Montáž schodov na pôjd

Ak chcete pôjd využívať iba ako odkladací alebo skladovací priestor, sú výklopné schody na pôjd tou správnou voľbou. Otvárajú sa pomocou vhodnej tyče. Schody sa jednoducho vyklopia a neskôr sa opäť môžu diskrétne zasunúť smerom nahor. Montáž týchto schodov na pôjd, ktoré šetria miesto, nepredstavuje pre dvoch priemerne zručných domácich majstrov žiadny problém.

Ako si sami postavíte komfortné schodnicové schody do pôjdových priestorov, si prečítajte v ďalších tipoch od profesionála BAUHAUS: Zbudovanie drevených schodov.

Mohlo by vás zaujímať: Zbudovanie drevených schodov


Návod

1. Prerazenie otvoru

Pri výmene starého schodiska na pôjd za nové je otvor v strope už k dispozícii. Musíte iba odskrutkovať staré schody a ozdobný rám a odstrániť schodový hrantík.

Ak nemáte otvor na prístup do pôjdových priestorov, pred jeho prerážaním sa radšej poraďte s odborníkom.

2. Montáž schodov

Na oba konce nových schodov pripevnite stabilné drevené laty a vsaďte ich aj so schodovým hrantíkom zhora do pripraveného otvoru. Laty navyše podložte drevenými klinmi.

Pozor: Schody na pôjd používajte až v po tom, čo sú bezpečne vykonané všetky pracovné kroky a stupne sú prispôsobené výške miestnosti.

 

Medzi drevené kliny položte priečnik a posúvaním klinov celú konštrukciu dôkladne vyrovnajte do uhla 90 stupňov.

Schodový hrantík bočne vypodložte odrezkami dreva a schody následne priskrutkujte: cez ostenie rámu, na každej pozdĺžnej strane (v prípade betónového stropu otvory náležite predvŕtajte a spojte príchytkami). V prípade potreby skrutkový spoj znovu povoľte a vypodloženie posuňte tak, aby bolo možné schody neskôr zatvárať hladko a tesne.

3. Prispôsobenie výšky schodov

Teraz schodové diely vyklopte a najspodnejší diel ohnite pod prostredný (kvôli tomu prípadne povoľte matice pripevnené na schodnicu). Teraz môžete presne odmerať vzdialenosť k zemi. Rozmer preneste na spodný schodový diel a adekvátne ho skráťte chvostovkou alebo priamočiarou pílou.

Pozor: Podlaha nemusí byť rovnomerne rovná, preto obe strany schodov zmerajte a skráťte iba natoľko, aby všetky tri schodové diely tvorili priamu líniu a miesta zlomu navzájom lícovali.

4. Montáž bezpečnostného zábradlia

Bezpečnostné zábradlie okolo otvoru hore v pôjdovom priestore poskytuje doplnkové zabezpečenie. Zosaďte jednotlivé latové časti zábradlia a priskrutkujte ich do schodového hrantíka. Vezmite vodováhu a skontrolujte vodorovné uloženie. Príliš dlhé zábradľové tyče skráťte pílou.

Nakoniec zoskrutkujte priečne laty s rohovými stĺpikmi.

Rohové stĺpiky zase dodatočne zaistite pri prednej strane. Použite na to kovové vzpery medzi rohovými stĺpikmi zábradlia a pôjdovým priestorom.

5. Ozdobný rám

Prechod od stropu k schodovému hrantíku môžete nakoniec ešte skrášliť ozdobným rámom.

Tip

Tepelne izolované schody na pôjd v kompletnom balíku

Pri kúpe schodov na pôjd dbajte na účinnú tepelnú izoláciu.

Tepelne izolované schody na pôjd je možné u nás v BAUHAUS kúpiť v rôznych rozmeroch ako kompletný balík vrátane poklopu otvoru, hrantíka do otvoru, držadla a ochranného zábradlia.

Náradie a materiál

 • Aku skrutkovač
 • Ceruzka
 • Schody na pôjd (poklop otvoru, hrantík do otvoru, držadlo a ochranné zábradlie)
 • Vláknitý izolačný materiál alebo montážna pena
 • Chvostovka alebo priamočiara píla
 • Drevené/montážne kliny a odrezky dreva
 • Skrutky do dreva
 • Rebrík
 • Otvorený kľúč
 • Skrutky
 • Skrutkovač
 • Podperné trámy resp. drevené laty
 • Vodováha
 • Skladací meter

Galéria

Montáž schodov na neobývaný pôjd sa najlepšie vykonáva vo dvojici.

Nové schody vložte do otvoru zhora.Pokiaľ na oba konce schodového hrantíku pripevníte pevné drevené laty, nepotrebujete zo spodnej strany opornú konštrukciu.

Laty pomocne podložte priečnymi trámikmi a drevenými klinmi. Všetko vyrovnajte zodpovedajúcim posunutím klinov.

Schodový hrantík vypodložte odrezkami dreva a schody priskrutkujte do dreveného trámového stropu (resp. spojte hmoždinkami v prípade betónovej podlahy).

Otvor zdola uzavrite a vyskúšajte, či sa perfektne zatvoria aj schody. Prípadne musíte ešte raz povoliť skrutkový spoj a vypodloženie posunúť.

Individuálnu výšku schodov prispôsobte tým, že schody vyklopíte, spodný diel schodov preklopíte dozadu a odmeriate vzdialenosť k zemi.

Rozmer teraz preneste na spodnú tretinu schodov, príslušne ju skráťte pílou, a nakoniec pod konce priskrutkujte ochranné krytky.

Vzniknutý dutý priestor medzi schodovým hrantíkom a stropom vyplňte montážnou penou alebo vláknitým izolačným materiálom.

Na záver namontujte okolo otvoru bezpečnostné zábradlie: Zoskrutkujte jednotlivé latové časti zábradlia a priskrutkujte ich do schodového hrantíka. Rohové stĺpiky navyše zaistite kovovými vzperami.