Zhotovenie základov

Aby bolo možné bezpečne a trvale ukotviť, pripevniť a postaviť plotové stĺpiky, vonkajšie sušiaky na bielizeň, ochranné steny zamedzujúce priehľad, terasy, záhradné domčeky alebo zimné záhrady, je potrebný pevný fundament – solídny základ. Pre tieto menšie aj väčšie stavebné zámery sa hodia rôzne druhy základov z betónu: základový bod, základový pás, doskový základ alebo izolovaná základová doska.

Pozor: Práce na základoch ani práce s maltou nevykonávajte v mraze. Čerstvo zaliate základy vždy navyše zakryte PE fóliou, aby boli chránené pred vytrvalým dažďom alebo príliš rýchlym vysychaním (príp. ich udržujte vlhké postrekovaním vodou).

Betón, ktorý používajú domáci majstri, je zmesou z cementu, kameniva rôznych zrnitostí (napr. drveného kameňa, drobného štrku, piesku) a vody. Taktiež zmes betónu určuje pevnosť základu. Použitý betón a druh základu závisia od daného stavebného zámeru. Ako betón sami ručne rozrobíte a namiešate, zistíte v Radcovi BAUHAUS: Namiešanie betónu vlastnými silami.

Mohlo by vás zaujímať: Namiešanie betónu vlastnými silami


Návod

1. Základový bod

Základový bod zhotovte vtedy, ak chcete priamo zabetónovať jednotlivé stĺpiky alebo potrebujete bezpečnú oporu pre ukotvenie stĺpikov, ktoré, naopak, držia plotové stĺpiky, stĺpiky pre prístrešok na auto alebo vonkajší sušiak bielizne atď. Pre základový bod najskôr vykopte dieru (min. 40 cm, nezamŕzajúca hĺbka základu min. 80 cm) a do diery v zemi umiestnite náležite zhotovené debnenie z dosák.

Pozor: Na zhotovenie debnenia sa hodia surové dosky široké cca 25 milimetrov, ktoré v prípade potreby musíte zvonku vystužiť proti tlaku betónu priečnymi výstuhami a pripevniť kolíkmi. Obvodové debnenie vždy horizontálne vyrovnajte, aby ste mohli stiahnuť betón s lícom.

Namiešaný betón (v uvedenom príklade: 25 kg poterového betónu s cca 3 litrami vody) následne nalejte do debnenia a priamo do vlhkého betónu umiestnite kotvu stĺpika.  Kotvu vyrovnajte (vodováhou) a v tejto polohe ju zafixujte latami. Betón utlačte údermi a dusením proti okraju debnenia. Po vytvrdení poterového betónu (dodržujte údaje výrobcu) priskrutkujte stĺpik na kotvu.

Pozor: Približne po jednom až dvoch dňoch už môžete debnenie odstrániť.

Tento rýchly variant základu stĺpika pre plot z drôteného pletiva odoláva zaťaženiu už asi po jednej hodine: Vrstvu rýchlotvrdnúceho betónu v hrúbke približne 15 centimetrov nasypte do mierne zvlhčenej základovej diery, pridajte vodu (toľko, aby vznikla zavlhnutá konzistencia) a zmes vody a betónu premiešajte rýľom.

Teraz vsaďte stĺpik. V uvedenom príklade musí výška stĺpika prečnievať sedem centimetrov nad výškou plota. Stĺpik presne vyrovnajte (vodováhou alebo olovnicou) a stabilizujte ho provizórnou opornou konštrukciou. Teraz dieru vyplňte betónom až po hornú hranu terénu a zhutnite ho (silno utlačte).

Mohlo by vás zaujímať: Usadzovanie plota z drôteného pletiva

2. Základový pás

Podlhovastý základ, takzvaný základový pás, potrebujete vtedy, ak chcete vybudovať napríklad stenu: Po vykopaní zeminy (do hĺbky cca 40 cm) namiešajte betón a nalejte ho do pozdĺžneho výkopu, a to až do úrovne terénu. Následne položte už dopredu zhotovené debnenie. Do debnenia a na vlhký betón teraz položte výstuž z ocele. Opäť vyplňte betónom (až po horný okraj debnenia) a povrch stiahnite s lícom. Približne po siedmich dňoch (dodržujte údaje výrobcu) môžete na základovom páse postaviť napríklad ochrannú stenu zamedzujúcu priehľad.

Pozor: Betón počas plnenia neustále zhutňujte.

