Stavba stien suchou metódou

Suchá metóda je jednou z dobrých možností, ako postaviť priečku a jednoducho a pomerne rýchlo rozdeliť určitý priestor. V porovnaní s „mokrými“ stavebnými materiálmi, ako napr. betón alebo omietka, je doba spracovania u týchto tzv. ľahkých stenových konštrukcií výrazne kratšia. Pri tejto metóde sú spravidla spracované sadrokartónové alebo sadrovláknité dosky, montované na nosnú konštrukciu, následne pretiahnuté stierkovacou hmotou a tapetované či omietnuté omietkou. Vo vlhkých priestoroch, ako napr. v kúpeľniach alebo saunách, je lepšie použiť panely odolávajúce pôsobeniu vody. Ako náhrady sú k dispozícii stavebné dosky s cementovým spojivom. Nosná konštrukcia býva podľa potreby z drevených alebo kovových stojok. Kovové stojky sú tvorené UW profilmi pre horizontálnu montáž a CW profilmi pre vertikálnu montáž.

Všetky komponenty pre suchú metódu stavby, použité v našom príklade (počínajúc panelmi, cez lepidlo, penetráciu a skrutky, až po omietkový systém), pochádzajú od jedného výrobcu a sú teda navzájom zladené. Tým je zaistené jednoduché a bezpečné spracovanie.


Návod

1. Plánovanie a príprava

Rozvrhnite si steny a zistite približnú spotrebu materiálu. Profily CW (zvisle montované) sú spravidla potrebné vo väčšom množstve ako profily UW, ktoré sa upevňujú k podlahe a stropu. Vezmite do úvahy taktiež dverné otvory a navyše počítajte s tzv. dverovým prekladovým profilom.

2. Stavba nosnej konštrukcie

Šnúrou si najskôr vyznačte základňu svojej ľahkej konštrukcie a zakreslite si priebeh steny na podlahe a na strope. Potom si narežte potrebné rámové profily (UW profily) pre podlahu a strop (rozbrusovačkou alebo nožnicami na kov). Na spodnú stranu profilov nalepte samolepiace tesnenie (tesniaci pásik) a potom UW profily naskrutkujte cez hmoždinky k podlahe a ku stropu (v našom prípade skrutky 39 mm s plochou hlavou, závitom HiLo a narážacou hmoždinkou).

Po pevnom ukotvení UW rámových profilov si pripravte prvý CW profil pre stenové zakončenie do rámového profilu hore a dole a upevnite ho vo vertikálnej polohe hmoždinkami k stene (z dôvodu zvukovej izolácie by tento stenový zakončovací profil mal byť tiež oblepený izolačným pásikom). Pre lepšiu stabilitu sa odporúča, aby vzdialenosť medzi hmoždinkami nepresiahla jeden meter. Následne si postavte ďalšie stojky z CW profilov a nastavte ich. Odstup medzi jednotlivými CW profilmi závisí od použitého materiálu stenových panelov a je meraný od stredu jedného profilu k stredu druhého profilu.

Pre uvažovaný dverný otvor namontujte teraz špeciálny dverný prekladový profil (UA), ktorý nasuniete zhora cez dve profilové stojky CW. Kým však tieto stojky nasadíte a upevníte skrutkami do plechu alebo nitmi k UW profilom, vložte zhora a zospodu ďalší násuvný uholník na tieto CW profily. Dverná konštrukcia sa týmto celá ďalej stabilizuje.

3. Montáž cementových dosiek na nosnú konštrukciu

Hotovú zmontovanú kovovú nosnú konštrukciu môžete teraz z oboch strán obstarať sadrokartónovými alebo vláknitými či cementovými doskami. Jednotlivé dosky, skladané s presahom, upevňujte skrutkami ku kovovým profilom (na 1 m2 cca 15 skrutiek, vždy však podľa odporúčania výrobcu).

Skrutky zaskrutkujete tak, aby hlava skrutky lícovala povrch dosky a nebola príliš hlboko. Inak by ste pri následnom opracovaní museli otvory so skrutkami nákladným spôsobom zastierkovať.

