Hlavný obsah

Poučenie o spracování osobných údajov

Správca

Súhlasíte, aby spoločnosť 

BAUHAUS odborné centrum pre dielňu, dom a záhradu k. s., IČO: 47 794 437;

kontakt:

•   Sídlo: Pri letisku 1, Bratislava – mestská časť Ružinov, 824 04

•   E-mail: osobneudaje@bauhaus-sk.sk

•   Telefón: +421 222 211 211;

spracovala vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

Spôsob spracovania

Spracovávame osobné údaje automatizovane aj manuálne pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov, a to buď sami alebo prostredníctvom spracovateľov. Títo zmluvní spracovatelia nám pomáhajú s rôznymi marketingovými aktivitami, ako je napríklad zasielanie e-mailov, remarketing, cielenie reklamy a ďalšie.

Súhlas je dobrovoľný

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné a my ich získanie ničím nepodmieňujeme. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať alebo sa zo zasielania ponúk odhlásiť. Odhlásiť sa je možné priamo cez naše obchodné oznámenie jedným kliknutím na odhlasovací odkaz v každom e-maile. Môžete nás tiež kontaktovať a my to urobíme za vás.

Začiatok platnosti súhlasu

Platnosť vášho súhlasu začne v deň, kedy potvrdíte, že vám od nás prišiel kontrolný e-mail. Ten vám zašleme kvôli kontrole totožnosti a potvrdíte ho kliknutím na tlačidlo vo vnútri tohto e-mailu. Ak kontrolný e-mail nepotvrdíte, nebudeme vám môcť naň nič zaslať.

Prístup k informáciám o spracovaní

O rozsahu spracovania osobných údajov, účele, kým sú údaje spracovávané, akým spôsobom a komu môžu byť údaje sprístupnené, vás budeme na vašu žiadosť písomne informovať.

Chybné údaje

Ak zistíte, že vaše osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, radi ich na vašu žiadosť opravíme.

Vymazanie vašich údajov

Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, ak si to nebudete priať. Ak požiadate o vymazanie vašich osobných údajov, vymažeme ich bez zbytočného odkladu zo všetkých databáz. V prípade, že by nám ich uchovanie nariaďovali zákony, budeme vás informovať.

Ochrana vašich práv

Ak sa domnievate, že my alebo nami poverený spracovateľ spracovávame vaše osobné údaje v rozpore s účelom, na ktorý nám boli dáta poskytnuté, môžete vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa týka priameho marketingu. Ak sa domnievate, že my alebo nami poverený spracovateľ spracovávame vaše osobné údaje v rozpore so zákonom, môžete nás požiadať o vysvetlenie a napravenie situácie. Ak bude ktorákoľvek žiadosť oprávnená, zaistíme čo najskôr nápravu. Máte tiež právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

Prehlásenie o plnoletosti

Prehlasujete, že ak máte menej ako 16 rokov, požiadali ste svojho zákonného zástupcu o súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Otázky

Viac informácií o tom, ako spracovávame osobné údaje, nájdete na našom webe www.bauhaus.sk/ochrana-dat. V prípade, že vám nie je jasné s čím súhlasíte, prípadne by ste potrebovali niektorý z prechádzajúcich bodov upresniť, neváhajte sa nám ozvať na osobneudaje@bauhaus-sk.sk.

ČINNOSŤ ROZSAH ÚČEL PRÁVNY ZÁKLAD POSKYTNUTIE ÚDAJOV DOBA SPRACOVANIA

Newsletter

registrácia k odberu

E-mail

Marketingové účely

Zasielanie e-mailov s našimi obchodnými oznámeniami, odbornými informáciami, ponukami, informáciami o službách a pozvánkami.

Súhlas subjektu údajov

Z odberu je možné sa odhlásiť v každom jednom newsletteri kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov

Kids Club newsletter

registrácia k odberu

E-mail

Marketingové účely

Zasielanie e-mailov s organizačnými informáciami o akciách Kids Club

Súhlas subjektu údajov

Z odberu je možné sa odhlásiť v každom jednom Kids Club newsletteri kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov

Kids Club

registrácia dieťaťa na akciu

Meno, priezvisko

zodpovednej osoby

Organizácia akcie Kids Club

Zaistenie zodpovednosti za deti v priebehu akcie.

Súhlas subjektu údajov

Agentúra zaisťujúca realizáciu konkrétnej akcie Kids Club.

6 mesiacov

E-mail

zodpovednej osoby

Marketingové účely

Zaistenie zodpovednosti za deti v priebehu akcie.

Súhlas subjektu údajov

Z odberu je možné sa odhlásiť v každom jednom Kids Club newsletteri kliknutím na odkaz.

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov

Meno, priezvisko, vek

dieťaťa

Organizácia akcie Kids Club

Zaistenie voľných miest a vhodného materiálu pre registrovaných účastníkov akcie.

Súhlas zodpovednej osoby

Agentúra zaisťujúca realizáciu konkrétnej akcie Kids Club.

6 mesiacov

Adresné zasielanie katalógov

registrácia k odberu

Meno, priezvisko, adresa, e-mail

Marketingové účely

Zasielanie papierového katalógu poštou na konkrétnu domovú adresu.

Súhlas subjektu údajov

Webkomplet s.r.o.

Dôvod: Realizácia e-mail marketingu

Facebook Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Google Ireland Ltd.

Dôvod: Remarketing

Seznam.cz a.s.

Dôvod: Remarketing

10 rokov