Hlavný obsah

Zbudovanie pieskoviska s futbalovou bránkou

Hranie vonku je pre deti tým najkrajším! Pieskovisko ponúka najmä najmenším skvelý priestor na rozvíjanie zmyslov: Zrnká piesku, pečenie pieskových koláčov, stavanie hradov a veží a mnohé ďalšie – to robí „stavebný pľac“ najobľúbenejším miestom v záhrade. Ak sa potom ešte rozšíri o futbalovú bránku, je ideálnym ihriskom pre vybláznenie sa malých dobrodruhov a trvale zostáva šampiónom záhrady.

1. Zbudovanie rámu pieskoviska

Rám pieskoviska sa v uvedenom príklade skladá zo štyroch rovnako dlhých dosiek, ktoré sa zoskrutkujú do štvorca. Konštrukciu spevňujú hranoly umiestnené v rohoch. Priamočiarou pílou najskôr zrežte dosky a hranoly na požadovanú dĺžku.

Na koncoch všetkých dosiek predvŕtajte po troch otvoroch a zoskrutkujte bočné steny pieskoviska: Drevený hranol priložte zvnútra v ohu a dve dosky pevne priskrutkujte kolmo k drevenému hranolu. Ostatné dosky potom jednoducho priložte v uhle 90 stupňov k pripraveným doskám tak, aby lícovali, a tiež ich zoskrutkujte.

Pozor: Aby bol korpus presne pravouhlý, môžete provizórne v diagonále cez rohy zafixovať pomocnú lištu.

Pieskovisko bude mať navyše praktické sedacie plochy. Na hornú vnútornú stranu rámu najskôr pripevnite ako zosilnenie vhodné drevené hranoly. Cez dosky predvŕtajte vždy tri otvory a drevené hranoly priskrutkujte zvonku. Na výstužové hranoly následne prisponkujte netkanú textíliu do pieskoviska.

Pozor: Výšku vŕtaných bodov určuje polovica hĺbky drevených hranolov.

Na sedaciu plochu potrebujete úzke dosky, ktoré sa položia na kostru ako pasparta. Konce dosiek odrežte v uhle 45 stupňov. Dbajte na to, že kratšie pozdĺžne strany musia ležať vnútri a musia byť rovnako dlhé ako drevené hranoly, aby zakončenie lícovalo.

Teraz vyvŕtajte vždy dva až tri otvory, a to vo vzdialenosti približne tri centimetre od okraja kratšej pozdĺžnej strany, a zoskrutkujte sedacie dosky s doskami rámu v uhle 90 stupňov.

Všetky dosky teraz dôkladne obrúste a nakoniec pieskovisko nalakujte lakom na drevo odolným proti poveternosti (použite lakovací valček alebo štetec) vo farbe podľa vášho priania – v uvedenom príklade je pieskovisko nalakované trávovou zelenou s bielymi čiarami, ktoré symbolizujú hraciu plochu.

Pozor: Hneď ako lak uschne, môžete naplniť piesok na hranie.

2. Z pieskoviska futbalové ihrisko

Na futbalovú bránku vyrobte rám z úzkych drevených hranolov. Šírka bránky nesmie presiahnuť dĺžku rámu pieskoviska, aby neprečnievala.

Z drevených hranolov najskôr zoskrutkujte po dvoch rovnakých štvorcoch ako predný a zadný diel tým, že drevo postavíte kolmo k sebe a uprostred zafixujete skrutkami. I tu predvŕtanie uľahčí spojenie dielov.

Teraz niekoľkými priečnymi vzperami (v uvedenom príklade: 8 priečnych vzpier) navzájom spojte predný a zadný diel bránky.

Drevo natrite lakom na drevo, ktorý je odolný voči poveternostným vplyvom, a hneď ako lak uschne, upevnite na bránku sieť sponkovačkou.

Aby ste mohli bránku po hre sklopiť, pripevnite bočné stĺpiky prednej časti k okraju pieskoviska vždy jedným kĺbovým závesom. Pomocou dvoch kovových veterných spôn a ôk na zadnej strane zostáva bránka bezpečne stáť aj pri ostrých strelách.

Na dve rohové vlajočky použite zvyšky dreva z dosiek na sedenie: Vždy jeden z trojuholníkov a kruhovú tyčku spojte krátkymi skrutkami so zápustnou hlavou. Vlajočky nakoniec nalakujte farbou podľa priania.

Na dve rohové vlajočky použite zvyšky dreva z dosiek na sedenie: Vždy jeden z trojuholníkov a kruhovú tyčku spojte krátkymi skrutkami so zápustnou hlavou. Vlajočky nakoniec nalakujte farbou podľa priania.

Správny piesok

Piesok do pieskovísk by nemal byť príliš jemný: Optimálna zrnitosť je približne 0,5 až maximálne 2 milimetre. Na stavanie hradov sa taktiež výrazne lepšie hodí hrubšia veľkosť zŕn a mierny podiel ílu.
Množstvo piesku, ktorý potrebujete na naplnenie pieskoviska, môžete zistiť jednoducho: Vypočítajte vnútorný objem pieskoviska (dĺžka × šírka × výška). V prípade výšky sa orientujte podľa výšky plnenia pieskom medzi 50 a 70 percentami (pieskovisko nemá byť koniec koncov naplnené až hore po okraj). Výsledok (potrebné kubické metre) následne zaokrúhlite nahor na rozumnú hodnotu.

Mohlo by vás zaujímať: Prírez dreva BAUHAUS

 • Aku vŕtačka
 • Dosky, 8 kusov (bočné steny a sedacie plochy)
 • Elektrická sponkovačka
 • Vedierko na farbu s výmennými vložkami
 • Forstnerov vrták
 • Príp. pomocná lišta
 • Lak na drevo (odolný voči poveternostným vplyvom)
 • Drevené hranoly (zosilnenie rámu a futbalová bránka)
 • Piesok na hranie pre deti
 • Lakovací valčeky (molitanové valčeky na akrylátové laky, resp. penové valčeky na syntetické laky)
 • Štetce (štetce s prírodným vlasom na farby a laky s obsahom rozpúšťadiel alebo štetce s umelým vlasom na akrylátové laky riediteľné vodou)
 • Kruhová tyčka, 2 kusy (na vlajočky)
 • Netkaná textília do pieskoviska
 • Záves, 2 kusy
 • Šmirgľový papier (zrnitosť 40, a ďalej 60 alebo 100)
 • Skrutky so zápustnou hlavou, podľa potreby
 • Priamočiara píla
 • Kovové veterné spony a oká, po 2 kusoch