Hlavný obsah

Izolácia strechy z vnútornej strany

Existujú rôzne možnosti ako chrániť podkrovie pred stratou tepla. Jednou z nich je izolácia priestoru medzi krokvami. Táto varianta má zmysel predovšetkým vtedy, ak má byť doposiaľ nevyužívaný pôjdový priestor premenený na obývané priestory. Pred rozhodnutím, akú izolačnú konštrukciu zvoliť, je každopádne potrebné prizvať si na pomoc odborníka.

Odporúčanie: Ak aj naďalej nechcete podkrovie využívať na bývanie (alebo ak máte dom s plochou strechou), a napriek tomu chcete tepelne oddeliť vykurované a nevykurované poschodia, stačí použiť tepelne izolovaný zavesený strop.

 Mohlo by vás zaujímať: Dodatočná tepelná izolácia stropu miestnosti

1. Izolačný materiál

Vo Vašom špecializovanom centre BAUHAUS nájdete zostavené systémy rôznych výrobcov, ktoré obsahujú všetky komponenty, ktoré potrebujete pre izoláciu šikmých striech: izolačný materiál vo forme dosiek, rohoží alebo zrolovaných výrobkov (väčšinou minerálna vata zo skla alebo kameninových vlákien), fólie vo funkcii parozábrany (aj kartón alebo dosky), rôzne lepiace pásky, utesňovacie lepiace materiály, zo spodnej strany napínané pásy, podhľadové a debniace pásy a tiež prefabrikované manžety.

Nech sa rozhodnete pre ktoréhokoľvek výrobcu a akýkoľvek materiál, musí tento materiál tesne a bez medzier dosadať na krokvy s hrúbkou minimálne 16 cm (optimálna hrúbka izolačného materiálu je 20 cm a vyššie). Ak výška krokiev tejto požiadavke nevyhovuje, doplňte mezikrokvovú izoláciou o ďalšiu vrstvu izolácie, položenú priečne na pôvodnú vrstvu pod krokvami, alebo hrúbku krokiev zväčšite na dvojnásobok (pozri Tip).

2. Izolačná vrstva

Zmerajte vzdialenosť medzi krokvami a prirežte izolačný materiál na šírku zodpovedajúcu vzdialenosti medzi krokvami (plus 1 až 2 cm prídavok).

Následne vtlačte a stiahnite izolačný materiál medzi krokvami tak, aby bol v tomto priestore utesnený a neboli v ňom žiadne medzery.

Ak používate dosky, je potrebné ich presne prirezať, aby každú, aj najmenšiu medzeru, bolo možné vyplniť tepelnoizolačným materiálom.

3. Parozábrana (parobrzda)

V ďalšom kroku zaistite kompletne tepelne izolovanú konštrukciu proti presiaknutiu vody z topiaceho sa snehu a proti prenikaniu vzdušnej vlhkosti z interiéru do izolácie. Poistku proti vode z roztopeného snehu plní parozábrana len tam, kde nie je možné dodatočne zateplenú strechu opatriť poistnou kontaktnou či nekontaktnou nadstrešnou fóliou. Položte parobrzdiacu fóliu priečne v smere krokiev a fóliu potom upevnite sponou ku krokvám. Pásy musia byť pokladané s prekrytím cca 10 cm. Miesta prekrytia ďalej prelepte lepiacou páskou, ktorá je v súlade s použitým systémom. Pri lepení by nemali vzniknúť medzery a miesta styku prelepte jediným ťahom.

4. Izolácia štítov a okenných špaliet

Pri napojení na štítové steny pripevnite parobrzdu sponami s väčším presahom a následne pás prilepte vzduchotesným spôsobom na stenu. 

Pri strešných oknách prirežte fóliu podľa potreby, potom fóliu preklopte (naplánujte si presah až k rámu) a sponami upevnite k late. Na rám okna používajte lepiacu pásku (dodržte pokyny výrobcu okna).

5. Káble a rúrky musia byť vzduchotesne oblepené

Pri prechode napr. kábla narežte parobrzdu do kríža, kábel cez ňu prevlečte a každé priechodné miesto starostlivo utesnite manžetou a pružným lepiacim pásikom z rovnakého tepelnoizolačného systému.

Pokiaľ má byť krov upravený ako obytný priestor, môžete teraz vzduchotesne uzavretú strechu z vnútra opláštiť - napr. sadrokartónovými doskami.

Obrázková galéria: Izolácia strechy z vnútornej strany

Zaizolovaná strecha znižuje tepelné straty.
Prirežte izolačný materiál na správny rozmer a upnite ho medzi latovanie.
V prípade, že je izolačná vrstva príliš nízka, musíte vytvoriť miesto na ďalšie vrstvy – buď zdvojením, alebo tepelnou izoláciou položenou pod krokvami: Pre túto poslednú možnosť naskrutkujte na krokvy latovanie ako nosnú konštrukciu a potom tak isto vyplňte izolačným materiálom.
Dbajte na to, aby ste tepelnoizolačným materiálom uzavreli všetky aj malé medzery.
Potom na laty sponami pripevnite parozábranu a prilepte prekrývajúce sa fóliové pásy.
Napojenia na stenu musíte vzduchotesne uzavrieť lepidlom – v závislosti na systéme použite ešte pripojovaciu lepiacu pásku.
Priechody cez fóliu taktiež vzduchotesne utesnite s fóliou odpovedajúcimi systémovými komponentmi (manžeta, lepiaca páska).
 

Tepelná izolácia položená pod krokvami alebo zdvojenie hrúbky krokiev

V niektorých starých budovách je hrúbka krokiev nedostatočná, aby poskytovala dostatočnú tepelnú izoláciu, a teda primeranú tepelnú ochranu. Priestor pre položenie ďalšej izolačnej vrstvy vytvoríte tak, že po vyplnení medzipriestoru prvou vrstvou izolačného materiálu, naskrutkujete na krokvy nosné laty (s hrúbkou zodpovedajúcou hrúbke izolačnej vrstvy). Svetlá vzdialenosť medzi latami býva spravidla 45 cm. Do priestoru medzi latami položíte a svorkami pripevníte vrstvu izolačného materiálu a následne položíte parobrzdiacu fóliu.

Inou alternatívou je zdvojenie hrúbky krokiev drevenými latami zo spodnej strany.

 • Akumulátorová vŕtačka a skrutkovač
 • Izolačný materiál a parobrzdná fólia s vhodnými lepidlami a tesniacimi materiálmi
 • Kovová lišta na prirezávanie - v prípade potreby
 • Doska na rezanie
 • Šabľová píla alebo ručná píla (alebo špeciálne rezacie pomocné nástroje) - v prípade potreby
 • Pištoľ na kartuše
 • Ručný alebo elektrický sponkovač
 • Skladací meter a/ alebo pásmo
 • Stavebný rebrík
 • Strešné laty
 • Svorky do sponkovača
 • Univerzálne skrutky
 • Univerzálny rezací nôž na izolačný materiál