Dobudovanie podkrovia

Miesto pod strechou je príliš cenné na to, aby zostalo nevyužité alebo sa zastavalo nepotrebnými vecami. S dobrou prípravou sa tento voľný priestor dá takmer bez neporiadku a dlhých časov schnutia zbudovať na najkrajšiu miestnosť v dome. Zistite, ktorým detailom musíte venovať pozornosť.


Návod

1. Príprava na dobudovanie podkrovia

Strmé strechy je možné všeobecne lepšie dobudovať než strechy s plochým sklonom – v každom prípade sa odporúča, aby sklon strechy bol väčší než 30 stupňov. Nie je dôležité, či je väzba krovu založená ako krokvový, väznicový alebo hambálkový krov. Rozhodujúce je, aby bola daná dostatočná podlahová plocha a výška (minimálna výška miestnosti v podkroví = 2,30 m). Presnú špecifikáciu nájdete v aktuálnom znení stavebného zákona. Potom už rozšírenie obytnej plochy ako kompletného bytu s kúpeľnou, kuchyňou, spálňou a obývacou izbou alebo ako pracovne či miestnosti na pestovanie záľub v zásade nič nestojí v ceste.

 

Teplo vždy stúpa smerom nahor. Ak nie je dostatočne izolovaný strop najvyššieho podlažia, respektíve strecha, môže teplo takmer nerušene unikať. S dobrou izoláciou sa tieto straty dajú znížiť až o 80 percent.

Ďalším krokom k dobudovaniu podkrovia je dopyt na stavebný úrad, či je podkrovná vstavba vôbec možná. Ak dostanete zelenú, nasleduje dôkladná kontrola strešnej krytiny: Musí byť úplne neporušená a vodotesná. Inak by izolácia rýchlo vsiakla vodu ako huba a už by neizolovala. A ešte horšie: Dôsledkom by bola pleseň a škody spôsobené vlhkosťou. Skôr než je možné budovať podkrovie, často sa musí opraviť najmä strešná krytina na starej zástavbe. Moderné strechy majú medzi krokvami a strešnou krytinou podkrokvový pás, ktorý vodu spoľahlivo zadrží.

Pozor: Projekt zadajte najlepšie architektovi. Zistí stav s prihliadnutím na statiku, tepelnú a požiarnu ochranu. Pri prípravách dostavby sa okrem toho poraďte s odbornými remeselníkmi. Preveria napríklad možnosti napojenia na existujúci prívod vody a kanalizáciu alebo rozšírenie vykurovacieho systému.

2. Plánovanie okien pri dobudovaní podkrovia

Podľa podlahovej plochy nového podkrovia musíte naplánovať dostatočnú plochu okien. Väčšinou je to 1/8 podlahovej plochy netto. Pre konkrétne informácie sa obráťte na príslušný stavebný úrad.  Ideálne je zabudovanie plochých strešných okien do existujúceho krovu. Tu je dôležité pracovať veľmi presne, pretože najmä napojenie na izoláciu strechy musí byť celistvé. V mieste, kde je vzdialenosť krokiev príliš malá, môže profesionál podvlieknuť takzvaný „prechod“, ktorý krokvu premostí a umožní tak urobiť väčší okenný otvor.

 

Viac informácií o montáži strešných okien získate v nasledujúcom Radcovi BAUHAUS:

Mohlo by vás zaujímať: Montáž strešného okna

3. Izolácia strechy

Po osadení okien nasleduje izolácia priľnavým rúnom medzi krokvami – takzvaná medzikrokvová izolácia. Ak nie sú krokvy dostatočne hlboké, potom sa pod krokvu montuje priečne prechádzajúca prídavná izolačná vrstva (podkrokvová izolácia). Tým sa dosiahne potrebná hrúbka izolačného materiálu bez zmien na krovu a navyše sa ešte uzavrú tepelné mosty v oblasti krokiev.

 

Viac informácií o izolačných materiáloch a medzikrokvovej izolácii získate v nasledujúcich Radcoch BAUHAUS:

Mohlo by vás zaujímať: Izolácia strechy z vnútornej strany

Mohlo by vás zaujímať: Izolačné materiály pre dom, fasádu a strechu

Pozor: Pre novostavby platia prísnejšie hodnoty súčiniteľa prestupu tepla U.

