Závlahové systémy sa používajú na zavlažovanie trávnikov, záhonov, záhrad a menších poľnohospodárskych pozemkov. Veľmi obľúbené sú záhradné potreby a systémy Gardena. Vynikajú jednak kvalitou spracovania, ale aj samotnou technológiou. Sú moderné a na prevádzku užívateľsky nenáročné. Ich inštaláciu tak zvládnete aj svojpomocne.

Ako funguje zavlažovací systém?

Systémy zavlažovania umožňujú automatizáciu rozvodu vody po zatrávnených alebo hospodárskych plochách. Majú ako praktický, tak aj ekologický význam. Okrem zaistenia nutnej závlahy rastlin, kvetov i menších stromčekov, umožňujú tiež podstatne efektívnejšie využívanie vodných zdrojov.

Automatický zavlažovací systém dokáže vďaka svojim senzorom rozpoznať mieru vlahy v pôde aj intenzitu zrážok. Následne mieru zavlažovania upraví podľa aktuálnej potreby. Najmä v oblastiach s nedostatkom zrážok sú tieto systémy veľkou pomocou dôležitou pre udržanie zdravia rastlín.

Podľa čoho zvoliť zavlažovanie?

Voľba optimálneho zavlažovacieho systému závisí od mnohých faktorov. Pri výbere berte do úvahy predovšetkým rozlohu zavlažovanej plochy a druhy vysadených rastlín. Dôležité sú aj klimatické podmienky, typ pôdy a využívaný zdroj vody. Dôležitou súčasťou správneho zavlažovacieho systému je tiež pravidelná údržba a kontrola systému, aby sa zaistila jeho maximálna efektivita.

Typy zavlažovacích systémov

Pri výbere zavlažovania máte na výber z niekoľkých variantov. Systémy je možné ovládať manuálne či automaticky. Proces automatizácie zaisťujú zavlažovacie hodiny či časovač zavlažovania. Vďaka nim je možné nastaviť si dĺžku trvania, frekvenciu aj presný čas zavlažovania. Zavlažovací počítač potom umožňuje nastavenie pokročilejších funkcií úspory vody. Jednou z nich sú napríklad senzory dažďa, ktoré zastavia zavlažovanie, pokiaľ detekujú, že intenzita zrážok je pre zavlažovaný povrch dostatočná. Rovnako fungujú napríklad čidlá pôdnej vlhkosti.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pre v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["21073711","26560111","27846249","26560102"]}}

1. Povrchové zadažďovače

Táto varianta zavlažovania zahŕňa obdĺžnikové aj kruhové zadažďovače. Optimálne sú na zavlažovanie trávnika a menších pestovateľských plôch. Podľa veľkosti a typu môžu slúžiť na zavlažovanie plochy s veľkosťou od 80 do 450 m².

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pre v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["28793728","27111947","27248650","27102224","16167095"]}}

2. Kvapkový zavlažovací systém

Kvapkové zavlažovanie je metóda, pri ktorej sa voda privádza priamo ku koreňom rastlín a menších stromčekov alebo krovín. Na tieto účely by mali byť rastliny vysadené v rade. Potom stačí priložiť tesne k nim rúrky na kvapkovú závlahu. Vhodná je aj priesaková hadica. Tento typ zavlažovania je úsporný a účinný. Minimalizuje sa strata vody a vlhkosť sa dostane priamo tam, kde ju chceme mať.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pre v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["16167356","16167909","21654170"]}}

3. Rozprašovače a sprinklery

Sprinklery umožňujú zavlažovanie väčších plôch, ako sú rozľahlé trávniky aj záhony. Rozprašujú vodu do vzduchu, a to až do niekoľkometrovej vzdialenosti. Tá sa potom zráža na pôdu a rastliny. Tento typ zavlažovania sa často používa aj v poľnohospodárstve. Na vašej záhrade vám však taktiež môže ušetriť naozaj veľké množstvo práce. Inštaláciou systému sprinklerov napojených k zavlažovaciemu počítaču, môžete starosti so zalievaním hodiť za hlavu.

{"vsf-products-list":{"title":"Tipy pre v\u00e1\u0161 n\u00e1kup","products":["16165633","20391313"]}}

{"vsf-page-link":{"page-id":481}}
{"vsf-page-link":{"page-id":521}}