Hlavný obsah

Založenie záhradného jazierka

Skôr ako začnete stavať jazierko, zvoľte si najskôr vhodné umiestnenie. To by nemalo byť príliš slnečné a pokiaľ možno by nemalo byť pod listnatými stromami, aby kvalita vody zbytočne netrpela zanášením riasami alebo opadaným lístím. Biologickú rovnováhu v jazierku okrem toho zaisťuje zvolené vysádzanie rastlinami, ktoré z vody filtrujú živiny a škodlivé látky. Zvolené rastliny v jazierku umiestnite pomocou svahových rohoží alebo košíkov rýchlo, ľahko a bezpečne.
Odporúčanie: Na začiatku si tiež naplánujte správnu jazierkovú techniku - pretože tak zostane voda číra pri minimálnych nárokoch na údržbu.

 

 

1. Príprava

Kvitnúce vodné rastliny (napr. lekná) potrebujú dostatok slnka. Príliš dlhé slnečné žiarenie však vodu v záhradnom jazierku ohrieva, čím vzniká nedostatok kyslíka, čo znáša len málo živočíchov. Ideálne je stanovište s rovnakým podielom slnka (s max. 6 hodinami slnka denne) a tieňa.

Po nájdení správneho miesta v záhrade vyznačte obrysy nového jazierka pomocou kolíkov a lana alebo záhradnej hadice a následne vykopte zeminu (použite rýľ popr. minibager). Pritom vymodelujte zóny s rôznou hĺbkou: mokraďovú zónu od 10 cm nad hladinou vody do 10 cm pod hladinou. Smerom ku stredu jazierka nasleduje vrstva plytkej vody, hlboká 10 až 40 cm a od 40 cm hĺbková čiže leknová zóna. Najmä pri brehu nekopte príliš strmo, inak bude neskôr okraj fólie vyčnievať z vody.

Odstráňte starostlivo všetky korene a špicaté kamene, aby bola jazierková fólia chránená pred poškodením. Dbajte na to, aby okraje jazierka boli po celom obvode v rovnakej výške, čoho docielime použitím vodováhy.

2. Netkaná textília, jazierková fólia a technika

Teraz rovnomerne rozsypte po celom dne jazierka piesok vo vrstve od 5 do 10 cm. Následne vyložte tvar jazierka ochrannou netkanou textíliou s presahom, potom rozložte jazierkovú fóliu. Pochôdzí breh jazierka spevnite pomocou kameňov, drevených hranolov alebo guľatiny. Cez takto spevnený breh pretiahnite jazierkovú fóliu. Pre prirodzené zakončenie okrajovej časti použite vhodné kamene alebo kamienkovú fóliu. Okraj jazierka môžete alternatívne spevniť tiež betónovými tvárnicami, ktoré položíte do maltového lôžka. K tomuto si pripravte cementovú maltu, položte kamene dookola a zaistite zadnou opierkou z betónu proti zošmyknutiu.

Odporúčanie: práce vykonávajte počas teplého dňa a jazierko napustite čiastočne vodou. Fólia sa tak ideálne prispôsobí tvaru jazierka a je možné ju presne orezať.

Ak chcete vaše jazierko oživiť napr. fontánkou, vodopádom alebo malým potôčikom, potrebujete čerpadlo. V prípade, že chcete v jazierku chovať ryby alebo sa v ňom kúpať, nesmiete zabudnúť na filter. Pri čerpadlách rozlišujeme medzi ponornými, ktoré pracujú pod vodou, a vonkajšími čerpadlami. Filtre pracujú na biologickom, prírodne chemickom a mechanickom princípe. Veľmi efektívne sú zariadenia, ktoré tieto metódy navzájom spájajú. Používajte len schválené zariadenia, dodržiavajte návody výrobcu a dbajte na skúšobné označenie VDE, GS alebo TÜV.

3. Vysádzanie rastlín a stvárnenie okrajov

Teraz prichádza na radu vysádzanie rastlinami. Tu sa prevedeniu a vkusu nekladú žiadne medze. Dbajte však na to, aby ste použili rastliny, ktoré podporujú čistenie vody.

