Hlavný obsah

Vytváranie terás a chodníkov v záhrade okruhliakovou mozaikou

Rozmanitosť rôznych vzorov a ornamentov okruhliakových mozaík má zvláštny pôvab a dlhú tradíciu. Pôsobivé príklady mozaikového umenia sa dajú objaviť najmä v južnej Európe. S trochou zručnosti si vlastnú okruhliakovú mozaiku podľa mediteránneho predobrazu môžete vykúzliť sami na svojej záhrade a vdýchnuť jej nádych južného životného štýlu. Šarm okruhliakovej mozaiky s bohatými kontrastmi sa pritom skvele uplatní už na malých plochách. Ozdobné kusy sa najlepšie vyberajú na výstižných miestach ako v tichom sedacom kúte, pred útulnou lavičkou, na krížení chodníkov alebo na terase.

1. Príprava podkladu

Predpokladom trvale krásnej okruhliakovej mozaiky je pevný nosný podklad, na ktorý okruhliaky dosadajú, ďalej dookola uzavretá bočná opora a odvodnenie: Najskôr odkopte všetku ornicu. Hĺbka výkopu závisí od miestnych podmienok. Väčšinou sa osvedčilo približne 20 až 25 centimetrov. Do výkopu sa musí umiestniť vodopriepustná vrstva z 10 až 15 centimetrov zhutneného drveného kameniva. Teraz nasleduje nosná vrstva, napríklad desaťcentimetrová vrstva štrku (zrnitosti 0/32 až 0/50 mm) alebo drobné drviny s pieskom. Túto vrstvu dôkladne zhutnite vibrátorom, pretože inak sa mozaika môže postupom času prepadať. Nad nosnou vrstvou teraz nasleduje výplňová vrstva z betónového poteru, do ktorej sa budú neskôr usadzovať okruhliaky (pre spoľahlivú súdržnosť zaistite vloženie výstužovej rohože). Obrubníky usaďte na betónový základ, ktorý je desať až pätnásť centimetrov hlboký a po bokoch skosený. Plochu mozaiky navyše v každom prípade založte tak, aby povrch hotovej mozaiky ležal nad úrovňou okolitej pôdy. Potom môže dažďová voda nerušene odtekať.

Pozor: Na mozaiky s veľkými okruhliakmi v pieskovom/cementovom lôžku potrebujete pracovnú výšku desať centimetrov, na drobnejšie okruhliaky stačí päť centimetrov (hrúbku mozaikovej vrstvy zásadne určuje najväčší okruhliak). Po tomto podklade je vhodné iba chodiť, v žiadnom prípade však po ňom nejazdite autom!

2. Vytvorenie mozaiky

V uvedenom príklade kovovou tyčou vyznačte stred a do poteru vyznačte vnútorný priemer pomocou šnúry, ktorá je na tyč pripevnená. Vybrané okruhliaky teraz mierne tlačte do betónového poteru a rovným hranolom a kladivom ich následne vyrovnajte približne do rovnakej výšky.

S cieľom získať rovnomernú plochu skladajte kamene tesne k sebe tak, aby nebol umožnený pohyb akýmkoľvek smerom.

Na vzor najskôr vyložte tri kruhy, ak možno, rovnako veľkých svetlých okruhliakov. Do stredu prídu menšie okrúhle kamene v tmavšej farbe. Vyznačenie, vyskladanie a zarovnanie vonkajšieho, opäť tmavého medzikružia, sa vykonáva analogicky.

Teraz použitím pomocnej trojuholníkovej konštrukcie vyznačte osem trojuholníkových plôch, ktoré neskôr spoločne vytvoria hviezdu, a do výplňového lôžka vkladajte tmavé kamene.

Následne vyložte plochy medzi jednotlivými trojuholníkmi priečne k lúčom svetlejšími okruhliakmi a obvodový kruh skompletizujte pozdĺžnymi okruhliakmi. Plochy zostávajúce po vonkajšie obrysy a v rohoch terasy vyplňte akýmikoľvek kameňmi.

Ak sú všetky okruhliaky rozmiestnené, skontrolujte pomocou lišty rovnomernú výšku kameňov a prípadne ju trocha vyrovnajte.

Záverom okruhliaky zapieskujte vždy po etapách a nakoniec ešte raz celú mozaiku do rovnomernej hĺbky.

Galéria obrázkov: Kladenie okruhliakovej mozaiky

Umenie mozaiky patrí k najstarším umeleckým technikám. Mozaika prepožičia vášmu obľúbenému miestu v záhrade nádych stredomorskej vycibrenosti.
Po dôkladnej príprave podkladu sa konečne môže začať s kladením okruhliakov: Pri vytváraní presnej kruhovej plochy pomôže tyč uprostred so šnúrou, ktorá je na tyč pripevnená.
Podobne ako pri torte sa okruhliaky vtláčajú podľa dopredu navrhnutého ukladacieho plánu, segment za segmentom, zvonku smerom dovnútra, do lôžka z poteru.
Výška okruhliakov sa musí úsek po úseku kontrolovať rovným dreveným hranolom a v prípade potreby sa musí upraviť kladivom.
Hotovú mozaiku alebo mozaikové segmenty nakoniec rovnomerne zapieskujte.
Kreativite sa medze nekladú: Ozdobný prvok alebo kút na sedenie – vlastnoručne vytvorená mozaika sa určite čoskoro stane vaším obľúbeným miestom.
 
 

Výber vhodných okruhliakov

Na realizáciu okruhliakových mozaík sa hodia iba určité kamene a tvary kameňov: Nutne musia byť pevné a odolné proti mrazu. Kamene by navyše nemali mať chyby, ako sú diery alebo praskliny. Na otestovanie pevnosti hoďte okruhliaky napríklad proti veľkému kameňu.

Na zaistenie kvality a na väčšie mozaiky odporúčame obstaranie potrebného množstva okruhliakov u obchodníkov s prírodným kameňom alebo v štrkovniach. Jednofarebné alebo pestro rôznorodé okruhliaky je účelné pred začatím práce umyť a roztriediť podľa veľkosti a farby.

 • Strhávacia lata na zarovnanie podkladu
 • Metla 
 • Betónový poter
 • Kladivo (alebo gumové kladivo)
 • Drevené laty, resp. lišty na pomocnú konštrukciu 
 • Drevený hranol
 • Štrk alebo drobná drvina s pieskom 
 • Okruhliaky, roztriedené na rôzne farby a veľkosti podľa potreby
 • Kovová tyč
 • Piesok
 • Šnúra
 • Rýľ
 • Vodováha 
 • Skladací meter