Vŕtanie otvorov: Ako na to

Vyvŕtanie otvoru nie je vlastne žiadna veda, môže sa však stáť naskrz komplikovanou záležitosťou. Ak použijete napríklad nesprávne náradie, alebo ak na materiál aplikujete nesprávny spôsob vŕtania, dôsledkom môžu byť vytrhané okraje, príliš hlboké alebo príliš široké otvory.


Návod

1. Techniky vŕtania – správny vrták pre daný materiál

V prípade príklepového vrtáka (A) rozbíja daný materiál špic z tvrdokovu. Stopka je drážkovaná a hodí sa iba do vŕtacích kladív. Jednoduchý špirálový vrták (B) sa do plastu alebo kovu zapracováva frézovaním. V prípade vrtáka do dreva (C) s centrovacím hrotom pretrhnú vonkajšie rezné hrany drevité vlákna a vnútorné rezné hrany ich odfrézujú. Vrták do kameňa (D) má naletovanú doštičku z tvrdokovu.

Rotačné alebo špirálové vrtáky majú na hrote dve ostria, ktoré z obrábaného materiálu uberajú piliny, a tieto piliny sú bočne skrutkovitými drážkami odvádzané z vŕtaného otvoru von (napr. vrtáky na plast, kov, doskové materiály, pórovitý alebo pemzový betón). Vrtáky do dreva je možné vždy ľahko spoznať podľa centrovacieho hrotu. Tento hrot spoľahlivo vedie vrták do materiálu. Pri vŕtaní plných blokov (napr. vymurované murivo, kabrince, vápenno-pieskové tehly) nevedú ostria na vŕtacom hrote k úspechu. Miesto nich je na hrote napájkovaná doštička z tvrdokovu, ktorá materiál uberá škrabaním. Aby šla práca rýchlejšie, príklepový chod vpred podporuje postup vŕtania ako dláto (príklepové vŕtanie). Príklepovým vrtákom vo vŕtacom kladive sa dá zvlášť dobre rozbíjať tvrdý betón.

Excentrický pohon vo vŕtacom kladive poháňa svorník, ktorý ženie príklepový vrták dopredu.

Hoci je vhodný vrták takmer dôležitejší než vŕtačka, mala by sa adekvátne zvoliť aj vŕtačka. Väčšina aku vŕtacích skrutkovačov a menšie ručné vŕtačky sa vyznačujú rotačným pohybom, ktorý je možné často regulovať a voliť pomocou viacrýchlostnej prevodovky. Vŕta sa najvyšším chodom. Príklepové vŕtačky majú odpojiteľné príklepové zariadenie pre mnoho krátkych úderov. Energiu úderu určuje prítlačná sila používateľa. Vŕtacie kladivo je ideálnou metódou na vŕtanie do betónu. Vydáva veľkú energiu do jednotlivých úderov. Miesto mnohých menších úderov vytvára menej silných úderov a pneumatický pohon nahradzuje prítlačnú silu používateľa.

Ďalšie informácie k rôznym vŕtačkám získate v Radcovi BAUHAUS: Vŕtačka

2. Vŕtanie do kameňa

Vŕtať do muriva (tehly, pórobetón, dosky pre suchú stavbu, pieskovec a ďalšie mäkšie minerálne materiály) môžete klinovitým vrtákom do kameňa so zapájkovaným hrotom z tvrdokovu – s trochou trpezlivosti aj bez príklepu. V prípade tvrdších materiálov (plná tehla, kabrinec, vápenno-piesková plná tehla) sa však s týmto vrtákom príliš ďaleko dostať nedá. Tu musíte zapnúť príklep a upnúť vrták do betónu s hrotom z tvrdokovu.

V prípade betónových stien a stropov sa používa pneumatické vŕtacie kladivo s vhodným príklepovým vrtákom. Vďaka pokročilej technológii akumulátorov sa tieto vŕtacie kladivá používajú taktiež s akumulačným pohonom – napríklad pre bezkáblové použitie v záhrade.

Pozor: Prázdny téglik od jogurtu zachytí vrtnú drvinu pri vŕtaní do stropu.

Pri vŕtaní dier do steny všeobecne začínajte s vypnutým príklepom a nízkym počtom otáčok. V momente, keď sa vrták pevne chytí, zvýšte počet otáčok. Ak vŕtanie nepostupuje, zapnite príklep. Ak ani tak nepostupujete ďalej, je stena pravdepodobne z betónu a pomôže iba vŕtacie kladivo.

Pozor: Ak z otvoru neodchádza vrtná drvina, ide o spoľahlivé znamenie, že ste narazili na kovový nosník alebo výstuž. V takom prípade je najlepším riešením nájsť inú polohu pre upevnenie.

3. Vŕtanie do keramických dlaždíc a skla

Špeciálne vrtáky do skla a dlaždíc majú presne zabrúsenú, kopijovitú doštičku z tvrdokovu. Aby ste pri navrtávaní neskĺzli, vŕtaný bod opatrne označte jamkovačom (alternatíva: na vŕtané miesto nalepte krepovú lepiacu pásku alebo náplasť).

