Hlavný obsah

Cement, malta a omietka – rozdiely a použitie

Najskôr uveďme najdôležitejšie rozlišovacie kritérium: Cement je hydraulicky tvrdnúcim spojivom, ktoré tuhne tak na vzduchu, ako aj pod vodou. Zmiešaním s vodou, pridaním prímesí rôznych zrnitostí (napr. drveného kameňa, drobného štrku, piesku) a v prípade potreby ďalších aditív (napr. plastifikátora, tesniacej hmoty atď.) a prísad (napr. farebných pigmentov, vlákien atď.) získame betón. (Murovacia) malta na murovanie a omietková malta na jednovrstvové alebo viacvrstvové omietnutie stien a stropov sú, naopak, stavebnými materiálmi, ktoré sa skladajú z minerálneho alebo organického spojiva (napr. cementu, ale taktiež sadry, vápna, plastu atď.), z vody, kameniva zrnitosti maximálne do štyroch milimetrov a z prímesí (napr. piesku, úlomkov tvrdých tehál, kamenných múčok atď.) a v prípade potreby z aditív. Pre každú oblasť použitia existujú vhodné malty a omietky. V každom prípade si prečítajte údaje výrobcu na obale, na aké použitie sú príslušné výrobky vhodné.

Pozor: Cement a vápno dráždia pokožku, oči a sliznice. Pri práci s týmito látkami preto používajte pevnú obuv, rukavice a ochranné okuliare!

1. Cement

Cement je hydraulickým spojivom. Sivý alebo biely prášok sa skladá okrem iného z jemne mletého slinku portlandského cementu, troskového piesku, popolčeka, mletého vápenca, a ďalej z anorganických a prírodných minerálnych vedľajších zložiek, z ktorých po zmiešaní s vodou vznikne cementová kaša. Táto kaša postupne stvrdne a je pevná a odolná aj pod vodou. Ak by ste chceli vybudovať základy alebo pevne ukotviť plotové stĺpiky do zeme, potrebujete betón, ktorý sa skladá z cementu (portlandského cementu), vody, piesku a štrku.

Pozor: Na kladenie a vyškárovanie prírodného kameňa použite takzvaný trasový cement – minimalizuje vykvitanie.

Čo by ste mali dodržať pri práci s betónom, zistíte v nasledujúcich Radcoch BAUHAUS:

 

2. Malta

Cement nie je ostatne len základom do betónu, môže byť taktiež spojivom do malty – presnejšie do cementovej malty. Túto maltu je možné všestranne použiť pri stavbe domu, v interiéri aj exteriéri, na opravy, ale taktiež na omietanie. Cementová malta sa vyznačuje vysokou pevnosťou a dobrou súdržnosťou. Uplatnenie preto nachádza pri zvlášť intenzívnom namáhaní v oblasti podmurovky alebo pri pivničnom murive.

Ak sa cementové spojivo nahradí alebo doplní vápnom, vzniká vápenná malta, respektíve vápenno-cementová malta. Čistá vápenná malta sa používa ako omietka v interiéri predovšetkým z dôvodu jej vlastností, ktoré regulujú vlhkosť. Vápenno-cementová malta, nazývaná taktiež univerzálna malta, sa vďaka vápnu jednoduchšie spracováva a je možné ju univerzálne používať na murovanie v interiéri aj exteriéri – je však trochu menej odolná než čisto cementová malta.

V závislosti od receptúry a prímesi ďalších látok sa získavajú ďalšie malty – napríklad tenkovrstvová malta (napríklad na vymurovanie tvárnic z pórobetónu alebo ľahkého betónu), šamotová malta (na vymurovanie a opravy kúrenísk), sadrová malta (na lepenie sadrových dosiek, zatmelenie škár na sadrových výrobkoch alebo upevňovanie elektroinštalácií) alebo malta na dláždenie (na kladenie keramickej dlažby a dosiek).

3. Omietka

Omietková malta naproti tomu pozostáva tiež zo spojiva (cementu, vápna, sadry alebo umelej živice), z prímesí so zrnitosťami maximálne do štyroch milimetrov, z vody alebo rozpúšťadiel a poprípade z ďalších prísad. Rozlišujeme omietky s minerálnymi spojivami (napríklad štandardné omietky, ľahké omietky, tepelno-izolačné omietky atď.) a omietky s organickými spojivami (s umelou živicou).

Úlohou vonkajších omietok (spravidla vápenno-cementové omietky na fasáde a cementové omietky v oblasti podmurovky) je chrániť murivo pred vlhkosťou a poveternostnými vplyvmi. Navyše regulujú vlhkosť v stavebných prvkoch. Vnútorné omietky (jadrové omietky) (hlavne vápenná omietka, sadrová omietka alebo vápenno-sadrová omietka) slúžia ako podklad pod omietku pre ďalšiu úpravu stien (napr. valčekovanú alebo škrabanú omietku, obklady atď.).

Omietky viazané plastickým materiálom (omietka s umelou živicou/disperzná omietka) sú veľmi elastické, odolné proti poveternostným vplyvom a dobre držia. Dostať ich v mnohých farbách, dajú sa dobre spracovávať a podľa ponuky sú použiteľné v interiéri alebo exteriéri.

Viac informácií o práci s omietkou získate v nasledujúcich Radcoch BAUHAUS:

 

Mohlo by vás zaujímať: Nástroje a náradie na omietanie

 

 

Mohlo by vás zaujímať: Omietanie stien

 

 

Mohlo by vás zaujímať: Sanácia vlhkých pivničných stien omietkou

 

Mohlo by vás zaujímať: Sanácia pivnice zvnútra

Mohlo by vás zaujímať: Náter vonkajšej omietky

Mohlo by vás zaujímať: Dekorácia stien omietkou

Hotové suché zmesi

Pre potreby domáceho majstra je účelné používať betón a maltu ako hotovú zmes. Tieto zmesi sa už len rozmiešajú s vodou (dodržujte údaje výrobcu) a sú vždy správne vyladené, respektíve poskytujú potrebnú pevnosť.

 • Zakrývacia plachta 
 • Strhovacia doska (taktiež veľké drevené hladidlo)
 • Pracovný odev (pracovná obuv a rukavice, ochranné okuliare)
 • Metla
 • Miešadlo na farbu a maltu alebo vŕtačka s miešacím nástavcom
 • Príp. samospádová miešačka
 • Murárske lyžice rôznych veľkostí a vyhotovenia (zubové, hladiace, omietacie a tvarové lyžice)
 • Murárska štetka
 • Malta
 • Vedierko alebo vedro na maltu
 • Omietka (vnútorná, vonkajšia)
 • Hladidlo
 • Lopata
 • Hladidlo s hubou
 • Stavebný fúrik
 • Štrukturálny valček
 • Voda
 • Vodováha
 • Cement (napr. portlandský cement, trasový cement)
 • Prímesi rôznych zrnitostí (zrnitosť 0 – 16 mm alebo 0 – 32 mm)