Sanácia pivnice zvnútra

Vlhké pivničné steny s odlupujúcou sa omietkou, vykvitanie solí alebo dokonca plesne sú väčšinou znakom toho, že na murivo zvonku tlačí voda. Zlé alebo chybné vetranie v pivničných interiéroch problém len stupňuje. Aby sa vlhkosť, plesne atď. nerozširovali a nepoškodzovali základnú hmotu celého domu, mali by ste urýchlene konať a zvonku odkryť a sanovať vertikálnu izoláciu stien. Ak to nie je možné (napr. verejné chodníky, nepodpivničená prístavba atď.), musíte pivnicu odizolovať v niekoľkých vrstvách zvnútra: Po základnom nátere väčšinou nasleduje izolačná stierka, na uzavretie dutých miest sa aplikuje cementový vyrovnávací tmel a na záver sanačná omietka.

Pozor: Používajte iba izolačné produkty, ktorých komponenty sú navzájom zladené, a ktoré je možné použiť spoločne. Odporúčame nákup produktov jedného výrobcu!

Ako môžete zvonku omietkou odizolovať vlhké pivničné steny, si prečítajte v Tipoch od profesionála BAUHAUS: Sanácia vlhkých pivničných stien omietkou.


Návod

1. Prípravné práce

Na pivničnej stene sú v uvedenom príklade zrejmé zreteľne tmavé sfarbenia a odlupujúce sa vrstvy farby a omietky. Ak je možné sanáciu vykonať zvonku, vnútri musíte realizovať iba opravné práce. V tomto prípade použite iba difúzne otvorené vrstvy (nie izolačné stierky, ale iba sanačné alebo vápenné omietky). Ak nie je sanácia zvonku možná, odizolujte stenu zvnútra.

Najskôr kompletne odstráňte staré vrstvy a odkryte murivo. Vyškrabte taktiež drobivé škáry a stenu nakoniec dôkladne očistite (odstráňte zvyšky omietky, prach atď.). Teraz nechajte stenu vysychať (príp. použite stavebný sušič).

2. Odizolovanie pivničnej steny zvnútra

Na celú pivničnú stenu naneste štetkou základný náter tak, aby stenu úplne pokrýval. Po uplynutí medzioperačnej prestávky (dodržujte údaje výrobcu) nanášajte na predupravenú stenu ďalšiu vrstvu – izolačnú stierku.

Pozor: Alternatívou môžu byť taktiež kvapalné izolačné prostriedky, ktoré sa jednoducho nastriekajú.

Postupným nanášením vyrovnávacího tmelu na zeď následně zatmelte nerovnosti ve zdivu. Nanášení sanační omítky následuje až po další době schnutí.

3. Nanášanie sanačnej omietky

Cementové omietky viažu vodu, a to aj vodu vašej pokožky. Pri práci s omietkou preto vždy používajte rukavice a najlepšie aj ochranné okuliare. Ak sa vám aj napriek tomu niečo dostane do oka, vypláchnite oko veľkým množstvom čistej vody – a vyhľadajte urýchlene lekára.

V uvedenom príklade už prebehlo prvé podhod sanačnej omietky: Omietku hádžte na stenu (max. 50 % krytie) voľne rukou (z lyžice).

Do vody na rozrobenie omietky podhodu primiešajte 50 percent spojivového základu. Omietka je tým výrazne tekutejšia (ľavý obrázok) než bežne rozmiešaná sanačná omietka (pravý obrázok). Pre naposledy menovanú omietku je dosiahnutá správne konzistencia vtedy, ak omietka nesteká z lyžice.

Po ďalšom schnutí naneste postupne a vo dvoch vrstvách omietku v celkovej hrúbke približne 25 milimetrov.

Pozor: Jednotlivé vrstvy omietky nechajte vysychať podľa údajov výrobcu.

 

Omietku vyhlaďte navlhčeným strhávacím náradím. Ak je omietka matná a tuhá, na záver ju vyhlaďte vlhkým hladidlom, hladidlom s filcom alebo špongiou.

Tip

Horizontálna izolácia

Ak sa vlhkosť tlačí do muriva odspodu, musíte vytvoriť horizontálnu bariéru. Vpravte do steny vhodné izolačné prostriedky: Do steny vyvŕtajte otvory smerujúce šikmo nadol (v uhle medzi 30 až 45 stupňami) a následne ich pomocou tlakovej striekačky vyplňte izolačným materiálom. Vzdialenosť (10 až 15 cm) a hĺbka jednotlivých vyvŕtaných otvorov závisí od typu a hrúbky stene.

Náradie a materiál

 • Izolační systém: Základný náter, izolačná stierka, flexibilný vyrovnávací tmel a sanačná omietka
 • Strhovacie náradie (napr. urovnávacia lať, velké drevené hladítko)
 • Pracovné rukavice
 • Vŕtacie kladivo s nástavcom dláta
 • Vŕtačka s miešadlom
 • Kefa alebo metlička
 • Hladiaca lyžica
 • Murárska lyžica
 • Stavebná nádoba na maltu
 • Hladidlo, hladidlo s filcom alebo špongiou
 • Štetka

Galéria

Vnútorná izolácia vlhkých pivničných múrov je nutná vtedy, ak sa k murivu nedostanete zvonku. Pred začatím práce však presne preverte, či nie je nutná vertikálna alebo horizontálna izolácia, a v prípade pochybností sa poraďte s odborníkom.

Po kompletnom otlčení starej omietky stenu starostlivo očistite kefou alebo metličkou.

Pred tým, než podľa údajov výrobcu namiešate izolačné stierky a nanesiete ich na murivo, urobte najprv základný náter.

Následne vyrovnajte všetky škáry a nerovnosti flexibilnou stierkovou hmotou.

Na záver nasleduje vrstva sanačnej omietky: striekaná omietka a dve ďalšie vrstvy omietky (celková hrúbka cca 25 mm). Pokiaľ by ste chceli mať namiesto bielej omietky farebnú stenu, použite tónovanú difúzne otvorenú silikátovú interiérovú farbu.