Perfektné otvory bez vytrhaných okrajov v dlaždiciach, mäkkej kamenine, prírodnom kameni a ďalších tvrdých kamenných materiáloch sú však možné iba s diamantovým vŕtacím náradím. Počas vŕtania je dôležité neustále chladenie vrtáka tak, aby sa zamedzilo poškodeniu a prežeraveniu hlavy: Diamantové vrtáky s výplachom sa musia chladiť vodou; diamantové vrtáky nasucho je možné chladiť chladiacim médiom. Aby sa okrem toho znížilo zaťaženie na vŕtaciu hlavu, použite aku skrutkovač. Ten dosahuje nižšie otáčky než vŕtačka. Vrták vhodný do muriva upnite až po prevŕtaní dlaždice.

Pozor: V prípade diamantových vrtákov v žiadnom prípade nepoužívajte funkciu príklepu.

4. Vŕtanie do dreva

Aby sa nehomogénne drevené materiály pri prevrtávaní po vlákne nevytrhávali, majú vrtáky do dreva vonkajšie ostria, ktoré vlákna pri okraji vŕtaného otvoru krátia. Až potom sa do materiálu zahryznú hlavné ostria. Zvlášť hladké steny a ostro vymedzené okraje získate v prípade otvorov do priemeru 12 milimetrov, ak ich vyvŕtate s maximálnymi otáčkami.

Pozor: Na obrázku je dobre zrejmý centrovací hrot, ktorý sa norí do dreva a vedie vrták.

Ak musíte drevo kompletne prevŕtať, podložte ho príložkou z odrezka. Tým zabránite vytrhnutiu vlákien na spodnej strane.

Ak má hlava skrutky zmiznúť v dreve, zahĺbte otvor a skrutku následne úplne zaskrutkujte do materiálu.

V prípade, že chcete vŕtať zvisle, ale nemáte poruke stojan na vŕtačku, použite na zameranie stolársky uholník.

Špeciálne nasúvacie nadstavce slúžia zároveň ako záhlbník a obmedzovač hĺbky.

Väčšie priemery pre slepé otvory alebo otvory pre umiestnenie miskových príchytiek do nábytku vŕtajte Forstnerovým vrtákom (s vŕtacími korunkami do 100 mm). Tento špeciálny vrták má iba krátku špičku a nemá vŕtací závit. Otvor vzniká trieskovým rezaním (väčšinou 2, niekedy aj 4 ostria), pričom ostria sú umiestnené bočne okolo hrotu.

Forstnerov vrták používajte v stolovej vŕtačke alebo v ručnej vŕtačke v stojane na vŕtačku. Len tak bude otvor presne zvislý. Vŕtajte iba so zníženými otáčkami a malým tlakom po etapách – inak sa v extrémnom prípade susedné drevo spáli a stmavne.

Ak musíte pri jednom zámere vyrobiť malý vývrt do väčšieho slepého otvoru, vŕtajte najskôr väčší priemer. Malý vrták sa potom bez ťažkostí chytí uprostred.

Naopak je situácia ťažšia, pretože hrot vrtáka nemá oporu. Avšak aj pre tento prípad existuje riešenie: Otvor v zodpovedajúcej veľkosti vyvŕtajte do príložky z odrezku a použite ho ako šablónu – táto šablóna potom vedie Forstnerov vrták zvonku.

Ak musíte vyvŕtať šikmý otvor, miesto najskôr navŕtajte zvisle. Teraz bude mať vrták oporu a vy môžete vŕtačku nastaviť na požadovaný uhol.

5. Vŕtanie do kovu a plastu

Vrtáky na kov sú pri hrote kužeľovité a majú dva ostré brity. Pri obrábaní kovov vŕtajte zásadne s nízkymi otáčkami. Počas vŕtania navyše vŕtané miesto a vrták na kov chlaďte vodou, rezným olejom, vŕtacou emulziou alebo v prípade núdze aj olejom pre šijacie stroje.

Skôr ako začnete vŕtať do kovu, označte vŕtané miesto jamkovačom. Ostrie vrtáka sa tak dobre chytí a neskĺzne. Obrábané dielce navyše dobre upnite – to chráni pred úrazmi.

Pozor: Po obrábaní odstráňte všetky triesky a predovšetkým ostré hrany, rozstrapkania alebo úlomky – zbavte obrobok ostrapkov. Na to je vhodný napríklad pilník s jemným sekom.

Ako navyše môžete nitovať kov, rezať závity, spájkovať meď alebo mosadz, ohýbať alebo ohraniť pásy plechu, zistíte v Radcovi BAUHAUS: Obrábanie kovov.

Na vŕtanie plastov (napr. plexiskla) sú ideálne kužeľové vrtáky: Jednonožový nástavec spoľahlivo zabráni tomu, aby sa materiál na spodnej strane vytrhol. Alternatívne môžete použiť taktiež oceľový vrták. Najskôr s ním však krátko vŕtajte do betónu – tým sa otupí a v plexiskle funguje bezproblémovejšie.

