Hlavný obsah

Sanácia záhradného jazierka

Pri nepravidelnej alebo dokonca žiadnej starostlivosti záhradné jazierko spustne a fólia je už po niekoľkých rokoch poškodená. Potom už obyčajné vyčistenie jazierka nestačí.

Pri kompletnej sanácii ako v názornom príklade, odstráňte všetky rastliny, obnovíte fóliu jazierka a súčasne zmeníte jeho tvar i veľkosť - s väčším životným priestorom pre ryby a rastliny. Vznikne tak úplne nový biotop a tiež záhrada získa novú tvár.

1. Čistenie záhradného jazierka

Než začnete s prerábaním jazierka, je potrebné z neho najprv odčerpať vodu pomocou sacieho alebo kalového čerpadla a presťahovať ryby a ostatné živočichy. K tomu použite dostatočne veľký zásobník ako dočasné ubytovanie a starú vodu z jazierka doň vypustite. Túto vodu neskôr použijete aj do nového jazierka, pretože výlučne čerstvá voda z vodovodu môže rybám spôsobiť veľký šok a je pre ne veľmi škodlivá.

Akonáhle je jazierko prázdne, odstráňte lopatou kal a zvyšky rastlín a zlikvidujte starú fóliu. Najlepšie to ide, keď fóliu rozrežete nožom na menšie kúsky.

2. Zväčšenie záhradného jazierka

Takto vysušené jazierko teraz môžete zväčšiť a zmeniť jeho tvar: vyznačte si obrysy nového záhradného jazierka pomocou lana a následne vykopte rýľom pôdu (príp. použite minibager). Odstráňte korene a špicaté kamene a dbajte na to, aby okraje jazierka boli po celom obvode v rovnakej výške, čo docielite pomocou vodováhy.

Teraz vymodelujte zóny s rôznou hĺbkou. Mokraďovú zónu do desiatich centimetrov pod hladinou vody. Smerom ku stredu jazierka nasleduje zóna plytkej vody 10 až 40 cm a od 40 cm hĺbková čiže leknové zóna. Obzvlášť pri brehu nekopte príliš strmo, inak budú neskôr okraje fólie vyčnievať z vody.

3. Okrajová obruba

Okraj jazierka spevnite betónovými tvárnicami, ktoré položíte do maltového lôžka. K tomu použite cementovú maltu. Tvárnice poukladajte dookola a zaistite ich dodatočnou betónovou zadnou opierkou proti skĺznutiu.

4. Fólia do jazierka, netkaná textília atď.

Teraz rozprestrite rovnomerne po celom dne jazierka piesok vo vrstve od 5 do 10 cm.

Následne vyložte tvar jazierka ochrannou netkanou textíliou s presahom, potom rozložte fóliu a pretiahnite  ju cez okraje. Tieto práce vykonávajte počas teplého dňa: fólia sa tým ideálne prispôsobí tvaru jazierka.

5. Vysádzanie rastlín a úprava okrajov jazierka

Teraz prichádza na radu vysádzanie rastlinami. Tu sa prevedeniu a vkusu nekladú žiadne medze. Dbajte však na to, aby ste použili rastliny, ktoré podporujú čistenie vody. Použite košíky na rastliny a ako substrát pre jazierkové rastliny štrk (alternatívne vyložte košíky na rastliny netkaným textilom). Tým zabránite následnému šmýkaniu a všetko ostane na svojom mieste.

Osádzajte jednotlivé zóny od jednej terasy k druhej a pritom ich postupne napĺňajte vodou.

Vnútorný okraj fólie zakryte veľkými kameňmi. Teraz tiež môžete fóliu odrezať. Na ešte viditeľné okraje jazierkovej fólie rozmiestnite menšie okrúhliaky alebo štrk.

Na záver jazierko naplňte vodou až po okraj. Bude trvať približne dva až tri dni, než sa zákal usadí a voda bude číra.

Obrázková galéria: Sanácia záhradného jazierka

Po kompletnej sanácii záhradného jazierka sa bude rastlinám a rybám lepšie dariť.
Najskôr odčerpajte vodu z jazierka, vylovte ryby, odstráňte kal z dna rybníčka a vyhoďte starú fóliu.
Vymodelujte si nový tvar záhradného jazierka - vezmite pritom do úvahy rôzne zóny pre výsadbu vodných rastlín.
Upevnite okraj lemovania jazierka betónovými dlaždicami. Použite na to cementovú maltu.
Vysypte dno jazierka najskôr pieskom, potom vyložte ochrannou textíliou a nakoniec rozložte jazierkovú fóliu.
Umiestnite koše na sadenie rastlín a pokryte vnútorné okraje jazierka väčšími kameňmi.
Odrežte presahujúcu fóliu a ešte viditeľné okraje zakryte menšími okrúhliakmi. Teraz môžete jazierko napustiť vodou.
 

Jazierková fólia, netkaný textil a košíky

Jazierkové fólie sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a hrúbkach. Pri nákupe dbajte na to, aby fólia bola odolná voči ultrafialovému žiareniu, mrazu a hnilobe a nebola závadná pre živočíchy a rastliny.

Netkaná textília z plsti chráni fóliu pred poškodením kameňmi a koreňmi.

Košíky na rastliny zakúpite v rôznych veľkostiach a tvaroch. Zaisťujú, že všetko zostáva na svojom mieste a rastliny nebudú príliš bujnieť.

 • Betónové tvárnice
 • Cementová malta
 • Gumové kladivo
 • Jazierková fólia
 • Jazierkové rastliny
 • Kamene
 • Košíky na rastliny
 • Lano
 • Nôž na koberce
 • Ochranná netkaná textília
 • Piesok
 • Prírodný kameň
 • Rýľ (príp. minibager)
 • Sacie alebo kalové čerpadlo
 • Šnúra
 • Štrk
 • Vodováha
 • Záhradná hadica