Správne pripevňovanie pomocou príchytiek

Či stropné, alebo nástenné svietidlo, regál, závesné skrinky, balkónové zábradlie, alebo markíza – na bezpečné upevnenie ľahkých alebo ťažkých predmetov potrebujete vhodné príchytky. Ktorá príchytka je však vhodná na aký účel a aký materiál? Nylonovú univerzálnu príchytku je možné použiť pre ľahší zaťaženie na stene z akéhokoľvek materiálu, krídlovú príchytku aj pre veľké zaťaženia, nie však v doskových stavebných materiáloch, pružinová sklopná príchytka udrží predmety v zavesených stropných podhľadoch, špeciálne upevňovacie systémy ako oceľová príchytka alebo kotviaci svorník v spojení s rýchlo tvrdnúcou plastickou maltou sú vhodné pre veľmi veľké zaťaženia. Takmer neprehľadná rozmanitosť ponuky príchytiek priamo súvisí s veľkým množstvom rôznych stavebných materiálov.

Pozor: Výber príchytky v zásade závisí od druhu kotviaceho základu, do ktorého má byť príchytka vpravená. Tento základ sa najskôr musí presne definovať. Okrem toho venujte pozornosť montážnemu návodu na obale a použite skrutky, ktoré sú v ňom uvedené.


Návod

1. Výber vhodnej príchytky

Pre výber správnej príchytky je úplne rozhodujúci podklad, do ktorého chcete niečo upevniť. Pretože je veľký rozdiel, či príchytky musia držať v sadrokartónovej doske alebo v masívnej betónovej stene, vždy najskôr identifikujte stavebný materiál. Najjednoduchším spôsobom je skúška klepaním: Ak znie materiál duto, keď naň zaklepete, ide o dierované alebo dutinové tehly, ktoré určujú adekvátne použiteľnú príchytku.

 

V prípade masívneho kotviaceho podkladu ho musíte analyzovať presnejšie. Na tento účel vyvŕtajte malým priemerom otvor a na základe vrtnej drviny určte stavebný materiál: V prípade pórobetónu alebo plynobetónu je vrtná drvina sivastá a hrubozrnná. Červená vrtná drvina je bezpečným znakom pre tehly alebo plné prepaľované tehly. V prípade sadrových dosiek je drvina jemná, biela a mierne lepivá, respektíve prichycuje sa na vrtáku (obrázok vpravo). V prípade betónov môže byť vrtná drvina od stredne sivej až po takmer bielu, pritom je veľmi jemná a sypká. Vrták navyše postupuje vpred len veľmi ťažko (obrázok vľavo). Vrtná drvina z vápenno-pieskových tehál je svetlá, jemnozrnná a na dotyk pieskovitá. Ak ste jednoznačne určili stavebný materiál, následne môžete podľa hmotnosti upevňovaného predmetu zvoliť príchytku.

Pozor: Spoločne s určením podkladu musíte taktiež preveriť, nakoľko je podklad nosný pre upevňovaný predmet. Betón nie je problematický, na sadrokartónové steny by ste však nemali upevňovať ťažké kuchynské skrinky.

2. Skrutky, vrtáky a vŕtacia technika

Pre každé pripevnenie na príchytku potrebujete taktiež vhodnú skrutku (dbajte na údaje na obale). Správnu dĺžku skrutky určíte pomocou zjednodušeného základného pravidla: dĺžka príchytky plus hrúbka montovaného predmetu plus priemer skrutky. Hĺbka vŕtaného otvoru zodpovedá dĺžke príchytky plus desať milimetrov (hĺbku vŕtania vyznačte na vrtáku pomocou lepiacej pásky alebo obmedzovača hĺbky).

Pozor: V pevných stavebných materiáloch zodpovedá priemer vrtáka príchytke. V poréznom materiáli zvoľte priemer otvoru radšej o číslo menší.

Aby príchytka bezpečne držala, záleží taktiež na vrtáku a vŕtacej technike. Informácie o vŕtačkách a o tom, ako odborne vyvŕtať otvory do rôznych materiálov stien, získate v Radcovi BAUHAUS Vŕtačka a v Radcovi BAUHAUS Vŕtanie otvorov.

