Vybudovanie a obloženie podkrovnej nadmurovky

Ak siahajú strešné šikminy až k zemi, je značne obmedzená úžitková podlahová plocha: Štandardný nábytok je možné väčšinou začleniť do podmienok pod strechou len ťažko. Samotné upratovanie je potom namáhavé, pretože je možné iba pri zhrbenom držaní tela. S dodatočne zbudovanou podkrovnou nadmurovkou vznikne viac kolmej plochy steny – pri ktorej nájdu miesto polovysoké skrine, regály alebo posteľ – a priestor za podkrovnou nadmurovkou sa dá využiť ako praktická odkladacia plocha. Montáž vykonávaná zasucha je hotová za jeden deň a je veľmi jednoduchá: Základnú konštrukciu zmontujte z drevených hranolov alebo ľahkých kovových stojok a obložte sadrovláknitými alebo sadrokartónovými doskami.


Návod

1. Vybudovanie drevenej konštrukcie 

Najskôr určte, aká vysoká má podkrovná nadmurovka byť (ako chcete stenu využívať). V uvedenom príklade bolo navyše zámerom skryť za stenou odvetrávaciu rúru – čo viedlo k výške nadmurovky približne jeden meter. Na dvoch miestach stena odskakuje, a ponúka tak miesto pre police na knihy, ktoré budú neskôr osadené zároveň so stenou.

Základná konštrukcia sa v uvedenom príklade skladá z drevených hranolov. Tieto hranoly musíte najskôr zrezať – podľa uhla strešných šikmín.

Kolmé stojky spojte pri spodnom konci v pravom uhle vždy s jedným dreveným hranolom. Hore stojky priskrutkujte do krokvy, poprípade do nosného latovania. Drevené hranoly musia lícovať, aby neskôr pri obkladaní nedochádzalo k ťažkostiam.

Pozor: Pri skrutkovaní do strechy dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu parozábrany.

2. Obloženie drevenej konštrukcie  

Na obkladanie drevenej konštrukcie si najskôr narežte zodpovedajúce sadrovláknité alebo sadrokartónové dosky a následne jednotlivé dosky priskrutkujte na kolmé aj vodorovné drevené hranoly.

Pozor: Dosky narežte tak, aby k susedným dielcom zostala otvorená malá škára.

Miesto pre police na knihy osadené zároveň so stenou vytvoríte tak, že pri bočnom obložení navyše pripevníte dve ďalšie kolmé laty a na ne priskrutkujete úzko narezané sadrové dosky.

Škáry k susedným dielcom uzatvorte akrylovým tesniacim materiálom.

 

Ak by ste chceli stenu na záver tapetovať alebo natierať, zatmeľte otvory po skrutkách a škáry medzi sadrovými doskami a celú plochu natrite hĺbkovou penetráciou.

Tip

Alternatívna konštrukcia nadmurovky

Ak chcete kašírovať iba pomúrnice strechy a nepotrebujete odkladací priestor, postavte nadmurovku, v prípade ktorej sa drevená konštrukcia skrutkuje iba dole do podlahy, a nie hore do strešnej šikminy. To taktiež minimalizuje riziko, že pri montáži dôjde nedopatrením k poškodeniu parozábrany.

Podľa strešnej šikminy odrežte dosky z aglomerovaného dreva a dole priskrutkujte príslušné drevené hranoly. Tieto drevené hranoly môžete teraz priskrutkovať zhora do podlahových dosiek. Pre konečné obloženie sadrovými doskami priskrutkujte okrem toho vždy hore a dole na úzkej strane drevotrieskových dosiek dlhé drevené hranoly

Sadrové stavebné dosky a príslušenstvo

Výrobcovia systémov pre stavbu za sucha majú vo svojej ponuke zároveň aj vhodné škárovacie vyrovnávacie tmely, lepidlá a skrutky do sadrokartónu. Jednotlivé komponenty sú preto presne navzájom zladené a je možné ich použiť spoločne. Tým je dané jednoduché a bezpečné spracovanie.

Pozor: Zatiaľ čo sa pri oplášťovaní kovových stojanových profilov používajú skrutky do sadrokartónu s jemným závitom, pri skrutkovaní do dreva zvoľte skrutky so závitom s hrubým stúpaním. V oboch prípadoch musia byť skrutky fosfátované (poznajú sa podľa čierneho povrchu), aby sa trvale chemicky „znášali“ so sadrovými stavebnými materiálmi.

Náradie a materiál

 • Akrylový tesniaci materiál vr. kartušovej pištole
 • Aku skrutkovač
 • Ceruzka
 • Odlamovací nôž
 • Príp. plochá a hladiaca špachtľa
 • Sadrovláknité alebo sadrokartónové dosky podľa potreby
 • Príp. hĺbková penetrácia
 • Ručná kotúčová píla alebo chvostovka
 • Skrutky do dreva podľa potreby
 • Drevené hranoly podľa potreby
 • Skrutky do sadrokartónu so závitom s hrubým stúpaním (fosfátované)
 • Vodováha
 • Skladací meter

Galéria

Drevená konštrukcia tejto pôdnej nadmurovky je rýchlo zmontovaná a poskytuje praktický odkladací priestor, a ďalej miesto na dve vstavané police. Otvorený segment sa navyše dá neskôr uzatvoriť dvierkami.

Potom, čo ste prirezali drevené hranoly, priskrutkujte v pravom uhle k spodnému koncu vždy ďalší drevený hranol. Drevenú konštrukciu teraz môžete priskrutkovať k zvislým dreveným dielom v streche (výhradne ku krokvám, resp. k nosným latám) a dole do podlahy.

Prirežte sadrové dosky a priskrutkujte ich k zvislým dreveným dielom a dole do vodorovných drevených trámov.

Sadrové dosky priskrutkujte tak, aby k susedným dielcom zostali otvorené malé škáry. Tieto škáry neskôr uzavrite akrylovým tesniacim materiálom.

Na zhotovenie vstavaných políc musíte obkladať ďalej smerom k streche. Za týmto účelom pripevnite dve ďalšie laty. Na tieto laty potom priskrutkujte úzke sadrové dosky.