Omietanie stien

Omietka je vrstva materiálu nanesená na murovanú, liatu alebo montovanú stenu, ktorá spevňuje a chráni, vyrovnáva nepravidelnosti, škáry, diery v stene a vytvára jej hladký povrch. Rozlišujeme medzi vonkajšími omietkami na fasády a omietkami pre formovanie stien v interiéroch. Predovšetkým v interiéri môže byť omietka následne kombinovaná a spracovaná s ďalšími materiálmi.

Taká aj niekoľko centimetrov hrubá omietka na stene a strope iste nie je žiadny zázrak a môžu ju po určitom zacvičení nanášať aj šikovní laici. Napriek tomu je dôležité venovať pozornosť niektorým tipom zo strany odborníkov, vďaka ktorým zabránime chybám pri aplikácii.


Návod

1. Základné informacie

Omietka je spravidla tvorená maltou s plnidlami príp. prísadami, ako je piesok či polystyrén, a spojivom. Podľa pridaného spojiva rozlišujeme medzi jednotlivými druhmi omietky, teda sadrová, vápenná alebo cementová, ale aj kombinácia sadrovápenná alebo vápennocementová. Okrem toho existujú ešte minerálne ílové omietky a organicky viazané omietky s umelou živicou.

Špeciálne prísady dávajú vrstve omietky charakteristické vlastnosti. Existujú napr. sanačné omietky a omietky proti vlhkosti. Pre interiéry sú k dispozícii omietky na odtienenie elektrických a elektromagnetických polí, omietky na zlepšenie akustiky priestoru či špeciálne dekoračné omietky.

Vonkajšia omietka chráni fasádu pred zvetrávaním a súčasne má izolačné vlastnosti. Pevnosť omietky jednotlivo nanášaných vrstiev by sa smerom od podkladu mala znižovať.

Omietka v interiéri má kladný vplyv na ovzdušie priestoru (odoberá prebytočnú vlhkosť zo vzduchu v miestnosti) a slúži predovšetkým ako rovný podklad pre nasledujúce nátery (cementová malta), obkladačky alebo tapety (sadrová omietka). U super hladkých povrchov, vhodných na tapetovanie, stačí ošetriť hlboké škáry, zárezy po vedení a ďalšie nerovnosti.

2. Príprava podkladu

Najdôležitejšou úlohou pri omietaní je správna príprava podkladu. Ten musí byť suchý, čistý, bez trhlín a prachu. Voľné častice odstránime kefou alebo zmetákom. Diery alebo priehlbiny vyplníme a vyhladíme stierkovou hmotou, lebo niektoré omietky (napr. roztieraná omietka) nedokážu preklenúť diery alebo miesta s vylomenou omietkou, nech ich nanesieme v akokoľvek hrubej vrstve. Podklady s rôznou nasiakavosťou, napr. stavebné dosky pre suchú výstavbu, sadrové omietky, betón, vlákninové tapety a tiež zabrúsené alebo matné staré omietky musíte navyše ošetriť penetráciou (dodržte pokyny výrobcu). Ak chcete omietnuť len určité časti steny, vyznačte si a oblepte okraje širokou maliarskou krepovou páskou. Niektorí výrobcovia omietok navyše odporúčajú zvlhčiť omietaný podklad pred vlastným nanesením omietky.

Zapamätajte si: Pri voľbe omietky a penetrácii je potrebné, aby oba materiály boli vzájomne kompatibilné zložky patriace do jedného určitého systému.

3. Namiešanie omietky

Vo vhodnej nádobe zmiešajte omietku s vodou podľa pokynov výrobcu. Hneď ako zmes nebude obsahovať hrudky, nechajte ju niekoľko minút dozrieť a potom ju znova premiešajte. Keďže minerálne roztierané omietky tuhnú pôsobením chemikálií, nemali by ste nikdy namiešať viac materiálu než je množstvo, ktoré spracujete počas 60 minút.

Odporúčanie: Jednotlivé farebné odtiene je možné vytvárať pridaním tónovacích farieb. Farbu vmiešavajte tak dlho, až v materiáli nebude vidno žiadne škvrny.

Omietanie je práca, ktorá vyžaduje zručnosť, cvik, dobrú prípravu a predovšetkým vhodný nástroj. Informácie na túto tému získate v BAUHAUS Tipe od profesionála: Nástroje a náradie na omietanie.

