Hlavný obsah

Vybudovanie rodinnej záhrady

Pri plánovaní tejto rodinnej záhrady bola hlavným motívom "Pláž Severného mora“ – s priestrannou drevenou terasou a drevenou lávkou, lavicou z gabionu, veľkým pieskoviskom, podsedákmi a cestičkou dláždenou prírodným kameňom. Záhrada, v ktorej sa každý člen rodiny cíti príjemne, s množstvom priestoru pre odpočinok, hranie a vyvádzanie. Pripustíme, že plánovanie a realizácia takéhoto zámeru chvíľu trvá, ale námaha stojí za to, najmä, keď človek vidí výsledok. Teraz si rodina môže vychutnávať posedenie na svojej drevenej terase s priľahlou piesčitou a trávnatou plochou.

Stavba drevenej terasy a lávky

Nielen že veľká drevená terasa dobre vyzerá, ale navyše sa aj ľahko udržiava. Pripojená lávka vedie z terasy cez piesčitú plochu na trávnik - tým je obmedzené vnášanie nečistôt.

Stavba terasy s chodníčkom

Vytvorenie pieskoviska

Veľké pieskovisko pre deti - nie je zasadené v štvorcovom ráme, ale má zaoblené kontúry ako pláž pri Severnom mori.

Založenie pieskoviska

Položenie cestičky s dlažbou z prírodného kameňa

Vyslúžené dosky z lomového kameňa je predsa škoda vyhodiť. Po riadnom očistení môžu byť opäť položené.

Položenie cestičky s dlažbou z prírodného kameňa