Izolácia stropu najvyššieho podlažia

Izolácia stropu najvyššieho podlažia dostačuje vtedy, ak nie je pod strechou plánovaný obytný priestor. Obytné priestory, ktoré sa pod stropom nachádzajú, sú tak chránené proti chladnému vzduchu zhora. V prípade nerovného podkladu, alebo ak je medzi stropom podlažia a podlahou pôjdu dutý priestor, sa odporúčajú sypané izolácie. Tieto sypané izolácie sa rovnomerne rozložia po zemi alebo sa nafukujú do dutých priestorov. Ak je podklad rovný, je možné položiť izolačné dosky tesne vedľa seba v niekoľkých vrstvách. Presadzovaním sa zabráni vzniku priebežných škár. V uvedenom príklade sú kladené polyuretánové sendvičové dosky.

Ak by ste však chceli dobudovať doteraz nevyužívaný pôjd, mali by ste chrániť proti tepelným stratám aj strechu – napríklad medzikrokvovou izoláciou.

Mohlo by vás zaujímať: Izolácia strechy z vnútornej strany


Návod

1. Kladenie parotesnej fólie 

V uvedenom príklade tvoria strop najvyššieho podlažia drevené hranoly. Tu musíte najskôr rozprestrieť PE fóliu ako parozábranu. V miestach prekrývania a pri okrajoch zalepte fóliu tak, aby vznikla úplne nepriedušná plocha.

Pozor: Ak je strop pôjdu z betónu, môžete sendvičové dosky klásť priamo.

Okrem toho položte po obvode steny izolačné okrajové pásy a zaistite ich lepiacou páskou. Pásy zlepte taktiež s PE fóliou.

2. Kladenie izolačných prvkov

Teraz položte prvý izolačný prvok stranou s perom do rohu miestnosti. Na ďalší prvok naneste na pero lepidlo a oba prvky zasuňte do seba. Vypomáhajte si kladivom a dorážacím klátikom tak, aby sa drážka a pero aj skutočne do seba navzájom pevne zasunuli.

Ďalšie dosky klaďte tesne k sebe, pokým nevznikne súvislá plocha. Prírezy prvkov z tvrdenej peny (väčšinou sú nutné pri krajoch) zhotovte priamočiarou alebo ručnou kotúčovou pílou.

Pozor: Ďalšie rady klaďte s presahom cez škáry minimálne 20 centimetrov, aby nevznikali nežiaduce krížové škáry.

Tip

Izolácia nevyužívaných pôjdových priestorov 

Ak nechcete svoj pôjd používať ako odkladací priestor, je izolácia stropu najvyššieho podlažia ešte jednoduchšia – s flexibilnými balmi minerálnej vlny. Baly sa ľahko prepravujú a ešte ľahšie kladú: Jednoducho rozrezať, rozvinúť, zraziť k sebe a hotovo!

Náradie a materiál

  • Nôž na izolačný materiál / univerzálny nôž
  • Kladivo a dorážací klátik
  • Lepidlo na drevo, resp. lepidlo na parkety, lepidlo na laminát
  • PE fólia (polyetylenová fóliaa) vr. lepiacej pásky
  • Izolačné prvky na pôjd podľa potreby
  • Izolačný okrajový pás (najlepšie s nalepenou fóliou)
  • Priamočiara alebo ručná kotúčová píla
  • Skladací meter

Galéria

Ako parozábranu najskôr rozviňte PE fóliu (v prípade stropov z betónu to nie je nutné) a zlepte ju v miestach, kde sa prekrýva, a na okrajoch.

Okrem toho umiestnite po obvode stien izolačné okrajové pásy a prilepte ich lepiacou páskou. Musíte utesniť aj prechod medzi izolačnými pásmi a PE fóliou. Tu sú praktické izolačné okrajové pásy s nalepenou fóliou.

Kompaktné prvky sú vybavené okrajmi s drážkou a perom, ktoré sa zasunú do seba a zlepia.

Posledný prvok radu sa väčšinou musí zarezať. Nový rad začnite jednoducho týmto zvyškom.