4. Usadenie omietkových profilov a výstuží

Pre nanesenie rovnomernej vrstvy omietky na stenu a pre dosiahnutie vertikály, prípadne pre vyrovnanie šikmej steny omietkou, použite rýchloomietniky čiže rýchloomietnikové lišty (tiež nazývané omietacie lišty), ktoré usadíte na stenu s odstupom do 1,5 m. Cez tieto "kalibre" potom stiahnite hliníkovú latu, na ktorú ste predtým naniesli omietku. Pre správne prevedenie hrán budovy a ako zábranu možného poškodenia alebo oderu rohov, upevnite na roh budovy navyše soklový ukončovací profil a rohový ochranný profil (sú to kovové profily chránené proti korózii, prípadne prefabrikovaná tvarovaná výstužná tkanina zo sklovláken).

Na prechodových miestach k ďalším stavebným materiálom a nad problematický podklad, napr. roletové skrine alebo tepelne izolované plochy, je potrebné použiť omietkovú výstuž (tiež nazývanú armovacia mriežka omietky). Túto výstuž tvorí mriežka odolná voči zásadám alebo nerezové rohože s hustými okami. Vkladá sa do stredu alebo do hornej tretiny omietky. Dáva omietke vyššiu pevnosť.

5. Nanesenie omietky

Namiešanú omietkovú maltu naneste oceľovým hladidlom po úsekoch (poliach) na stenu. Následne tieto polia medzi rýchloomietnikmi pretiahnite hladidlom. Akonáhle je nanesená omietka v jednej alebo dvoch vrstvách stuhnutá (dodržte pokyny výrobcu), je možné ju štruktúrovať. Po skončení omietania nechajte miestnosť niekoľko dní vetrať, aby sa mohla vypariť voda z novej stenovej omietky.

Tip

Minerálne omietky a omietky s plastickou hmotou

Pri omietkach rozlišujeme medzi dvoma hlavnými skupinami: minerálne omietky a omietky s plastickou hmotou. Minerálne omietky pozostávajú z piesku s minerálnymi spojivami (sadra, vápno, cement alebo zmesi týchto materiálov). Po pridaní vody dôjde ku vzájomnému chemickému spojeniu týchto látok a výsledný materiál je potom možné spracovávať. Na trhu je široká ponuka omietok, ktoré sú rozdelené do 5 skupín podľa ich vlastností a spôsobu využitia. Omietky s plastickou hmotou sa vyrábajú s organickými spojivami (vodná disperzia polyméru, kombinácia draselného vodného skla alebo emulzie silikónovej živice, alebo živice rozpustenej v rozpúšťadle) a ponúkajú sa výlučne ako zmesi pripravené na použitie. Sú ľahko manipulovateľné a sú vhodné najmä pre dekoratívne utváranie interiéru aj exteriéru. 

Náradie a materiál

 • Armovacia tkanina
 • Cementová omietka
 • Dekoračná omietka
 • Hladidlo z nerezu (sťahovacie hladidlo)
 • Hladidlo z umelej hmoty
 • Klince
 • Kladivo
 • Krycia fólia
 • Lyžica z nerezu (v rôznych veľkostiach)
 • Maliarska štetka
 • Maliarsky krep
 • Miešadlo
 • Omietacie profily
 • Penetrácia
 • Roztieracie hladidlo
 • Rýchloomietníkové lišty
 • Sadrová omietka
 • Štruktúrovaný valček
 • Vŕtačka
 • Základná omietka

Galéria

Dôkladné ošetrenie a príprava podkladu je dôležitým predpokladom pre dobre priliehajúcu omietku.

Omietacie profily, začisťovacie lišty alebo omietacie šablóny pomáhajú omietku hladko snímať a dosiahnuť čisté rohy a hrany.

Pripevnite profily a lišty nanesením väčších vrstiev omietky na stenu.

Nanášajte omietku na stenu murárskou lyžicou a potom ju rovnomerne rozotrite pomocou hladidla (stieradla).

S umelými hladidlami alebo/a špongiami vytvoríte hladký povrch, ktorý potom môžete štruktúrovať príp. zušľachťovať.