Pozor: U novostavby platí přísnější hodnoty součinitele prostupu tepla U.

4. Obkladanie strešných šikmín

Skôr ako začnete vykonávať finálnu úpravu stien (napr. náter, tapety, vrchnú omietku), musíte obložiť strešné šikminy a špalety okien.

 

Viac informácií o obkladaní strešných šikmín získate v nasledujúcom Radcovi BAUHAUS:

Mohlo by vás zaujímať: Obkladanie strešných šikmín

5. Nová podlaha

Ak súčasnú podlahu tvoria staré krivé dosky alebo hrubý betón, pred postavením stien sa vyplatí položiť suchý poter. Na tento účel rozmiestnite suchý násyp (v prípade dosiek nutne podložte fóliu) a stiahnite ho do roviny. Na tento násyp potom prídu poterové prvky, ktoré navzájom zoskrutkujte a zlepte.

 

Viac informácií o suchých násypoch získate v nasledujúcom Radcovi BAUHAUS:

Mohlo by vás zaujímať: Príprava podkladu pre podlahové krytiny

Pozor: Násyp, len tak mimochodom, pôsobí taktiež ako izolácia proti stupajovému hluku.

6. Rozdelenie priestoru

Nakoniec nastáva vlastné rozdelenie podkrovia. Na tento účel priskrutkujte na vnútornú konštrukciu z kovových profilov alebo drevených lát oplášťovanie zo sadrových dosiek. Kovové profily majú neporaziteľnú výhodu: Sú absolútne rovné a „pracujú“ oveľa menej než vnútorná konštrukcia z dreva, čo zabraňuje trhlinám vznikajúcim pnutím.

Na oplášťovanie použite buď sadrokartón, alebo sadrovláknité dosky – oba materiály sú na dobudovanie podkrovia ideálne. Sadrokartón sa skladá zo sadrového jadra, ktoré je vystužené kartónovým plášťom. Tieto dosky sú ľahké a styky dosiek sa dajú vďaka zaobleným alebo skoseným hranám jednoducho zatmeliť. To je v prípade sadrovláknitých dosiek s rovnými okrajmi, ktoré sú vystužené zapracovanými papierovými vláknami, trochu časove náročnejšie. Tieto ťažké dosky však unesú väčšie zaťaženie a lepšie tlmia zvuk.

 

Viac informácií o stavbe stien suchou metódou získate v nasledujúcich Radcoch BAUHAUS:

Mohlo by vás zaujímať: Stavba stien suchou metódou

Mohlo by vás zaujímať: Zbudovanie a obloženie podkrovnej nadmurovky

Tip

Väzba krovu

Kedykoľvek sa pracuje na nosnej konštrukcii väzby krovu, nutné sú vysokokvalitné a stabilné spojovacie články dreva v uhle 90 stupňov. Sily, ktoré pôsobia na strechu, sú veľmi rozmanité: Zaťaženie vetrom, snehom a námrazou pôsobí zvonku. Musí sa však zakalkulovať taktiež zaťaženie stropov a podláh v interiéri, ktoré sa užívaním zmení. Ostatne: Nie každý trám musí zmiznúť za postavenou suchou stenou. Neobložené trámy majú svoj veľký pôvab a dávajú priestoru rustikálny charakter.

Náradie a materiál

  • Aku skrutkovač s obmedzovačom hĺbky
  • Vŕtačka
  • Nožnice na plech alebo jednoručná uhlová brúska
  • Odlamovací nôž
  • Hladiaca lyžica so zaoblenými hranami („benátska lyžica“)
  • Papier a ceruzka
  • Brúsna mriežka s držadlom
  • Vodováhy (40 alebo 60 cm a 120 cm, jedna z nich s magnetmi na prichytenie)
  • Skladací meter a/alebo meracie pásmo

Ďalší materiál a náradie pre dobudovanie podkrovia nájdete v príslušných Radcoch BAUHAUS.