Z vŕtaného otvoru vždy odstráňte vrtný prach (použite vysávač) a až potom vsaďte príchytku – poprípade ju opatrne zabite kladivom. Obrobok následne umiestnite do danej pozície a pripevnite ho skrutkou do príchytky.

Ak je otvor príliš veľký a príchytka nedrží, musíte vpraviť vyplňovaciu hmotu – napríklad montážne lepidlo, sadrový alebo syntetický tmel, plastelínu na báze epoxidovej živice alebo špeciálne opravné rúno.

3. Univerzálne príchytky

Univerzálna príchytka z nylonu je prvou voľbou pri upevňovaní ľahších záťaží (napr. obrazov, pohybových senzorov, záclonových koľajničiek, držiakov na uteráky, ľahkých závesných skriniek, soklových líšt, káblových kanálov, svietidiel, káblových príchytiek, ľahkých zrkadlových skriniek a mydlovničiek). Hodia sa tak pre masívne materiály (betón, plné bloky, pórobetón atď.), ako aj pre dutinové stavebné materiály, a ďalej dosky zo sadry, cement a drevo.

Pozor: Pre dierované a dutinové tehly použite univerzálne príchytky s nákružkom na hornom okraji. Tento nákružok zabráni tomu, aby príchytka zmizla v stene.

Všestranné univerzálne príchytky: Pri upevňovaní, respektíve pri skrutkovaní skrutky (skrutky do dreva a do trieskovej dosky) do univerzálnej príchytky dochádza buď k ukotveniu príchytky v plných stavebných materiáloch, k rozpínaniu v dierovaných stavebných materiáloch alebo k uzlovaniu v dutých stavebných materiáloch (pozrite obrázok).

4. Krídlové príchytky

I nylonová krídlová príchytka je malým vševedom pre každý stavebný materiál – taktiež pre väčšie zaťaženie (napr. zrkadlové skrinky).

Pozor: Pre dierované tehly a na preklenutie omietkových vrstiev alebo obloženia z dlaždíc (tie nepatria k nosným podkladom) použite aspoň tak dlhé krídlové príchytky, aby kotviacu hĺbku tvorili dve lamely na príchytke.

5. Príchytky do dosiek

Krátke príchytky do dosiek sú špecialistami na pripevňovanie ľahších predmetov do všetkých bežných doskových a dutých stavebných materiálov (sadrokartónové dosky a sadrovláknité dosky, drevotriesky, vláknité cementové dosky, ľahké stavebné dosky z drevitej vlny, tvrdé drevovláknité dosky, duté profily, stropy z dutých telies, duté dvere od hrúbky šesť milimetrov).

6. Pružinová sklopná príchytka

Do zavesených stropných podhľadov a stropov z dutých prvkov sa hodí pružinová sklopná príchytka pre ľahké až stredne ťažké predmety (napr. lampy a závesné nádoby na kvetiny): Sklopná kotva tejto príchytky sa v dutých priestoroch zaistí samočinne a dlhou závitovou tyčou preklenie aj hrubšie materiály.

7. Rámové príchytky

Rámové príchytky s vyhovujúcimi skrutkami sa ideálne hodia na upevnenie hrubších montážnych dielov do betónu, plných tvárnic, dierovaných tehál, pórobetónu (plynobetónu) alebo dutinových tvárnic. Skrutka príchytku roztiahne a prítlačná sila ju drží na stene vyvŕtaného otvoru.

Pozor: Rámové príchytky a špeciálne príchytky do okenných rámov sa spoločne s vhodnou skrutkou zabijú do otvoru.

8. Príchytky do pórobetónu

Pre ľahké stavebné materiály ako pórobetón, resp. plynobetón používajte špeciálne pórobetónové príchytky (a to iba tu). Niektoré modely môžete jednoducho zabiť. Široké krídla sa pritom vklinia do mäkkého materiálu. Teraz môžete zaskrutkovať skrutku a pripevniť ľahké zrkadlové skrinky, sanitárne predmety, drevené konštrukcie, káblové trasy, konzoly, zavesené stropné podhľady a mnoho ďalšieho.

Pozor: Vo vlhkých priestoroch a vonku používajte vhodné bezpečnostné skrutky.

