Hlavný obsah

Sanácia pivnice zvnútra

Vlhké pivničné steny s odlupujúcou sa omietkou, vykvitanie solí alebo dokonca plesne sú väčšinou znakom toho, že na murivo zvonku tlačí voda. Zlé alebo chybné vetranie v pivničných interiéroch problém len stupňuje. Aby sa vlhkosť, plesne atď. nerozširovali a nepoškodzovali základnú hmotu celého domu, mali by ste urýchlene konať a zvonku odkryť a sanovať vertikálnu izoláciu stien. Ak to nie je možné (napr. verejné chodníky, nepodpivničená prístavba atď.), musíte pivnicu odizolovať v niekoľkých vrstvách zvnútra: Po základnom nátere väčšinou nasleduje izolačná stierka, na uzavretie dutých miest sa aplikuje cementový vyrovnávací tmel a na záver sanačná omietka.

Pozor: Používajte iba izolačné produkty, ktorých komponenty sú navzájom zladené, a ktoré je možné použiť spoločne. Odporúčame nákup produktov jedného výrobcu!

Ako môžete zvonku omietkou odizolovať vlhké pivničné steny, si prečítajte v Radcovi BAUHAUS: Sanácia pivničných stien omietkou.

     

1. Prípravné práce 

Na pivničnej stene sú v uvedenom príklade zrejmé zreteľne tmavé sfarbenia a odlupujúce sa vrstvy farby a omietky. Ak je možné sanáciu vykonať zvonku, vnútri musíte realizovať iba opravné práce. V tomto prípade použite iba difúzne otvorené vrstvy (nie izolačné stierky, ale iba sanačné alebo vápenné omietky). Ak nie je sanácia zvonku možná, odizolujte stenu zvnútra.

Najskôr kompletne odstráňte staré vrstvy a odkryte murivo. Vyškrabte taktiež drobivé škáry a stenu nakoniec dôkladne očistite (odstráňte zvyšky omietky, prach atď.). Teraz nechajte stenu vysychať (príp. použite stavebný sušič).

2. Odizolovanie pivničnej steny zvnútra

Na celú pivničnú stenu naneste štetkou základný náter tak, aby stenu úplne pokrýval. Po uplynutí medzioperačnej prestávky (dodržujte údaje výrobcu) nanášajte na predupravenú stenu ďalšiu vrstvu – izolačnú stierku.

 

Pozor: Alternatívou môžu byť taktiež kvapalné izolačné prostriedky, ktoré sa jednoducho nastriekajú.

Postupným nanášaním vyrovnávacieho tmelu na stenu následne zatmeľte nerovnosti v murive. Nanášanie sanačnej omietky nasleduje až po ďalšom schnutí.

3. Nanášanie sanačnej omietky

Cementové omietky viažu vodu, a to aj vodu vašej pokožky. Pri práci s omietkou preto vždy používajte rukavice a najlepšie aj ochranné okuliare. Ak sa vám aj napriek tomu niečo dostane do oka, vypláchnite oko veľkým množstvom čistej vody – a vyhľadajte urýchlene lekára.

V uvedenom príklade už prebehlo prvé podhod sanačnej omietky: Omietku hádžte na stenu (max. 50 % krytie) voľne rukou (z lyžice).

 

Do vody na rozrobenie omietky podhodu primiešajte 50 percent spojivového základu. Omietka je tým výrazne tekutejšia (ľavý obrázok) než bežne rozmiešaná sanačná omietka (pravý obrázok). Pre naposledy menovanú omietku je dosiahnutá správne konzistencia vtedy, ak omietka nesteká z lyžice.

Po ďalšom schnutí naneste postupne a vo dvoch vrstvách omietku v celkovej hrúbke približne 25 milimetrov.

Pozor: Jednotlivé vrstvy omietky nechajte vysychať podľa údajov výrobcu.

 

Omietku vyhlaďte navlhčeným strhávacím náradím. Ak je omietka matná a tuhá, na záver ju vyhlaďte vlhkým hladidlom, hladidlom s filcom alebo s hubou.

     

Galéria obrázkov: Sanácia pivnice zvnútra

Vnútorná izolácia vlhkých pivničných stien je nutná vtedy, ak sa k murivu nedostanete zvonku. Pred začatím práce však presne preverte, či nie je nutná vertikálna alebo horizontálna izolácia, a v prípade pochybností sa poraďte s odborníkom.
Po kompletnom obití starej omietky stenu dôkladne očistite kefou alebo zmetákom.
Pred tým, než podľa údajov výrobcu namiešate izolačné stierky a nanesiete ich na murivo, najskôr vykonajte základný náter.
Následne vyrovnajte všetky škáry a nerovnosti flexibilnou stierkovou hmotou.
Na záver nasleduje vrstva sanačnej omietky: striekaná omietka a dve ďalšie vrstvy omietky (celková hrúbka cca 25 mm). Ak by ste chceli mať miesto bielej omietky farebnú stenu, použite tónovanú difúzne otvorenú silikátovú interiérovú farbu.
 
 
 

Horizontálna izolácia 

Ak sa vlhkosť tlačí do muriva odspodu, musíte vytvoriť horizontálnu bariéru. Vpravte do steny vhodné izolačné prostriedky: Do steny vyvŕtajte otvory smerujúce šikmo nadol (v uhle medzi 30 až 45 stupňami) a následne ich pomocou tlakovej striekačky vyplňte izolačným materiálom. Vzdialenosť (10 až 15 cm) a hĺbka jednotlivých vyvŕtaných otvorov závisí od typu a hrúbky stene.

• Izolačný systém: Základný náter, izolačná stierka, flexibilný vyrovnávací tmel a sanačná omietka

• Strhávacie náradie (napr. zarovnávacia lata, veľké drevené hladidlo)

• Pracovné rukavice

• Vŕtacie kladivo s nástavcom dláta

• Vŕtačka s miešadlom

• Kefa alebo zmeták

• Hladiaca lyžica

• Murárska lyžica

• Stavebná nádoba na maltu

• Hladidlo, hladidlo s filcom alebo hubou

• Štetka