Hlavný obsah

Izolačné materiály pre dom, fasádu a strechu

Ako izolačné hmoty sa používajú stavebné materiály s nízkou tepelnou vodivosťou. Podľa miesta použitia sa zhotovujú parotesné alebo difúzne otvorené izolačné konštrukcie. Pri výbere vhodnej izolačnej hmoty hrajú dôležitú rolu taktiež zvuková izolácia a stupajová izolácia, a ďalej správanie pri požiari. K dispozícii sú dosky, baly, rohože, rúna alebo voľný materiál pre plnivá. Izolačné hmoty sa skladajú z penových syntetických hmôt, minerálnej vlny alebo organických substancií (celulózy, korku, dreva, ovčej vlny, konope, ľanu, morskej trávy atď.). Aké izolačné materiály existujú a na čo sú vhodné, zistíte v tomto Radcovi.

Pozor: V zásadne je účelné používať iba izolačné hmoty, ktoré majú pre plánované uplatnenie stavebno-technické osvedčenie. To nestranne overuje a osvedčuje spôsobilosť izolačnej hmoty na práve toto použitie.

1. Ako pôsobia izolačné hmoty

Každá (stavebná) hmota má svoj vlastný súčiniteľ tepelnej vodivosti. Betón vedie teplo napríklad veľmi dobre, zle teda izoluje. Vzduch je, naopak, zlý tepelný vodič. Výrobcovia izolačných hmôt tieto vlastnosti využívajú: Oplášťujú vzduch! Materiál vyrobený s nespočetným množstvom malých vzduchových bubliniek je preto zvlášť vhodný ako izolačná hmota. Ďalšou veľkou výhodou je, že hrúbka vrstvy je v pomere k ostatným materiálom (betónu, tehlám, pórobetónu alebo drevu) výrazne menšia – a to pri rovnakom izolačnom výkone! Práve pri izolácii strechy alebo fasády môže byť dôležité, aká hrubá musí izolácia byť, aby spĺňala požiadavky Nariadenia o úsporách energií.

Pozor: Izolačné dosky sa spravidla ponúkajú v rôznych hrúbkach (od 4 do 40 cm v prípade tvrdenej peny a od 4 do 20 cm pri minerálnej vlne), a hodia sa tak k rôznym materiálom stien a požadovaným hodnotám U.

2. Rozmanitosť izolačných hmôt

Syntetické a tvrdené penové izolačné hmoty (expandovaný polystyrén EPS, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretán), minerálna vlna alebo izolačné hmoty z minerálnych vlákien (kamenná vlna, sklená vlna), minerálne izolačné hmoty (perlity, penové sklo), a ďalej izolačné hmoty z obnoviteľných surovín (celulóza, ľan, konope, drevo) – existuje značný počet izolačných hmôt s rozdielnymi (izolačnými) vlastnosťami. A pre každý zámer vhodná izolačná hmota v podobe stabilných dosiek, flexibilných rohoží a plnív alebo filcov so sponami. Najskôr sa však musí ujasniť, na čo sa má izolačná hmota použiť: pod strechu, na fasádu alebo v pivnici, na tepelnú alebo stupajovú izoláciu.
Pozor: Mnohí výrobcovia ponúkajú kompletné systémy, ktoré sa skladajú napríklad z izolačných dosiek, fólií, izolačných a lepiacich pások. K ochrane pred teplom a chladom sa zároveň pridružuje nepriepustnosť pre vietor a vzduchotesnosť, a ďalej ochrana pred vlhkom.

