Renovácia balkóna

Prekvitanie v škárach, špinavé fasády okolo balkóna, popraskané alebo odlupujúce sa podlahy balkónov: Ak poveternostné podmienky a vplyvy zanechali na balkóne a susednej fasáde svoje stopy, nielenže to nevyzerá esteticky, súčasne to znamená bezpečnostné riziko! Hneď ako vnikne voda pod nášľapnú vrstvu a pri teplotách pod nulou zmrzne, vznikajú trhliny, ktoré sa postupom času stále zväčšujú. Ak voda prenikla dokonca až k oceľovej výstuži a ak už začína táto výstuž korodovať, malo by sa k renovácii balkóna prikročiť okamžite.

V uvedenom príklade bol balkón odizolovaný, obložený bitúmenovými pásmi a borovicovými doskami s tlakovou impregnáciou, bolo vymenené zábradlie a osadený odkvapový žľab zo zinku. Tieto zinkové žľaby by ste však mali montovať iba vtedy, ak máte skúsenosť so spájkovaním a vlastníte taktiež príslušné náradie. Žľabové systémy z plastu môže, naproti tomu, jednoducho pripevniť každý domáci majster.

Pozor: Balkón musí mať spád minimálne jedno až dve percentá smerom od domu. V prípade potreby musíte teda pred položením izolačných pásov dodatočne naniesť poter.


Návod

1. Prípravné práce

Na tomto balkóne a na susednej fasáde sú zrejmé značné poškodenia spôsobené vlhkosťou a balkón sa musí renovovať.

Vŕtacím kladivom odstráňte poškodený poter, očistite podkladový betón a demontujte balkónové zábradlie.

2. Montáž odkvapového žľabu

Pre montáž odkvapového žľabu (v uvedenom príklade zo zinku) najskôr vyvŕtajte otvory na zavesenie do podlahy balkóna. S cieľom dosiahnuť rovnomerné vzdialenosti upnite vodiacu šnúru.

Hneď ako sú všetky zavesenia upevnené, zmerajte vonkajšie strany daných troch strán balkóna a odkvapový žľab zodpovedajúcim spôsobom zrežte.

Pozor: Tri žľabové diely zrežte najskôr rovno. Skosené rezy na oboch predných rohoch urobíte až neskôr.

Po položení žľabových dielov do zavesenia precízne domerajte uhly 45 stupňov pre skosené rezy a štyri predné konce žľabov zrežte na pokos.

Pozor: Skosené rezy urobte čisto – štrbina medzi spájkovanými dielmi by nemala byť širšia než 0,2 milimetra.

Konce žľabov teraz navzájom spojte spájkovaním: Odkvapový žľab najskôr v miestach spoja silne zahrejte a potom spájajte.

Pozor: Zinok je možné spájať na tvrdo špeciálnym tvrdým spájkovaním striebrom pri cca 610 °C alebo ho je možné pri 235 °C spájať na mäkko cínovou spájkou s pridaním spájkovacej vodičky.

Pri prechode na balkón teraz priskrutkujte pozinkovaný oceľový plech. Plech môžete položiť v jednom kuse, ak ho na príslušných miestach narežete a potom prehnete cez roh. Následne spájajte taktiež plech v rohoch balkóna.

3. Odizolovanie balkóna

Na celú plochu podlahy balkóna najskôr nanesiete asfaltový základný náter. Následne za stáleho zahrievania (zariadením na opaľovanie) rozvinujte bitúmenové pásy a pritlačte ich.

Bitúmenové pásy veďte okolo stien a dverí trochu do výšky a cez miesto spoja zafixujte kovovú lištu. Cez túto lištu upevnite ozdobný plech, ktorý z hornej strany utesníte silikónom.

Pozor: Odizolujte všetky spoje smerom k domu tak, aby sa do žiadnej škáry nemohla dostať voda. Použite na to špeciálny silikón, ktorý je vhodný do vonkajšieho prostredia.

Ako posledné prebieha kladenie nášľapnej vrstvy. V uvedenom príklade boli zvolené borovicové dosky s tlakovou impregnáciou.

Pozor: Aby nedošlo k poškodeniu bitúmenových pásov, dávajú sa pod vankúš cca centimeter hrubé gumové prúžky alebo ochranné stavebné rohože.

Informácie ku klasickej terasovej konštrukcii a pracovný návod nájdete v Tipoch od profesionála BAUHAUS: Postavenie terasy s chodníčkom.

4. Montáž balkónového zábradlia

Nakoniec namontujte balkónové zábradlie, ktoré prenesiete hore buď domom, alebo ho na balkón dopravíte zvonku. V uvedenom príklade bolo namontované kovové zábradlie, ktoré bolo na balkón vytiahnuté zvonku na lanách odolných proti roztrhnutiu. Tu potrebujete aspoň dvoch ďalších pomocníkov a stabilný rebrík, ktorý bezpečne stojí – lepším riešením je malé lešenie.

Aby bolo možné pripevniť zábradlie k balkónu zdola, vyrovnajte ho pomocou adekvátne hrubých hranolov. Teraz si naznačte vŕtané otvory a tieto otvory vyvŕtajte do betónového stropu vŕtacím kladivom.

