Montáž strešných okien

Moderne vybudované podkrovné byty s veľkými oknami pre presvetlené priestory sú žiadané a obľúbené. Pri dodatočnej montáži strešných okien však najskôr kontaktujte stavebný úrad (napr. pri zmene užívania podkrovných priestorov): V prípade rodinných domov spravidla vystačí jednoduché ohlásenie stavby.

Podľa príslušného stavebného zákona nie je potrebné stavebné povolenie ani ohlásenie stavby v prípade, keď sa nezasahuje do nosných konštrukcií, nemení sa vzhľad stavby ani spôsob užívania stavby. Podkrovnou vstavbou sa mení spôsob užívania stavby, je teda potrebné stavebné ohlásenie. Ak sa zmení aj vzhľad stavby (napr. inštalovanie strešných okien) alebo sa počas stavby zasahuje do nosných konštrukcií (oprava nosných stien, stropu, krovu), je potrebné vybavenie stavebného povolenia.  Bez povolenia či ohlásenia je možná výmena okna za nové za predpokladu, že nové okná budú rovnakého rozmeru a vzhľadu, ide o tzv. udržiavacie práce.

Ak sa však budú vykonávať väčšie úpravy a dôjde k zmene rázu okien (zmena rozmerov alebo ich členenia), dochádza tým teda k zmene vzhľadu stavby a je nutné túto zmenu/výmenu ohlásiť stavebnému úradu, ktorý vydá príslušné stavebné povolenie. Stavebný úrad bude vyžadovať nákres pôvodného a budúceho stavu, prípadne aj statický posudok v prípade zložitejších úprav.

Pozor: Väčšinou je možné montáž plochého strešného okna vykonávať z interiéru. Ak napriek tomu budete vystupovať na strechu, mali by ste tak robiť iba za suchého počasia,  vždy s protišmykovou obuvou a za žiadnych okolností bez istenia.


Návod

1. Príprava

Aby bolo možné inštalovať široké strešné okno v prípade príliš husto umiestnených strešných trámov, musíte krokvu – často aj niekoľko krokiev – prerezať a nahradiť pomocnou krokvou alebo striedavou konštrukciou. Také zásahy do statiky strechy by ste však mali radšej prenechať na pokrývača alebo tesára. Príliš veľké vzdialenosti krokiev môžete, naopak, s trochou skúseností sami zmenšiť tým, že krokvy zodpovedajúcim spôsobom zdvojíte. Alternatívne osaďte niekoľko menších strešných okien, ktoré padnú medzi krokvy, a umiestnite ich vedľa seba alebo nad sebou.

Pozor: Optimálna montážna výška strešných okien dovoľuje voľný výhľad von pri sedení aj státí.

Potrebujete podporu pri montážnych prácach alebo pri inštalácii? Odborný personál BAUHAUS spoločne s vami rád naplánuje váš zámer a potom ho uskutoční v spolupráci s vybranými regionálnymi remeselnými prevádzkarňami – za pevnú cenu.

Okrem montáže výrobkov zakúpených u nás v BAUHAUS vám môže odborný personál BAUHAUS a koordinátori práce remeselníkov poskytnúť kompetentnú podporu taktiež pri ďalších prácach týkajúcich sa prestavby, renovácie a inštalácie. I v prípade, že by ste chceli využiť asistenciu iba pri časti montáže, my v BAUHAUS vám ochotne a radi poradíme.

Mohlo by vás zaujímať: Montážny servis BAUHAUS

2. Montáž střešných okien

Po tom, čo remeselník odborne pripravil montážny otvor, začnite s montážou strešného okna tým, že na okenný rám pevne priskrutkujete priložené montážne uholníky.

Pozor: Pri montáži strešného okna vysaďte okenné krídlo a odstráňte poistku pre prepravu (dbajte na údaje výrobcu)

Teraz rám zvonku vsaďte do otvoru, presne ho vyrovnajte (príp. podložte klinmi) a priskrutkujte montážnymi uholníkmi na krokvy, poprípade na osadené strešné laty.