Tu spočívajú potenciály úspor:

Teplo vždy stúpa smerom nahor. Ak nie je dostatočne izolovaný strop najvyššieho podlažia, respektíve strecha, môže teplo takmer nerušene unikať. S dobrou izoláciou sa tieto straty dajú znížiť až o 80 percent.
Najväčšiu časť plášťa budovy zaberajú vonkajšie plochy. Preto sú taktiež zodpovedné za najväčšiu časť energetických strát. Ako účinná tepelná izolácia sú na výber rôzne izolačné systémy, ktorých spracovanie je jednoduché.
Na tento účel by mala byť pivnica čo najsuchšia a primerane teplá. Izolácia pivnice poskytujte okrem úspory energie mnoho výhod z hľadiska pohodlia pri bývaní a ochrany stavebnej podstaty. V závislosti od stavu budovy a spôsobu užívania sa odporúčajú rôzne opatrenia pre tepelnú izoláciu na strope nad pivnicou, na vnútorných a vonkajších stenách.

Porovnanie hrúbky vrstvy rôznych materiálov pri rovnakom izolačnom účinku

3. Důkladné čtení etiket

Pri výbere izolačných hmôt je nevyhnutné venovať pozornosť značke CE, správaniu pri požiari a stupňu tepelnej vodivosti: 

 1. Označením CE na výrobku výrobca potvrdzuje, že výrobok zodpovedá smerniciam EÚ, najmä čo sa týka bezpečnosti výrobku.
 2. Podľa miesta použitia sa aplikujú nehorľavé (označenie A), ťažko horľavé (B1) alebo bežne horľavé (B2) výrobky (trieda stavebných hmôt podľa ich správania pri požiari).
 3. Materiály, ktoré vykazujú rovnakú alebo podobnú tepelnú vodivosť, sú priradené jednému takto nazvanému stupňu tepelnej vodivosti (WLS). Izolačná hmota WLS 040 tak zodpovedá tepelnej vodivosti 0,040 W/m.K (čím nižšia hodnota, tým lepšia tepelná izolácia).

Minerálne izolačné hmoty sú izolačnými hmotami z prírodných, ale aj prírodno-syntetických materiálov. Patrí k nim napríklad minerálna vlna (sklená vlna alebo kamenná vlna), minerálne izolačné dosky, penové sklo, perlity (vulkanické sklo), kremičitan vápenatý alebo dosky z granulátu penového skla. Ponuka zahŕňa flexibilné rohože alebo filce so sponami, stabilné dosky alebo granuláty na plnivá.

Minerálna vlna (filc alebo dosky zo sklenej vlny alebo kamennej vlny) je vhodná na ochranu pred chladom, teplom, požiarom a hlukom. Redukuje tvorenie dymu v prípade požiaru a po desaťročia odoláva starnutiu. Vďaka nízkej hmotnosti sa navyše ľahko spracováva. Minerálna vlna umožňuje difúzne otvorené skladby stien, je možné teda vynechať chemickú ochranu dreva. Sklená a kamenná vlna je so stupňom tepelnej vodivosti do WLS 032 veľmi dobrá na izoláciu šikmých aj plochých striech, na izoláciu fasády, vnútorných priestorov a deliacich priečok, a ďalej na stupajovú izoláciu.

Perlit je čisto prírodný materiál, je nehorľavý a z hľadiska stavebnej biológie úplne neškodný: Perlit sa získava z minerálneho kameniva rozmelnením a krátkodobým zahriatím na viac než 1 000 stupňov Celzia. Teplo odparí vodu viazanú v kamenive – veľkosti pieskových zŕn hrudiek perlitu tým nadobudnú 15- až 20-násobok svojho objemu. Takto vzniknutý granulát sa osvedčuje v mnohých oblastiach a hodí sa najmä ako stupajová izolácia a do dutín medzi vankúšom a stropnými nosníkmi.

Stavebné a izolačné dosky z granulátu penového skla (WLS 040 – 060) alebo kremičitanu vápenatého (WLS 050 – 070) sú veľmi jednoduché na spracovanie. Na základe ich odolnosti voči plesniam, vlhkosti a mrazu sa používajú napríklad na vnútorné izolácie, pri úpravách interiéru v sanitárnych častiach a pri sanácii vlhkého muriva – alebo taktiež ako odolné obloženie prístreška pre auto.