Skôr ako upevníte dosky na protiľahlú stranu, položte do vzniknutého priestoru vnútri steny prípadné elektrické káble, inštalačné vodiče, alebo - ak má stena oddeľovať teplý a studený priestor - tepelný izolačný materiál (napr. minerálnu vatu). Káble a vodiče prevlečte vyrazenými otvormi (obdĺžnikový tvar) v CW profiloch.

Následne vykružovacím vrtákom vytvorte otvory pre zásuvky.

4. Omietnutie cementových dosiek

Cementové stavebné panely použité v zobrazenom príklade sa na rozdiel od sadrových dosiek nestierkujú, ale lepia (polyuretánovým lepidlom). No ich povrchové spracovanie je nákladnejšie: skôr ako na plochu nalepíte tapety, nanesiete dekoračnú omietku alebo farebný náter, musíte cementové dosky najskôr omietnuť (pričom do omietky vkladáte armovaciu tkaninu). Zato je táto ľahká stavebná konštrukcia steny odolná voči vlhkosti, a preto je vhodná na použitie nielen v pivniciach a kúpeľniach, ale aj v exteriéroch (napr. ako podklad pre nanesenie omietky v záhradnom domčeku alebo v prístrešku pre automobily).

Odporúčanie: Ak namiesto toho použijete sadrové dosky, stačí prestierkovať spoje dosiek. Po zaschnutí vyhladíte brúsnym papierom a následne môžete steny natrieť farbou, otapetovať, nalepiť na ne obkladačky alebo opatriť dekoračnou omietkou.

Tip

Nosná konštrukcia z dreva alebo kovu

Ľahké stenové konštrukcie slúžia vo väčšine prípadov na rozdelenie veľkých obytných priestorov na menšie miestnosti. V takom prípade postačí použiť nosnú konštrukciu z dreva, obloženú sadrovými doskami. Vo vlhkých priestoroch by však drevo malo byť impregnováné. Pri veľmi vlhkom prostredí je potrebné bezpodmienečne použiť kovové profily.

Náradie a materiál

 • Akumulátorový skrutkovač
 • Armovacia tkanina
 • Cementové dosky v potrebnom množstve
 • Dverný prekladový profil podľa potreby
 • Hladidlo
 • Kladivo
 • Násuvné uholníky
 • Penetrácia
 • Pílka na železo / nožnice na plech
 • Polyuretánové lepidlo
 • Profilové spojky (profil CW) v potrebnom množstve
 • Priľnavá omietka
 • Rámové profily (profil UW) v potrebnom množstve
 • Špachtľa
 • Skrutky na rýchlo budované stavby
 • Tesniaca páska (samolepiaca)
 • Vodováha
 • Vŕtačka
 • Základná omietka
 • Zarážacie hmoždinky a vhodné skrutky
 • Murárska lyžica
 • Zubové hladidlo

Galéria

Profil CW (na obrázku vľavo), ktorý sa používa ako stojan a profil UW (na obrázku vpravo), ktorý sa používa ako podlahová a stropná koľajnica.

Na upevnenie profilov rámu sú vhodné hmoždinky.

V prípade potreby upravte profily UW podľa potreby, opatrite ich na rube izolačnými pásmi a uchyťte ich hmoždinkami k podlahe a stropu.

Vzdialenosť medzi CW profilmi závisí od šírky panela. V uvedenom príklade je 62,5 cm, merané od stredu jedného profilu k stredu druhého profilu.

Vyrovnajte dverový prekladový profil pomocou vodováhy a potom ho upevnite k profilom CW.

Namontujte na kovovú nosnú konštrukciu najskôr z jednej a potom aj z druhej strany sadrokartónové dosky – v znázornenom príklade cementovej dosky.

Pri ľahkej konštrukcii z cementových dosiek uzavrite škáry polyuretánovým/PU lepidlom skôr ako nanesiete omietku.

Po prvej, asi päť milimetrov hrubej vrstve omietky vložte armovaciu tkaninu. Po natlačení tkaniny na stenu vybobtná omietka von. Hladko ju rozotrite a v prípade potreby naneste murárskou lyžicou viac omietky.

Približne po jednom dni je základná omietka vyschnutá. Aby ste docielili optimálne udržanie tapiet, farby, obkladačiek, dekoračnej omietky a ďalšieho, ľahkú konštrukciu pred finálnou úpravou napenetrujte.