3. Malá základová deska

Priaznivci grilovania na vlastnej terase alebo vlastnej záhrade sa často rozhodnú pre vymurovaný vonkajší kozub. Kozub je zložený z umelého kameňa, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom aj mrazu, a je možné ho používať po celý rok. Ako základ kozuba musíte vyliať malú betónovú dosku: Určte veľkosť základovej dosky a vykopte zeminu (min. 40 cm, nezamŕzajúca hĺbka základu min. 80 cm).   Teraz výkop vyplňte zmesou štrku a piesku ako drenážnou vrstvou do výšky približne 20 centimetrov, všetko zarovnajte hrabľami, zhutnite zhutňovačom a povrch následne stiahnite do roviny.

Pozor: Jama musí byť rovnomerne hlboká – najlepšie to skontrolujete vodováhou.

Teraz inštalujte približne 15 centimetrov vysoké obvodové debnenie pre základ (vodováha). Pomocné kolíky (vo vzdialenosti 10 až 20 cm od debnenia) držia priečne vzpery, ktoré, naopak, fixujú obvodové debnenie v jeho polohe. Debnenie vyplňte betónom do polovice výšky.

Do betónu položte patrične zrezanú rohož zo stavebnej ocele ako výstuž a doplňte betónom po horný okraj debnenia. Betón neustále zhutňujte tým, že opakovane udriete kladivom proti okrajom debnenia. Potom povrch stiahnite do roviny mierkou alebo dlhou doskou. Jednotlivé nerovnosti vyhlaďte hladiacou lyžicou a trhavými pohybmi.

Po úplnom stuhnutí betónu môžete vymurovať vonkajší kozub – alebo ako v uvedenom príklade chlebovú pec.

4. Základová doska pre záhradný domček

Solídna betónová doska je vhodným základom pre záhradný domček alebo besiedku. I tu opäť určte veľkosť základovej dosky (cca o 10 cm väčšia než záhradný domček), vykopte zeminu do zodpovedajúcej hĺbky, rozmiestnite a zhutnite zmes piesku a štrku (cca 20 cm, v jednotnej výške) a vyrobte debnenie z dosák. Debnenie horizontálne vyrovnajte. Kolíky a priečne vzpery držia debnenie v danej polohe.

Debnenie teraz vyplňte betónom do polovice výšky, položte rohože zo stavebnej ocele ako výstuž a vyplňte druhou vrstvou betónu (medzitým neustále zhutňujte). Povrch následne stiahnite cez debnenie do maximálnej roviny.

 Približne po 14 dňoch je betón vytvrdený a môžete začať s budovaním besiedky.

Tip

Pätka stĺpika

Alternatívou ku kotvám stĺpika v základovom bode sú pätky stĺpikov. Tieto pätky nie sú zaliate v betóne, ale dodatočne priskrutkované: Po vytvrdení základu pridržte pätku stĺpika, označte miesta prichytenia, vyvŕtajte otvory a pätku stĺpika priskrutkujte.

Náradie a materiál

 • Krycia fólia
 • Strhávacia lata alebo doska
 • Pracovné rukavice
 • Rohože zo stavebnej ocele
 • Vŕtačka s miešacím nástavcom
 • Dištančný segment
 • Vedierko
 • Príp. samospádová miešačka
 • Hladiaca lyžica
 • Debniace segmenty z tvrdenej peny
 • Drevené dosky a kolíky
 • Štrk (hladké kamenivo)
 • Príp. minibager
 • Vedierko, resp. vanička na betón
 • Kotvy stĺpika alebo pätka stĺpika
 • Hrable
 • Vodiaca šnúra
 • Vibrátor alebo zhutňovač
 • Piesok, do zrnitosti 2 mm (hladké kamenivo)
 • Lopata a/alebo rýľ
 • Drvený kameň (lámané kamenivo)
 • Stavebný fúrik
 • Ochranné okuliare
 • Voda
 • Uhlová brúska alebo píla
 • Cement (napr. portlandský alebo vysokopecný cement)
 • Skladací meter

Galéria

Izolovanú základovú dosku potrebujete vtedy, ak na nej chcete postaviť vykurovaný obytný priestor (napríklad zimnú záhradu).

Najskôr opäť vykopte zeminu (min. 40 cm) a rozmiestnite vrstvu štrku a piesku s výškou desať centimetrov. Vo výkope následne vykonajte paženie prvou vrstvou debniacich segmentov z tvrdenej peny (príp. od výrobcu zimných záhrad). Všetky prvky (hrany a dosky) musíte presne usadiť a vyrovnať!

Následne rozložte ďalšiu vrstvu tvrdených penových dosiek – s presadením o 80 milimetrov.

Teraz môžete položiť výstuž (v uvedenom príklade je namontovaná na dištančné segmenty).

Keďže je na túto základovú dosku potrebné veľké množstvo betónu, objednajte si transportbetón. Tento betón tečie pomocou hadice priamo na dosku. Po vytvrdnutí potom nasleduje stavba zimnej záhrady.