Montáž stojanového WC

Dnešné moderné technológie umožňujú, aby boli WC vybavené komfortom, ktorý nám uľahčuje život. V sortimente WC je naozaj široký sortiment. Existuje voľba medzi stojacím WC a závesným. Tiež je možné záchod vybrať podľa druhu vstavby – montáž pred stenou alebo do steny. Venujte pri nákupe sanitárnej keramiky pozornosť plochám s ľahkou údržbou. Táto sanitárna keramika má takú povrchovú úpravu, vďaka ktorej sa vodný kameň a nečistoty odplavia spolu s vodou a ďalšie usadeniny sa nevytvárajú. Agresívne čistiace prostriedky nie sú potrebné.

Poradenstvo, plánovanie, servis alebo kompletná renovácia – so službou Montážny servis BAUHAUS vás v niekoľkých pohodlných krokoch dovedieme ku kúpeľni vašich snov.


Návod

1. Predbežná montáž stojanového WC a splachovacie nádržky

Najprv pripevnite tesniaci prstenec na prítok nádržky splachovača. Potom nasaďte nádržku splachovača na toaletu a navzájom ich zoskrutkujte.

Pamätajte si: Ak je Vaša kúpeľňa vybavená odpadom, ktorý vedie vodorovne do steny, musíte aj WC namontovať s odvodom do steny. V zobrazenom príklade padla navyše voľba na stojace WC s nasadenou keramickou nádržkou splachovača.

Takto vopred zmontované WC teraz prisuňte presne kolmo k stene a zmerajte odstup od odpadu. Preneste rozmery na odpadovú rúrku a tú podľa potreby prirežte.

Pokiaľ nie je odpad v rovnakej výške ako prípojka WC, musíte vyrovnať výškový rozdiel. Použite na to rúrkovou uhlovú spojku, ktorú vložíte medzi dva rovné úseky rúrky.

2. Priskrutkovanie stojaceho WC k podlahe

Pred tým, ako WC a odpad v stene pevne spojíte s rúrkou, musíte najskôr WC priskrutkovať k podlahe: Položte WC do požadovanej polohy na podlahu a vyznačte otvory pre vyvŕtanie tak, že cez otvory pre pripevnenie vyznačíte polohu otvorov pre vyvŕtanie na podlahe. Otvory pre hmoždinky opatrne vyvŕtajte pri nízkych otáčkach (vyznačte miesta pre vŕtanie jamkovačom alebo nalepte lepiacu pásku na obkladačky, aby vrták neodskočil).

Pomocou konope a tesniacou páskou utesnite miesta pripojenia na oboch stranách odtokovej rúry. Teraz nasuňte WC misu na upevňovacie otvory a súčasne spojte rúrkou WC s odpadom v stene. Následne priskrutkujte WC k podlahe. Pritom skrutky nedoťahujte, aby porcelán nepraskol!

Pamätajte: Aby sa zamaskoval nevzhľadný prechod odpadovej rúry do steny, navlečte na rúru plastovú manžetu.

3. Pripojenie nádržky splachovača

Nádržku splachovača spojte s prívodom vody - buď rúrkou splachovača alebo ohybnou prívodnou hadicou tak, ako vo vyobrazenom príklade. Priskrutkujte najskôr rohový ventil na prípojku v stene (nezabudnite pritom na teflónovú pásku alebo konope na utesnenie) a potom pripevnite hadicu k rohovej spojke a k nádržke splachovača.

Nakoniec namontujte splachovací prípravok a nasaďte veko na nádržku splachovača.

Tip

Utesnenie pomocou konope

Najskôr závity trochu zdrsnite pílovým listom na kov. Teraz položte čisto a pevne niekoľko vlákien konope naprieč závitov zvnútra smerom von a potom oviňte priečne položené vlákna konope. Pre posledné ovinutia priberte naprieč položené vlákna konope. Ak sú závity rovnomerne vyplnené pomocou konope, naneste na ne ešte niekoľko kvapiek tesniacej pasty. Zaskrutkujte a máte hotovo!

Náradie a materiál

 • Ceruzka
 • Konope alebo tesniaca páska
 • Odpadová rúrka/koleno WC (aj odpadové hrdlo WC)
 • Otvorený maticový kľúč
 • Prívodná hadica s vhodnými závitmi
 • Rohový ventil s rozetou
 • Ručná pílka
 • Sedadlo WC
 • Skladací meter
 • Skrutkovač
 • Stojanové WC s nasadenou keramickou splachovacou nádržkou a upevňovacím materiálom
 • Tesniace krúžky
 • Tesniaca pasta
 • Vodováha
 • Vŕtačka a vrták

Galéria

Zoskrutkujte nádržku splachovača s WC (nezabudnite na tesniaci prstenec na prítok nádržky splachovača).

WC prisaďte k stene a skladacím metrom odmerajte požadovanú dĺžku odtokovej rúrky.

Odtokovú rúrku podľa potreby prirežte a skontrolujte dĺžku tak, že spojíte WC s rúrkou a s odpadom v stene.

Teraz predvŕtajte otvory na upevnenie na podlahu a záchodovú misu prisaďte k stene. Spojte súčasne odtokovú rúrku s WC a s odtokom v stene a potom priskrutkujte WC k zemi.

Pre pripojenie splachovacej nádržky naskrutkujte rohový ventil do prívodu vody a potom pripojte nádržku a prívod vody pomocou hadice (alebo zavlažovacej rúrky). Nakoniec namontujte splachovacie zariadenie a nasaďte veko na splachovaciu nádržku.