Plasty vŕtajte vždy s menším tlakom a pri nižších otáčkach, aby vznikalo čo najmenej trecieho tepla. Ako chladiace médium stačí bežná voda s trochou saponátu, ktorú nanesiete na vŕtaciu skrutkovicu. Matné ryhy, ktoré pri vŕtaní v plexiskle vznikajú, sa s trochou oleja opäť vyjasnia.

Pozor: Ak je trieska drvivá, boli otáčky príliš vysoké. Roztavená trieska svedčí o príliš nízkych otáčkach alebo príliš slabom posuve.

6. Vŕtanie s veľkými priemermi

Ak Forstnerov vrták pri vŕtaní otvorov do dreva nestačí, alebo ak musíte vŕtať veľké priemery do iných materiálov (napríklad podomietkové a duté stenové škatule v stene), pomôžu píly dierovky alebo vŕtacie korunky. Posledné uvedené typy sú väčšinou osadené tvrdokovom alebo diamantom, sú mimoriadne stabilné a presné. Hodia sa na veľmi tvrdé materiály pri práci s príklepom alebo kladivom. Pre každý rozmer však potrebujete vlastnú korunku.

Ozubenie píl dieroviek s vymeniteľnými pílovými vencami je spravidla dimenzované pre obrábanie mäkkého dreva. Existujú však taktiež ozubenia z bimetalovej HSS (HSS = High-Speed-Steel, rýchlorezná oceľ), píly dierovky osadené tvrdokovom alebo diamantom na plasty, tvrdé drevo a kov, poprípade na kameň a keramiku.

Väčšie, voliteľné priemery môžete zhotoviť pomocou vykružovačov. Ak ani to nestačí, používa sa horná fréza, ktorú vediete po frézovanej kružnici.

Veľké priemery vŕtajte tiež s nepríliš veľkými otáčkami a s menším prítlakom. V prípade potreby musíte pílu chladiť vodou z vodovodu, respektíve rezným olejom. 

Tip

Geometria špirálového vrtáka na oceľ

Uhol hrotu (1) meria 118°, uhol čela (3) je medzi 19 a 40°. Tvrdšie materiály je možné ľahšie obrábať s menším uhlom čela, mäkšie materiály s väčším uhlom čela. Ostria na hrote sú navyše podbrúsené. Tým vzniká takzvaný uhol chrbta (2), ktorý umožňuje hrotu vrtáka preniknúť do materiálu. Proces vŕtania ďalej podporuje takzvané priečne ostrie, ktoré je k hlavnému ostriu pootočené o 55°. Toto ostrie odškrabne pri hrote ďalší materiál, ktorý sa z otvoru následne transportuje po špirále.

 

Náradie a materiál

 • Aku skrutkovač
 • Vŕtacie nástavce (univerzálny vrták, Forstnerov vrták, vrták na kov, drevo, sklo, kameň atď. podľa potreby)
 • Vŕtacie kladivo
 • Vŕtačka
 • Vŕtacie šablóny
 • Stojan na vŕtačku/mobilný vŕtací stojan
 • Pomôcka pre kolíkovanie/kolíkovacie hroty
 • Kolíkovacia lišta
 • Vykružovač/dierovač/píla dierovka
 • Jamkovač
 • Pomôcky na umiestnenie 
 • Príklepová vŕtačka
 • Rezný olej/vŕtacia emulzia
 • Zverák alebo skrutkové stužovadlo
 • Záhlbník
 • Obmedzovač hĺbky
 • Príložky z odrezkov

Galéria

V závislosti od obrábaného materiálu musí vrták rezať, frézovať, zaškrabávať alebo raziť. Povrchové zušľachtenia znižujú opotrebenie a navyše chránia pred koróziou.

Hĺbku vŕtania si môžete jednoducho označiť na vrtáku lepiacou páskou (vľavo). Komfortnejší je však násuvný obmedzovač hĺbky - so záhlbníkom alebo bez záhlbníka.

Vŕtacie náradie drží v trojčeľusťovom skľučovadle vŕtačky za jeho kruhovú stopku (vľavo). Príklepové vrtáky majú naproti tomu drážkovanú stopku, ktorá v skľučovadle vŕtacieho kladiva drží flexibilne, aby mohla raziť v pozdĺžnom smere.

Pokiaľ musíte vŕtať otvory v rade (napr. pri výrobe nábytku) odporúča sa použitie šablóny na vŕtanie alebo špeciálneho pravítka – kolíkovaciej lišty. Vŕtacie puzdrá zabraňujú poškodeniu pravítka pri vŕtaní.

Vrták je možné presne vystrediť pomôckami pre umiestnenie.

Mobilný vŕtací stojan ako ďalšia možnosť k stojanu na vŕtačku umožňuje taktiež prácu uprostred dosky.