Ľahké, ale zvlášť pevné minerálne izolačné dosky z vápna, sadry, piesku a cementu sú na základe dobrých izolačných vlastností (WLS 045) a malej hrúbky izolácie všestranne použiteľné – napríklad na izoláciu stropov a stien v interiéri alebo v podobe tepelno-izolačných kompozitných systémov (WDVS) ako fasádna izolácia.

5. Syntetické izolačné hmoty

EPS, XPS, PUR – za týmito názvami sa skrývajú tvrdené penové dosky: expandovaná polystyrénová pena (tvrdená pena EPS), extrudovaný penový polystyrén (tvrdená pena XPS) a polyuretánová pena (tvrdená pena PUR/PIR). Porovnateľne lacné tvrdené penové dosky majú nízku hmotnosť, sú jednoduché na spracovanie (umožňujú taktiež veľmi presné rezy) a veľmi dobre tepelne izolujú (až WLS 023).

Použitie tvrdených penových dosiek je veľmi všestranné a efektívne: Dávajú sa predovšetkým na fasády (zatepľovacie systémy), ako nadkrokvová izolácia, ako stupajová izolácia pod poter, ako izolácia plochých striech alebo izolácia vonkajších stien pivníc. Týmto „vševedom“ sa však dajú izolovať aj stropy nad pivnicou, podkrovia, stropy podlaží, rúry na pitnú vodu, roletové hrantíky alebo dlaždice. Odolnosť proti tlaku je podľa výrobku (tvrdené peny XPS a PUR sú zvlášť odolné voči tlaku) 100 až 240 kPa/m2 (kilopascal na štvorcový meter) – dôležité v prípade staticky zaťažovaných plôch, ako sú podlahy (izolačný poter) a vonkajšie steny pivníc (obvodová izolácia).
Pozor: Pri použití v interiéroch by ste mali dbať na použitie tvrdených penových dosiek, ktoré sú minerálne upravené alebo potiahnuté rúnom, pretože tvrdená pena nepojme takmer žiadnu vodu.

6. Rastlinné a živočíšne izolačné hmoty

Príroda to proste chápe: Vo veci uchovávania tepla, ochrany pred letným teplom, príjemnej klímy v miestnosti a odhlučnenia ponúkajú veľké prednosti izolačné materiály (pevné dosky alebo flexibilné rohože) z obnoviteľných surovín z dreva, konope, ľanu, celulózy, kokosu, slamy a tŕstia alebo sypkého materiálu (napr. korkovej drviny, konopného pazderia, drevených hoblín spevnených cementovou maltou alebo drveného keramzitu). Dobré sú aj izolačné hodnoty s WLS 040 (výnimkou je tŕstie WLS 050 a slama WLS 090). A hoci sa tieto materiály používajú na izoláciu už odpradávna, neznamená to, že sa s nimi môžu sanovať iba hrazdené domy. Práve pokiaľ ide o vnútorné izolácie obvodových stien, sú na to svojimi stavebno-fyzikálnymi vlastnosťami trvale udržateľné rastlinné materiály s nízkymi emisiami – s obľubou spájané cementom alebo v kombinácii s hlinenými omietkami takmer predurčené. Pozitívne environmentálne aspekty, dlhá životnosť a ekologická rovnováha, teda životná dráha výrobku od ťažby surovín až po likvidáciu, spravidla aj ekonomicky zdôvodnia vyššie náklady na rastlinné izolačné hmoty oproti výrobkom na ropnej báze.

Dosky z mäkkých drevených vlákien vo svojej tlakuvzdornej podobe prichádzajú do úvahy ako vonkajšia tepelná izolácia, nadkrokvová izolácia na izoláciu stropu najvyššieho podlažia alebo ako izolačný podklad pre podlahové krytiny. Sú však cenené taktiež ako flexibilný stavebný materiál (rohože z mäkkých drevených vlákien) pri izolácii deliacich priečok alebo ako podkrokvové, respektíve medzikrokvové izolácie.