Pozor: Dodržte vzdialenosť medzi rámom a strešným latovaním, ktorú uvádza výrobca.

Teraz pripevnite zakrývací rám vhodný pre dané okno. Tento rám vedie vodu stekajúcu zo strešnej plochy bočne okolo okna a zaisťuje spoľahlivé utesnenie. Do strechy tak nemôže prenikať voda, prach ani poletujúci sneh.

V uvedenom príklade je použité lemovanie, ktoré je mimo dodávky vybavené komponentmi na spoľahlivé napojenie na strešnú krytinu, podstrešnú fóliu aj na tepelnú izoláciu. Montáž tu vykonávajte zdola nahor (s prekrývaním materiálu) – dažďová voda tak nemôže prenikať do škár. Dodržujte pokyny výrobcu!

Dolné zakončenie tvorí napájací lem: Miernymi údermi kladivom ho prispôsobte strešným škridlám.

Teraz okolo okna položte strešné škridle (príp. prirezané), a to až po lemovanie, a nakoniec nasaďte okenné krídlo.

Ako následne zaizolovať a obložiť strechu z vnútornej strany, si, prosím, prečítajte v ďalších Radcoch BAUHAUS.

Mohlo by vás zaujímať: Izolácia strechy z vnútornej strany

Mohlo by vás zaujímať: Obkladanie strešných šikmín

Tip

Druhy strešných okien

V podkroví sú štandardom takzvané kyvné okná. Tieto okná majú hore príchytku a okno sa pri otváraní pohybuje okolo stredovej osi. Výklopno-kyvné okno sa kýva taktiež okolo stredovej osi a navyše sa dá príchytkou, ktorá je umiestnená dole, vyklopiť nahor – pre voľný prístup a výhľad z otvoreného okna.

Pre nedobudované pôjdy, ktoré slúžia iba ako odkladací alebo skladovací priestor, existujú obslužné alebo núdzové výlezy. Také výlezové okná sú k dispozícii taktiež s výklopno-kyvnou funkciou aj pre zateplené pôjdy – pre chladné priestory s funkciou dverí.

Náradie a materiál

  • Odlamovací nôž
  • Strešné okno podľa výberu vr. montážneho príslušenstva
  • Lemovanie vhodné k strešnému oknu vr. izolačnej a napájacej súpravy, napájacieho lemu a montážneho príslušenstva
  • Gumové kladivo
  • Príp. drevo, pílka na drevo, kladivo, klince na výmenné a pomocné krokvy
  • Príp. montážne kliny
  • Skrutkovač alebo aku skrutkovač
  • Príp. rozbrusovacia píla
  • Vodováha
  • Skladací meter 

Galéria

Skôr než začnete s montážou strešných okien, musia sa väčšinou prispôsobiť vzdialenosti krokiev: V prípade príliš veľkej vzdialenosti vykonajte zdvojenie krokiev alebo osaďte náhradné a pomocné krokvy.

Príliš úzke vzdialenosti sú naopak záležitosťou pre profesionála! Pretože rozpojenie krokiev ovplyvní statiku strechy. Pokrývač osadí náhradné a pomocné krokvy, ktoré konštrukciu naproti tomu stabilizujú.

Potom, čo je pripravený montážny otvor, vsaďte rám strešného okna do otvoru a pevne ho priskrutkujte ku krokve.

Následne namontujte pokrývací rám: Začnite spodnou časťou. Horný diel upevnite po strane k strešným latiam. Následne ku strešnej krytine pevne pritlačte clonu pri spodnom zakončení rámu, a to od stredu zhora nadol.

Teraz môžete strechu opäť pokryť až k rámu. V prípade potreby musíte niektoré strešné škridly prirezať. Použite na to rozbrusovaciu pílu a strešné škridly zaistite drôtom, resp. upevňovacími sponami.

Na záver zaveste okenné krídlo "nohami nahor" do bočných kovaní (dodržujte údaje výrobcu).