Vŕtanie záhradnej studne

Ten, kto by chcel na svojom pozemku čerpať vodu na zavlažovanie súkromnej záhrady, tak v zásade konať môže. Studne na zásobovanie domácnosti sú všeobecne dovolené, podliehajú však spravidla povinnosti povolenia. Ak je studňa úplne nová, je potrebné v SR stavebné povolenie, či už ide o studňu vŕtanú, kopanú, alebo len o pramenný rezervoár. Pokiaľ ide o úpravu, je vhodné poslať dopyt na vodoprávny úrad a ten rozhodne, že stavebné povolenie bude potrebovať.  Presnú špecifikáciu požiadaviek dopredu overte na príslušnom úrade. Ďalej by ste mali vedieť, či vôbec je možné v dosiahnuteľnej hĺbke na zdroj vody naraziť. Tu už väčšinou stačí pohľad cez susedov plot.


Návod

1. Vrták do zeme a plunžer

Skôr ako sa pustíte do vŕtania studne, potrebujete vhodné náčinie: Dôležitým nástrojom na zriadenie vlastnej studne v záhrade je vrták do zeme. Sami zvážte, či chcete použiť silu vlastných svalov alebo uprednostníte pohodlnejší variant, a to so studniarskym zariadením poháňaným motorom. V prípade pojazdného zariadenia s podporou motora vyvŕta jedna osoba za niekoľko hodín vrt s priemerom až 15 centimetrov a hĺbkou až desať metrov.

Pomocou manuálnych vrtných sútyčí môžete do tuhších, ílovitých alebo hlinitých podloží vyvŕtať vrt hlboký až desať metrov. Môže sa však stať, že narazíte na väčšie kamene v podloží , nedostanete sa ďalej a musíte začať nový pokus na inom mieste.

Okrem motorových vrtákov alebo ručne poháňaného príslušenstva na vŕtanie potrebujete ešte kalové čerpadlo alebo plunžer (taktiež: ventilový vrták): Ide o otvorenú oceľovú rúru, ktorá sa plní pieskom, ak ju necháte klesnúť na dno. Ak ju vytiahnete prudkým pohybom opäť nahor, sklopné veko uzavrie dno a vy môžete obsah ťahať nahor.

2. Vlastnoručné zhotovenie trojnožky

Keďže sa neskôr bude plunžer stále znovu spúšťať do vŕtanej diery, aby dopravoval vrtnú drvinu nahor, je vhodné použiť na uľahčenie práce trojnožku s navijakom a vratnou kladkou. Trojnožku jednoducho zhotovíte sami: Vratná kladka na ťažné lano pozostáva z troch multiplexných drevených kotúčov, na ktoré ako zavesenie pripevníte ohnutý kus hliníkovej plochej tyče pomocou strojovej skrutky s brzdnými maticami (nezabudnite na podložky – zaisťujú pohyblivosť kladky).

Tri rovnako dlhé lešeňové rúry slúžia ako pridržiavacie tyče: Do všetkých troch rúr vyvŕtajte vždy jeden otvor, ktorým pretiahnete závitovú tyč a tým rúrky navzájom spojíte (z oboch strán ich zaistite podložkami a brzdnými maticami).

Hneď ako teraz trojnožku postavíte, môžete vratnú kladku zavesiť na závitovú tyč pomocou oka.

3. Vyhotovenie vrtu

Po tom, čo ste v záhrade našli vhodné miesto pre svoju studňu (väčšinou na okraji pozemku), predkopte najskôr rýľom dieru. Do tejto diery teraz nasaďte vrták, nasuňte rukoväť a otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, pokým sa nezahĺbi celé vŕtacie vreteno.

Pokiaľ teraz vrták z vrtu vytiahnete (rukoväť pri tom zaistite skrutkou), zároveň automaticky dopravíte nahor zeminu a vytvoríte dieru. Do tejto diery teraz nasaďte vrták, nasuňte rukoväť a otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek, kým sa nezahĺbi celé vŕtací vreten.

Vŕtajte ďalej pomaly a bez tlaku, pokým sa nedostanete k vrstve, ktorá vedie vodu. Vrták predlžujte nasadzovaním ďalších sútyčí.

4. Vsadenie studničnej rúry

Keďže sa vrt pod hladinou vody stále zosypáva, pričom je jedno, ako často sa dovrtáva, vrt teraz zaistite pažením a pracujte ďalej pomocou kalového čerpadla.

Ako studničnú rúru použite napríklad lacnú základnú kanalizačnú rúru (KG rúru): Zložte ju trochu dlhšiu, než je hĺbka vrtu, a na spojoch ju zafixujte textilnou lepiacou páskou. Na dolnom konci rúry urobte navyše rezacím kotúčom zárezy, aby sa neskôr uľahčilo natekanie vody.

Alebo použite špeciálnu studničnú rúru vrátane filtra, ktorú musíte zaskrutkovať.