Izolačný materiál konope je okrem iného vhodný na ochranu pred stupajovým hlukom, na medzikrokvovú a podkrokvovú izoláciu, vnútornú izoláciu stien, a ďalej ako ekologická tepelná izolácia v zavesených fasádach. Tŕstie a slama sa používajú napríklad pri izolácii vnútorných a obvodových stien.


„Sveter pre dom“ – izolačné rúno z ovčej vlny (WLS 040) zaistí nielen príjemnú klímu bývania. S ovčou vlnou sa je možné vyvarovať taktiež montážnych pien s obsahom škodlivých látok. Ovčia vlna má navyše čistiaci účinok na vzduch v miestnosti a vedecky preukázanú ďalšiu vlastnosť trvale odbúravať rôzne aldehydy, predovšetkým formaldehyd, a preto sa často používa pri sanáciách škodlivých látok.

Pojmy týkajúce sa izolácie

Trieda stavebných hmôt (podľa DIN 4102)
Stavebné materiály sa rozdeľujú podľa ich správania pri požiari do tried stavebných hmôt: A = nehorľavé stavebné hmoty; A1 a A2 = nehorľavé stavebné hmoty, ktoré predlžujú trvanie požiarnej odolnosti konštrukčných dielov; B = horľavé stavebné hmoty; B1 = ťažko zápalné; B2 = normálne zápalné; B3 = ľahko zápalné stavebné hmoty.

Blower door test
Na stanovenie prievzdušnosti domu sa používa metóda merania diferenčného tlaku, nazývaná taktiež blower door test: Ventilátor s tesniacou manžetou z fólie vháňa vzduch do budovy alebo ho odsáva. V závislosti od objemu vzduchu v budove vyplýva porovnávací ukazovateľ, súčiniteľ výmeny vzduchu. Slúži na výpočet zbytočne unikajúcej energie a pre budovy s ventilačným zariadením by nemal byť vyšší než 1,5 a v prípade budov bez ventilačného zariadenia by nemal byť vyšší než 3.

Izolačné hmoty 
Ako izolačné hmoty sa používajú stavebné materiály s nízkou tepelnou vodivosťou: Podľa miesta použitia sa zhotovujú parotesné alebo difúzne otvorené izolačné konštrukcie. Pri výbere vhodnej izolačnej hmoty hrajú dôležitú rolu taktiež zvuková izolácia a stupajová izolácia, a ďalej správanie pri požiari. K dispozícii sú dosky, baly, rohože, rúna alebo voľný materiál pre plnivá. Izolačné hmoty sa skladajú z penových syntetických hmôt, minerálnej vlny alebo organických substancií (celulózy, korku, dreva, ovčej vlny, konope, ľanu, morskej trávy atď.). 

Parotesná zábrana / parozábrana
Parotesná zábrana zabraňuje prenikaniu vlhkého vzduchu konštrukčným dielom. Vzhľadom na to, že vodná para tečie vždy z tepla do chladna, sa parotesná zábrana inštaluje medzi vnútorné obloženie a izolačnú vrstvu. Vodná para sa nemôže dostávať do izolácie a tam kondenzovať, čím sa zabraňuje škodám spôsobeným vlhkosťou.

Energetická sanácia 
Energetická sanácia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby energie, najmä spotreby vykurovacej energie. K nim patrí izolácia fasád, strechy a pivnice a výmena okien a domových dverí podľa ustanovení Nariadenia o úsporách energií. Ďalšie opatrenia na zníženie spotreby energie sú sanácia vykurovacieho systému, používanie solárnych kolektorov a energeticky efektívnych elektrospotrebičov, kontrolované vetranie obytného priestoru a všeobecne vedomé spotrebné správanie v oblasti úspor energie.