Nakoniec upevnite zábradlie zodpovedajúcim upevňovacím materiálom. Vždy presne dodržujte pokyny výrobcu!

Pozor: Balkónové zábradlie musí byť namontované veľmi bezpečne, pretože musí odolávať veľkému namáhaniu (napr. sa oň opierajú osoby, konštrukčným prvkom trhá vietor, na zábradlí visia ťažké kvetinové hrantíky naplnené mokrou zeminou atď.). Ak si nie ste istí, nechajte si v každom prípade odborne poradiť alebo poverte montážou odborníka.

Potrebujete podporu pri montážnych prácach alebo pri inštalácii? Odborný personál u nás v BAUHAUS spoločne s vami váš zámer naplánuje a potom ho uskutoční v spolupráci s vybranými regionálnymi remeselnými prevádzkarňami – za pevnú cenu.

Okrem montáže výrobkov zakúpených u nás v BAUHAUS vám môže odborný personál BAUHAUS a koordinátori práce remeselníkov poskytnúť kompetentnú podporu taktiež pri ďalších prácach týkajúcich sa prestavby, renovácie a inštalácie. I ak by ste chceli využiť asistenciu iba pri časti montáže, my v BAUHAUS vám ochotne poradíme.

Mohlo by vás zaujímať: Montážny servis BAUHAUS

Tip

Pracovné plošiny

Pri veľkoplošných prácach vonku na dome a na fasáde je lešenie pre domácich majstrov podstatne bezpečnejšou voľbou než normálne rebríky. Pomocou plošín ako príslušenstvo sa dajú rýchlo adaptovať na pojazdné lešenia aj niektoré viacúčelové rebríky.

Univerzálne a všestranne použiteľné kompletné lešenia dovnútra aj von sú k dispozícii v požičovni náradia BAUHAUS – na prianie vr. dopravy aj montáže a demontáže.

Náradie a materiál

 • Zariadenie na opaľovanie
 • Pracovné rukavice, odolné proti teplu a žiaruvzdorné
 • Balkonové zábradlie vč. upevňovacieho materiálu
 • Metla
 • Bitúmenové pásy podľa potreby
 • Asfaltový základný náter
 • Nožnice na plech
 • Vŕtacie kladivo
 • Vŕtačka
 • Oblúková píla s listom na kov
 • Plynové spájkovacie zariadenie (spájkovacia lampa, spájkovací cín, tavivo a plyn do spájkovacej lampy)
 • Príp. poter pro vytvorenie spádu
 • Kladivo
 • Drevené hranoly
 • Krycie lišty podľa potreby vr. upevňovacieho materiálu
 • Borovicové dosky, tlakovo impregnované vr. vankúša a gumových prúžkov (s hrúbkou cca 1 cm) alebo ochranné stavebné rohože podľa potreby
 • Meracie pásmo
 • Vodiaca šnúra alebo strhávacia lata
 • Valček, štetka alebo plochá štetka
 • Laná, odolné proti roztrhnutiu
 • Oceľový plech, pozinkovaný podľa potreby vr. upevňovacieho materiálu
 • Silikón, vhodný na použitie vonku
 • Viacúčelový rebrík
 • Ozdobný plech podľa výberu a potreby vr. upevňovacieho materiálu
 • Zinkový žľab vr. upevňovacieho materiálu

Podľa okolností daných montážou sú možnosti upevnenia sčasti obmedzené a musia sa preveriť individuálne.

Galéria

Tento sanovaný balkón je opäť bezpečne pochôdzny! Bol izolovaný bitúmenovými pásmi a následne obložený tlakovo impregnovanými doskami z borovice. Okrem toho bolo renovované zábradlie a osadený dažďový žľab zo zinku.

Najskôr demontujte staré balkónové zábradlie a výkonným vŕtacím kladivom odstráňte poškodený poter.

Na zavesenie nového dažďového žľabu najskôr vyvŕtajte zodpovedajúce otvory (vopred si presne vymerajte body vŕtania a na dodržanie rovnakých vzdialeností smerom dopredu použite vodiacu šnúru). Túto šnúru pripevnite a zmerajte rozmer troch častí žľabu na vonkajších stranách balkóna.

Prirezané časti žľabu položte do zavesenia a až teraz urobte skosené rezy. Štrbina medzi spájkovanými dielmi na koncoch žľabov by nemala byť širšia ako 0,2 mm. Následne spájajte miesta spojov.

Ako prekrytie teraz priskrutkujte pozinkovaný oceľový plech. Narežte plech v rohoch – potom ho môžete položiť ako jeden kus. Spájajte tiež prekrytie v rohoch balkóna.

Na podlahu balkóna teraz naneste základný náter a pomocou opaľovacieho zariadenia položte bitúmenové pásy.

Bitumenové pásy veďte v oblasti zdi a dveří do výšky, zafixujte je první kovovou lištou a přes ni ozdobným plechem. Spáry navíc pečlivě uzavřete speciálním silikonem.

Nakoniec namontujte balkónové zábradlie. Balkónové zábradlie musí byť namontované bezpečne, pretože musí odolávať značnému namáhaniu. Pokiaľ si nie ste istí, nechajte si v každom prípade odborne poradiť alebo poverte montážou odborníka.