Hlavný obsah

Založenie pieskoviska

Ten, kto má deti, by si mal založiť v záhrade krásne pieskovisko. Ale aj priesranné exempláre sú často pre dvoch už tesné, čo prirodzene výrazne znižuje radosť z hry. Z veľkej pieskovej plochy, susediacej s drevenou terasou, sa bude tešiť celá rodina. Malí stavitelia sa môžu plne prejaviť a postaviť veľké hrady z piesku a dospelí sa budú cítiť ako na pláži pri mori.

1. Vytýčenie plochy pieskoviska

Najskôr si určite tvar pieskoviska. Na vyobrazenom príklade to ide najlepšie pomocou kolíkov a skladacieho metra, prípadne šnúry, pretože plocha má zakrivené kontúry.

Kontúry obtiahnite špicatým kolíkom a obryte rýľom.

2. Výkop zeminy

Teraz vykopte zeminu - v našom prípade je zemina vykopaná v troch rôznych hĺbkových zónach: 20, 40-50 a 60-70 cm.

3. Obruba

Na oddelenie pieskoviska od trávnika použite betónové obrubníky, ktoré uložíte do cementového lôžka (ako pomôcku na zaistenie polohy použite napr. bambusové tyčky).

4. Naplnenie pieskom

Do tejto vykopanej jamy sa zmestí asi 14 ton piesku.

Správny piesok

Piesok pre pieskovisko by nemal byť príliš jemný. Optimálna veľkosť zrna je od 0,5 do 1,5 mm. Hrubšie zrno a malý podiel hliny je na stavanie hradov podstatne vhodnejší.  

 • Bambusové tyčky
 • Betónové obrubníky podľa potreby
 • Cement
 • Fúrik
 • Gumové kladivo
 • Kolíky
 • Lopata
 • Piesok podľa potreby (zrnitosť od 0,5 do 1,5 mm)
 • Rýľ
 • Skladací meter
 • Šnúra
 • Vodováha