Sanácia vlhkých pivničných stien omietkou

Poškodenie stavebného objektu v dôsledku nedostatočného utesnenia a izolácie sa spravidla objaví najskôr v pivnici alebo suteréne. Aby sa vlhké steny, plesne atď. nerozširovali a nepoškodzovali základnú hmotu celého domu, mali by ste urýchlene pátrať po príčinách: Ak sa pri obnažení pivničného muriva ukáže poškodená, nechránená stena z plných tehál – ako v uvedenom príklade – odstráňte poškodenie novou a precíznou izoláciou muriva.

Pozor: Ak nie je možné sanáciu vykonať zvonku (napr. verejné chodníky, nepodpivničená prístavba atď.), musíte pivnicu odizolovať v niekoľkých vrstvách zvnútra. Viac podrobností si môžete prečítať v Radcovi BAUHAUS: Sanácia pivnice zvnútra.


Návod

1. Príprava pivničnej steny  

Uvoľnenú omietku a prečnievajúcu maltu obite a odstráňte staré farby alebo bitúmenové pásy. Potom murivo dôkladne omeťte metlou. Uvoľnené častice v prípade potreby odstráňte vysokotlakovým čističom. Ďalej všetky väčšie trhliny a chybné miesta vyplňte základovým tmelom.

Aby aj nová malta na murive dobre držala, naneste nasýtený prípravný náter hĺbkovej penetrácie. A to buď štetkou, alebo tlakovým rozprašovačom.

2. Nová omietka pivničnej steny zvonku

Základový tmel na omietanie rozmiešajte podľa údajov výrobcu v stavebnej nádobe na maltu (napr. cementovú omietku druhu malty P III), nechajte ho približne päť minút zavädnúť a potom ho znovu premiešajte.

Teraz murivo po úsekoch omietajte tak, že maltu murárskou lyžicou nanesiete na hladiacu lyžicu a natiahnete.

Pri nanášaní držte hladiacu lyžicu v miernom sklone. Po 30 až 90 minútach vyhlaďte nanesenú omietku vlhkým hladidlom, hladidlom s filcom alebo so špongiou.

Pozor: V prípade potreby musíte naniesť ďalšiu izoláciu (napr. hrubý asfaltový náter, izolačné dosky, nopkový pás) a navyše ešte položiť drenáž.

Tip

Voda vo výkope

Ak sa sanácia pretiahne, ak prší a zemina je navyše ešte veľmi ílovitá, je možné, že dažďová voda z výkopu neodtečie. V takom prípade presakujúcu vodu odčerpajte ponorným a kalovým čerpadlom.

Pozor: Izoláciu vykonávajte ideálne naraz, čo možno najrýchlejšie a najlepšie za dobrého počasia (pred začatím prác sledujte predpoveď počasia).

Náradie a materiál

 • Krycia plachta alebo fólia
 • Metla
 • Hladiaca lyžica
 • Kladivo
 • Murárska lyžica
 • Príp. minibager
 • Dláto
 • Stavebná nádoba na maltu
 • Štetka alebo tlakový rozprašovač
 • Základový tmel podľa potreby
 • Miešadlo
 • Hladidlo so špongiou
 • Rýľ, motyka, špiciak
 • Hĺbková penetrácia podľa potreby

Galéria

Najskôr murivo odkryte až po základovú škáru budovy.

Otlčte nesúdržnú omietku a uvoľnenú maltu.

Plochu pripravte hĺbkovým penetračným náterom.

Namiešajte hrubý vyrovnávací tmel a hladiacou lyžicou ho celoplošne natiahnite.

Po 30 až 90 minútach vyhlaďte omietku navlhčeným hladítkom so špongiou.