovacou páskou, zaistíte úplne presný priebeh škáry. Ak chcete čistú škáru a nebudete olepovať, mali by ste silikón nanášať zvlášť rovnomerne.

Náradie a materiál

 • Ceruzka alebo lepiace pásky na označenie vŕtaných otvorov
 • Vŕtačka vr. vrtáka do skla a dlaždíc alebo viacúčelový vrták
 • Kladivo 
 • Jamkovač alebo doslúžený starý vrták
 • Skrutkovací kľúč
 • Silikón vr. kartušovej pištole
 • Príchytky pre skrutky
 • Teflónová páska alebo konope a tesniaca pasta
 • Umývadlo vrátane montážneho príslušenstva
 • Kliešte na vodovodné rúrky
 • Vodováha 
 • Skladací meter

Galéria

Po označení presnej polohy umývadla na stene vyznačte body jamkárom alebo vyslúžilým vrtákom. Vďaka jamke vrták bezpečne drží a neskĺzne.

V plánovaných miestach vŕtačkou opatrne vyvŕtajte otvory, kladivom zatlčte hmoždinky pre vrutoskrutky a následne pevne a bezpečne vrutoskrutky zatočte do steny.

Pri predmontáži armatúry sa nemusíte zaobísť bez návodov: Výrobcovia dodávajú pre každú armatúru podrobné montážne popisy.

Skôr než k armatúre priskrutkujete obe hadice na prívod teplej a studenej vody, naskrutkujte do armatúry príslušnú upevňovaciu skrutku.

Pre montáž odtokového ventilu najskôr zoskrutkujte kalich ventilu (v umývadle) so spodnou časťou. Medzi spodnú časť ventilu a dolný odtok umývadla patrí tesnenie!

Po pretiahnutí oboch hadíc otvorom v umývadle a po upevnení armatúry zaveste umývadlo na vrutoskrutky. Skontrolujte presnú polohu umývadla, na zadnú stranu umývadla naneste niekoľko prúžkov silikónu – a všetko pevne priskrutkujte.