Hlavný obsah

Namiešanie betónu vlastnými silami

Či už v interiéri, alebo pri záhradkárčení – pri realizácii menších aj väčších stavebných zámerov potrebuje domáci majster betón! Aby napríklad vonkajšie sušiaky na bielizeň, detské hojdačky, plotové stĺpiky alebo steny chrániace pred priehľadom poriadne stály, musia byť bezpečne upevnené. Betón, ktorý sa na také účely používa, je zmesou z cementu, kameniva rôznych zrnitostí (napr. drveného kameňa, drobného štrku, piesku) a vody.

Pozor: Cement dráždi pokožku a sliznice. Pri práci s betónom preto používajte pevnú obuv, rukavice a ochranné okuliare! Základový bod, základový pás, základová doska alebo izolovaná základová doska – použitý betónový základ závisí od príslušného stavebného zámeru. Viac informácií uvádza Radca BAUHAUS: Zhotovenie základov

Mohlo by vás zaujímať: Zhotovenie základov

1. Cenné informácie k práci s betónom

Takzvaný normálny betón je zmesou z cementu, kameniva rôznych zrnitostí (napr. drveného kameňa, drobného štrku, piesku) a vody. Stavebný materiál sa delí do rôznych tried (čím vyššie číslo, tým vyššia konečná pevnosť). Trieda 1: C 10 až C 30, trieda 2: C 37 až C 60 alebo trieda 3: C 67 až C 115.    

Pridanie ďalších prísad (napr. stekucovače) a prídavných látok (napr. popolčeka) ovplyvňuje schopnosť tuhnutia (rýchlo alebo pomaly) a/alebo pevnosť betónu (tekutý alebo pevný), (napr. triedy konzistencie F1 až F6, tuhý až veľmi tekutý).

Pozor: Železobetón získame vložením oceľového armovania (vystuženia).

Pre potreby svojpomocného stavebníka je účelné používať betón ako hotovú zmes. Táto zmes sa už len rozmieša s vodou a je vždy správne vyladená, respektíve poskytuje potrebnú pevnosť. Na väčšie projekty môžete objednať taktiež transportbetón, ktorý sa na stavenisko dodáva čerstvý.

Pozor: Hotová betónová zmes so sopečným tufom je vhodná najmä na kladenie chúlostivej kamennej dlažby a keramických podlahových krytín, lebo je znížené nebezpečenstvo vykvitania vápenca.

2. Rozrobenie a namiešanie betónu

Na malé stavebné zámery si však môžete betón namiešať aj sami. Tu záleží na spôsobe použitia a správnej zmesi cementu, prísad (štrku, drveného kameňa) a vody. Existuje takzvaná univerzálna zmes (napr. na drobné základy, záhradné dosky a stupne), ktorá približne zodpovedá triede pevnosti C25/30. Pomer miešania znie:

1 objemový diel cementu a 4 objemové diely prísady, a ďalej pol litra vody na kilogram cementu (pomer miešania vody k cementu = 1: 2).  Objemový diel pritom zodpovedá mernej jednotke, napríklad lopate. 

Pozor: Cement uchovávajte tak, aby bol chránený pred vlhkom a znečistením, neskladujte ho dlhšie než dva mesiace.

Galéria obrázkov: Miešanie betónu – ručne, miešadlom na maltu alebo miešačkou betónu

Pripravte si všetko náradie a materiály a stanovte potrebné množstvo cementu, prímesi a vody. Okrem toho rozprestrite na podklade zakrývaciu plachtu. Ďalšou možnosťou je miešať betón v stavebnom fúriku alebo, v prípade malých množstiev, v nádobe na maltu.
Dôkladne navzájom premiešajte odmerané množstvo cementu a prímesi – suchej zložky.
Vytvorte jamku a pridajte trochu vody.
Suchú zmes teraz smerom od okraja zhŕňajte lopatou do jamky.
Ďalej pridávajte po častiach vodu a všetko neustále premiešavajte, pokým betón nemá požadovanú zavlhnutú konzistenciu.
Zavlhnutý znamená, že je betón trochu drobivý, vlhký, ale nie tekutý. Čerstvý betón následne ihneď spracujte.
 
 

Miešanie betónu – ručne, miešadlom na maltu alebo miešačkou betónu

Na menšie stavebné projekty použite na premiešanie betónu – či už hotovej zmesi, alebo vlastného namiešaného betónu – silu svalov alebo stabilné vŕtačkové miešadlo. Kto, naopak, veľa betónuje, mal by uvažovať o obstaraní miešadla na farbu alebo maltu: Ručné miešadlo vybavené dvojitým premiešavačom a zodpovedajúcim výkonom motora dosahuje silu nutnú na zvlášť rýchle a dôkladné premiešanie tuhých materiálov ako betónu alebo malty, ale taktiež tekutých alebo práškových materiálov.

Zvlášť komfortné: Miešačky na betón, poterové a maltové výrobky a omietky sú k dispozícii v požičovni náradia BAUHAUS.

Mohlo by vás zaujímať: Požičovňa náradia

  • Zakrývacia plachta alebo stavebný fúrik, vedierko alebo vedro na maltu
  • Pracovný odev (pracovná obuv a rukavice, ochranné okuliare)
  • Vedierko alebo záhradná hadica
  • Miešadlo na farbu a maltu alebo vŕtačka s miešacím nástavcom
  • Príp. samospádová miešačka
  • Lopata 
  • Voda (zjednodušené základné pravidlo pre univerzálnu zmes: pol litra vody na jeden kilogram cementu)
  • Cement (napr. portlandský cement)
  • Prímesi rôznych veľkostí (zrnitosť 0 – 16 mm alebo 0 – 32 mm)