9. Príchytky do sadrokartónu a izolačných materiálov

Ako už názov napovedá, príchytka do sadrokartónu je špeciálne upravená pre materiál sadrokartónu a taktiež iba tu ju je možné použiť. K príchytkám je často priložený nástroj na ich zaskrutkovanie.

Pre izolačné materiály s vysokou pevnosťou v tlaku (polyuretán a polystyrén) v podobe dosiek alebo pásov sa hodia príchytky do izolačných hmôt. Ani tu nie je nutné predvrtávanie, pretože skrutkovica sa jednoduchým zaskrutkovaním zarezáva do izolačnej dosky.

10. Kotviace čapy

Kotviace čapy sú vhodné pre veľké zaťaženia v netrhlinovom betóne a používajú sa pri pripevňovaní tak kovových (napr. zábradlia, schody), ako aj drevených konštrukcií.

Pozor: Trhlinový a netrhlinový betón sú odborné pojmy zo statiky. Ak je príchytka schválená pre betón, potom je pre použitie rozhodujúce, či je schválená taktiež pre trhlinový alebo iba pre netrhlinový betón. Netrhlinový betón znamená, že je betón vystavený pôsobeniu tlaku. Trhlinový betón naproti tomu odoláva vysokému zaťaženiu tlakom, nie však ťahom. 

11. Injektážna malta

Okrem vlastnej vysokej hmotnosti môžu konštrukčný diel dodatočne zaťažovať ďalšie faktory. Trebárs balkónové zábradlie musí byť namontované veľmi bezpečne, pretože sa oň opierajú osoby, trhá ním vietor alebo na ňom visia ťažké kvetinové hrantíky naplnené vlhkou zeminou. Tu sa používajú systémové spôsoby upevnenia: Do vyčisteného vyvŕtaného otvoru dajte takzvanú injektážnu maltu. Potom do vyvŕtaného otvoru zaskrutkujte závitovú tyč alebo vnútorné závitové puzdro. Sitkové puzdro z plastu zabráni tomu, aby sa hmota stratila v dutinách. Približne po hodine (dodržujte údaje výrobcu) je malta z umelých živíc pevná ako betón a plne zaťažiteľná.

Pozor: Ak si nie ste istí, nechajte si v každom prípade odborne poradiť alebo poverte montážou odborníka.

Tip

Vyťahovanie príchytiek

Staré otvory po príchytkách sa často iba núdzovo zatmelia – príchytka nezriedka zostáva vo vyvŕtanom otvore a rysuje sa pod tapetou. Vytiahnete príchytky zo steny pomocou jednoduchej pákovej vývrtky: Vývrtku trochu zaskrutkujte do otvoru príchytky, páky vývrtky pomaly stláčajte a tým príchytku postupne vyťahujte zo steny.

Galéria

Stavebný materiál, do ktorého má byť predmet zafixovaný, je pri výbere hmoždinky rozhodujúci. Navyše: Čím je múr mäkší a pórovitejší, tým dlhšie a silnejšie by mali byť hmoždinky a skrutky.

Podľa vrtnej drviny môžete v prípade objemných múrov veľmi ľahko určiť stavebný materiál. Drvina z pórobetónu (aj plynobetónu) je hrubozrnná a našedivená. Vrták navyše týmto priečkovým stavebným materiálom prechádza „ako maslom“.

Červená vrtná drvina je nezameniteľným znakom pre plné prepaľované tehly alebo bežné tehly.

Veľmi biela a jemnozrnná je naproti tomu vrtná drvina z vápennopieskových tehál.

Univerzálne hmoždinky v najbežnejších hrúbkach (6, 8 a 10 mm) by nemali chýbať v žiadnej schránke na náradie. Bezpečne kotvia do betónu, rozpínajú sa v dierovaných tehlách a zauzľujú sa za doskovými materiálmi.

Pre ťažké predmety sú k dispozícii chemické upevňovacie systémy s kotviacimi svorníkmi z nerezovej ocele a injektážna malta.

Aby zvolené hmoždinky bezpečne a pevne držali vo všetkých stavebných materiáloch, vždy dodržujte návod na montáž uvedený na obale.