Energetický certifikát
Nariadenie o úsporách energií zaväzuje vlastníkov k vystaveniu energetického certifikátu. Energetický certifikát môže byť vyhotovený ako certifikát spotreby alebo potreby a predstavuje posúdenie budovy z energetických hľadísk.

Nariadenie o úsporách energií
Nariadenie o úsporách energií (EnEV) zlučuje požiadavky nariadenia pre vykurovacie systémy a nariadenia o tepelnej ochrane. Stanovuje maximálne limity pre potrebu energie pri novostavbách a povinnosť modernizácie pre existujúce budovy.

Potreba tepla na vykurovanie (kWh/m_a)
Potreba tepla na vykurovanie v kWh/m_a udáva, koľko energie sa musí za rok vynaložiť na ohriatie vykurovaných priestorov domu. Nie je zahrnutá spotreba energie na ohrev úžitkovej vody a ochladzovanie v lete. Pri výpočte sa zahŕňa iba základná plocha vykurovaných priestorov, teda napríklad nie pivničné priestory.

Hodnota U
Hodnota U, predtým hodnota k, popisuje na základe súčiniteľa tepelnej vodivosti konštrukčného dielu možné tepelné straty. Meria sa množstvo tepla, ktoré počas jednej hodiny pretečie štvorcovým metrom plochy konštrukčného dielu, ak sa teplota vzduchu na oboch stranách líši o 1 kelvin. Čím nižšia hodnota U, tým efektívnejšia tepelná izolácia konštrukčného dielu.

Tepelný most
Ako tepelný most sa označujú miesta budovy, ktorými sa teplo transportuje smerom von rýchlejšie než priľahlými miestami. Tepelné mosty často vznikajú na konštrukčných dieloch ako sú balkóny, základová škára steny, výklenky pre vykurovacie telesá, roletové hrantíky, okenné rámy a preklady alebo napojenia na strop.

Tepelná izolácia
Tepelná izolácia je súhrnný pojem pre všetky opatrenia, ktoré slúžia na zníženie odovzdávania tepelnej energie do okolia pomocou izolačných hmôt. K nim patrí izolácia obvodových stien, stropov podlaží, podláh, pivnice, strechy, okenných a dverných škár.

Tepelno-izolačný kompozitný systém
Tepelno-izolačný kompozitný systém (zatepľovací systém) na izoláciu obvodových stien sa skladá z izolačnej hmoty, armovacej vrstvy a vonkajšej omietky. Ako izolačný materiál sa používa minerálna vlna, polystyrénová alebo polyuretánová tvrdená pena, vákuové izolačné dosky a prírodné stavebné materiály ako drevné vlákno, korok, konope alebo tŕstie.

Skupina tepelnej vodivosti
Skupina tepelnej vodivosti (WLG) udáva priestupnosť izolačnej hmoty pre tepelný tok. Izolačné hmoty s tepelnou vodivosťou 0,025 W/mK sa zaradzujú do WLG 025. Čím nižšia klasifikácia WLG, tým lepšia tepelná izolácia. 

 • Ľanové rohože 
 • Rohože z konopných vlákien
 • Tvrdené penové dosky
 • Dosky z mäkkých drevených vlákien (pevné v tlaku alebo ohybné)
 • Rohože z kokosových vlákien  
 • Minerálne izolačné plnivá (napr. perlit, keramzitový granulát, granulát penového skla atď.)
 • Minerálne izolačné dosky a rohože (napr. sklená vlna, kamenná vlna, minerálne izolačné dosky, penové sklo, kremičitan vápenatý, dosky z granulátu penového skla atď.)
 • Rastlinné izolačné plnivá (napr. korková drvina, konopné pazderie, drevené hobliny spevnené cementovou maltou alebo drvený keramzit atď.)
 • Rúno z ovčej vlny
 • Slama alebo tŕstie
 • Polystyrén
 • Syntetické izolačné plnivá (napr. polystyrénový granulát)
 • Zatepľovacie dosky
 • Celulózové rohože alebo drvina