Zber dažďovej vody sa najmä v posledných rokoch stáva veľkou a hojne diskutovanou témou. Obdobie sucha, nedostatok vody aj vysoké náklady na jej spotrebu sú len niektoré z problémov, ktoré by však práve vsakovacie tunely mohli dlhodobo riešiť. Ako fungujú a v čom spočíva ich princíp? Prinášajú vsakovacie tunely iné výhody oproti bežným retenčným nádržiam na dažďovú vodu? Nielen tomu sa v tomto článku venujeme.

Čo sú vsakovacie tunely?

Vsakovacie tunely sú inovatívnym spôsobom, ako riešiť problémy spojené s nedostatkom vody a záplavami. Hoci sa využívajú najmä v obývaných oblastiach, rozsiahlejšie systémy tunelov môžu slúžiť aj na hospodárske účely. Vsakovacie tunely sú navrhnuté tak, aby zbierali, ukladali a opätovne využívali dažďovú vodu. Princíp ich fungovania je navyše pomerne jednoduchý a takmer bezúdržbový.

Princíp fungovania

Vsakovacie tunely riešia problém so suchosťou pôdy až nečakane ľahko. Celý princíp spočíva v 3 fázach. Pozrime sa na ne zblízka:

  1. Zber zrážkovej vody – vsakovacie tunely sa umiestňujú pod zem, kde zachytávajú dažďovú vodu. Tú zvádza zo striech domov systém potrubia. Vsakovacie tunely disponujú kapacitou niekoľkých stoviek litrov. Na efektívne vsakovanie dažďovej vody je potrebné vziať do úvahy veľkosť pozemku. Vsakovacie tunely je možné skladať za seba a vytvoriť tak ľubovoľne dlhú galériu. Sú tak schopné zachytiť skutočne veľké množstvo zrážkovej vody, ktorá by inak stekala do kanalizácie alebo povrchových vôd. Odporúčané množstvo vsakovacích tunelov je uvedené nižšie.
  2. Ukladanie a filtrovanie – voda sa zachytáva vo filtračnej šachte, pričom prechádza prirodzeným procesom filtrovania a čistenia. Postupne sa tak odstraňujú nečistoty ako prach, peľ či ďalšie látky, ktoré by mohli spôsobiť kontamináciu. Následne sa voda akumuluje v systéme vsakovacích tunelov.
  3. Vsakovanie do pôdy – čistá voda sa potom pozvoľna uvoľňuje z tunelov a vsakuje sa do okolitej pôdy. Tým dochádza k doplňovaniu podzemnej vody a kultivácii pôdy, ktorá si vďaka optimálnej vlhkosti udržuje svoju kondíciu a je schopná regenerácie.

Efektívne zapojenie vsakovacích tunelov

Potrebné množstvo vsakovacích tunelov sa odvíja podľa veľkosti pozemku a mali by ste ho skonzultovať s odborníkom. Tu je všeobecné odporúčanie zohľadňujúce plochu pozemku a vsakovacie schopnosti danej pôdy:

  • do 50 m²: 3 – 5 ks vsakovacích tunelov Garantia 300 l podľa vsakovacej schopnosti pôdy (3 pri vysokej a 5 pri nízkej)
  • do 100 m²: 5 – 10 ks vsakovacích tunelov Garantia 300 l podľa vsakovacej schopnosti pôdy (5 pri vysokej a 10 pri nízkej)
  • do 200 m²: 10 – 18 ks vsakovacích tunelov Garantia 300 l podľa vsakovacej schopnosti pôdy (10 pri vysokej a 18 pri nízkej)

Výhody vsakovacích tunelov

Okrem toho, že sa jedná o ďalší z efektívnych spôsobov zachytávania a následného využitia dažďovej vody, ponúkajú vsakovacie tunely aj ďalšie výhody. Medzi tie najzásadnejšie možno zaradiť napríklad tieto:

  • Zníženie rizika záplav – vďaka svojej akumulačnej schopnosti pomáhajú vsakovacie tunely znižovať množstvo povrchovej vody. Inými slovami, pri vytrvalých či prívalových dažďoch, alebo topenia snehu, prispievajú k rýchlejšiemu sťahovaniu vody do pôdy. Tu sa voda následne zhromažďuje. Nezostáva tak v už premokrenej pôde, ktorá ju nie je schopná naďalej pojať.
  • Zlepšenie kvality vody – procesom prirodzenej filtrácie a čistenia pomáhajú vsakovacie tunely znižovať znečistenie vody, poťažmo pôdy, organickými i chemickými látkami.
  • Zvýšenie dostupnosti vody – vsakovacie tunely slúžia nielen na priebežné zavlažovanie pôdy a udržovanie jej kondície. Môžu slúžiť aj ako zásobáreň vody na obdobie sucha alebo ako úplne sebestačný a obnoviteľný zdroj pre cielené zavlažovanie záhrady i väčších poľnohospodárskych plôch. S ohľadom na obhospodarovanú plochu je potrebné zaistiť dostatočný rozsah systému vsakovacích tunelov.
  • Úspora nákladov – z dlhodobého hľadiska nemusia vsakovacie tunely šetriť iba náklady na spotrebu vody. Vďaka tomu, že sa dažďová voda zvádza do akumulačných vsakovacích tunelov, pre kanalizačný systém to znamená úľavu. Vsakovacie tunely tak môžu znížiť aj náklady spojené s údržbou kanalizácie.

Ak hľadáte ďalšiu možnosť hospodárenia s dažďovou vodou, a navyše by ste radi uľavili rodinnému rozpočtu, vsakovacie tunely predstavujú zaujímavé riešenie.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pre v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["27829152","27819658","31395201","27834916","31379630"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":481}}
{"vsf-page-link":{"page-id":482}}