5. Plunžerovanie

Keďže je spočiatku výška hladiny vody v studni ešte príliš nízka, najskôr vrt pomocne zaplavte vodou zo záhradnej hadice.

Teraz na stabilnom lane spustite do vrtu kalové čerpadlo (pripevnené na trojnožke) a pohybujte plunžerom nahor a nadol: Hneď ako dopadne na dno, naplní sa pieskom a štrkom. Ak ho vytiahnete prudkým pohybom opäť nahor, sklopné veko uzavrie dno plunžera a obsah sa dostáva nahor. Tento postup opakujte približne dvanásťkrát – plunžer po každom „ponorení“ vyprázdnite.

Aby pri tom aj studničná rúra kĺzala ďalej dole, pomáhajte si tým, že budete rúrku tlačiť dole.

Alebo rúru zaťažte a zarážajte ju ďalej smerom nadol miernymi údermi kladivom (použite príložky). Ak stoja vo vrte konečne dva až tri metre vody, je studňa vyhĺbená.

Pred tým, než nakoniec namontujete čerpadlo, odčerpávajte z vrtu počas niekoľkých hodín voľný piesok – pri pozvoľna narastajúcej produkcii vody. Nasávacie príslušenstvo pritom nespúšťajte až na dno.

6. Montáž čerpadla

Podľa hĺbky studne namontujte ručné piestové čerpadlo s pákou, nasávacie čerpadlo alebo hlbinné čerpadlo.

Pre nasávacie čerpadlo použité v uvedenom príklade vykopte najskôr stanovište pri povrchu terénu. Ako uloženie vám poslúži veľká stavebná nádoba na maltu s vekom. Nasávacie príslušenstvo s predradeným filtrom teraz spustite jednoducho do vrtu.

Ručné piestové čerpadlo s pákou alebo hlbinné čerpadlo spustite do vrtu priamo. Ručné piestové čerpadlo s pákou vyžaduje navyše fundamet – napríklad kamennú alebo betónovú dosku s otvorom uprostred.

Tip

Ochrana vrtu

Pri prestávkach v práci musíte vrt zaistiť: Jednoducho cezeň položte paletu.

Náradie a materiál

 • Studničná rúra (napr. základná kanalizačná rúra)
 • Vrták do zeme (manuálny) alebo motorový vrták 
 • Kladivo 
 • Príp. stavebná nádoba na maltu
 • Paleta (Pri prestávkach v práci vrt zakrývať!)
 • Nasávacie čerpadlo alebo hlbinné čerpadlo
 • Stavebný fúrik (na vykopanú zeminu)
 • Rýľ / lopata
 • Ventilový vrták (taktiež kalové čerpadlo alebo plunžer)

Vlastnoručné zhotovenie trojnožky:

 • Hliníková plochá tyč
 • Vrták do železa
 • Lešeňové rúry
 • Závitová tyč
 • Strojová skrutka
 • Multiplexné drevené kotúče
 • Lano
 • Brzdné matice 
 • Podložky

Galéria

Dôležitým nástrojom na zriadenie vlastnej studne v záhrade je vrták do zeme. Sami zvážte, či chcete použiť manuálny vrták do zeme vrátane vrtného sútyčia (a silu svojich svalov), alebo uprednostníte pohodlnejší variant, a to so studniarskym zariadením poháňaným motorom.

Kalovým čerpadlom alebo plunžrom (tiež: ventilový vrták) dopravujte neskôr z vŕtanej diery nahor piesok a štrk.

Trojnožka vlastnej výroby neskôr uľahčí plunžrovanie: Vratná kladka na ťažné lano pozostáva z troch multiplexných drevených kotúčov so zavesením z ohnutého kusu hliníkovej plochej tyče.

Ako pridržiavacie tyče použite lešeňové rúrky, ktoré spojíte závitovou tyčou. Potom postavte trojnožku a vratnú kladku jednoducho pomocou slučky zaveste na závitovú tyč.

Teraz začnite s vŕtaním tým, že na vŕtacie vreteno nasadíte rukoväť a budete otáčať v smere pohybu hodinových ručičiek. Vrták občas vyťahujte z diery, aby sa zemina dopravila nahor.

Akonáhle sa dostanete k vrstve vedúcej vodu, nasaďte studničnú rúrku.

Pomocou trojnožky nechajte teraz kalové čerpadlo na pevnom lane spadnúť na dno a prerušovane ho vytiahnite opäť hore. Studničná rúrka tak skĺzava ďalej dole (príp. ju pomocne zaťažte). Ak stoja vo vrte konečne dva až tri metre vody, je studňa vyhĺbená.

Pripojte sacie čerpadlo a z vrtu odčerpajte voľný piesok.

Nakoniec namontujte ručné piestové čerpadlo s pákou, sacie čerpadlo alebo hlbinné čerpadlo – v závislosti od hĺbky studne.