Odporúčanie: Osádzajte rôzne zóny od jednej terasy k druhej a pritom ich postupne napĺňajte vodou.

Pri vysádzaní rovných úsekov použite kokosové rohože - umožňujú rastlinám optimálne zachytenie. Použiť môžete tiež košíky na rastliny a ako substrát pre jazierkové rastliny štrk (alternatívne vyložte košíky na rastliny netkanou textíliou). Tým zabránite následnému šmýkaniu a všetko ostane na svojom mieste. Strmšie úseky sa vysádzajú pomocou vytvorených vreciek.

Nakoniec jazierko naplňte vodou až po okraj. Bude trvať približne dva až tri dni, než sa kal usadí a voda bude číra.

Obrázková galéria: Založenie záhradného jazierka

Potom, čo ste určili umiestnenie jazierka na záhrade, vyznačte jeho tvar a veľkosť pomocou lana alebo záhradnej hadice a vykopte jamu po okraji jazierka.
Vymodelujte si ako bude záhradné jazierko vyzerať - pritom vezmite do úvahy rôzne zóny pre výsadbu vodných rastlín.
Vysypte umiestnenie jazierka najskôr pieskom, potom položte ochrannú membránu vyrobenú z plsti a nakoniec umiestnite jazierkovú fóliu. Na prechode medzi jazierkom a záhradou môžu byť vysadené rastliny alebo okolie jazierka môžu tvoriť kamienky prípadne betónové dlaždice.
Umiestnite koše na sadenie rastlín. Na vytvorenie dokonalej atmosféry predovšetkým vo večerných hodinách si premyslite vhodné osvetlenie. Pri inštalácii jazierkovej technológie (napr. čerpadla, filtrov, svetla) starostlivo preštudujte pred inštaláciou jednotlivé návody.
Odrežte presahujúcu fóliu okolo jazierka tak, aby bola skrytá. Teraz môžete napustiť jazierko vodou.
 
 
 

Rozmer jazierkovej fólie

Pri výpočte rozmeru fólie platí približné pravidlo:

Dĺžka fólie = dĺžka jazierka + dvojnásobok hĺbky + 60 cm presah

Šírka fólie = šírka jazierka + dvojnásobok hĺbky + 60 cm presah

Jazierková fólia, netkaná textília a košíky na rastliny

Jazierkové fólie sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a hrúbkach. Pri nákupe dbajte na to, aby fólia bola odolná proti ultrafialovému žiareniu, mrazu a hnilobe a nebola škodlivá pre živočíchy a rastliny.

Netkaná textília z plsti chráni fóliu pred poškodením kameňmi a koreňmi.

Košíky na rastliny existujú v mnohých rôznych veľkostiach a tvaroch. Zaisťujú, že všetko zostáva na svojom mieste a že rastliny príliš nebujnejú.

Prefabrikované jazierka

Kto nechce náročne klásť jazierkovú fóliu, môže použiť prírodným spôsobom vytvarované prefabrikované jazierka z polyetylénu. V tomto prípade odpadá nebezpečenstvo vzniku možných dier vo fólii, spôsobených kameňmi alebo ostrými predmetmi. Plastové jazierka sú už vybavené stupňami pre zóny rôznych rastlín. Jazierka sú v rôznych veľkostiach a tvaroch - od jazierok s obsahom 120 litrov až po zariadenia, ktoré sú zložené z viacerých prvkov a pojmú niekoľko tisíc litrov.

 • Betónové tvárnice - v prípade potreby
 • Cementová malta - v prípade potreby
 • Cirkulačné čerpadlo
 • Gumové kladivo - v prípade potreby
 • Jazierková fólia
 • Jazierkové figúrky a čerpadlá pre vodné hry (voliteľné)
 • Košíky na rastliny a vrecká rôznych veľkostí a tvarov
 • Lano
 • Lopata
 • Nôž na koberce
 • Ochranná netkaná textília
 • Piesok
 • Predfilter čerpadla
 • Prírodný kameň
 • Rastliny pre rôzne zóny
 • Ručný fúrik
 • Rýľ
 • Riečny štrk a kamene rôznych veľkostí
 • Šnúra
 • Vonkajší jazierkový filter
 • Vodováha
 • Záhradná hadica