Hlavný obsah

Výmena pivničného okna

Výmena zastaraných okien za nové oceľové pivničné okná je vhodná vtedy, ak sa pivnica nebude do budúcna užívať ako obytný priestor. Teda napríklad v prípade pivníc, ktoré slúžia ako práčovňa a sklad alebo na usporadúvanie večierkov. Ak sa však má čisto úžitková pivnica prestavať na miestnosť na pestovanie záľub – alebo dokonca na účely bývania–, odporúča sa výmena za nepriedušne uzatvárateľné moderné plastové okná, prípadne aj s izolačným sklom. Výmenu vykonáte väčšinou bez ťažkostí.
Ďalšie informácie k téme tepelnej izolácie získate v Radcovi BAUHAUS Tepelná izolácia ušetrí veľa energie.

1. Odstránenie starého pivničného okna

Staré oceľové okná sú často len zaklesnuté a dajú sa jednoducho demontovať: Staré okno jednoducho vysekajte s vynaložím trochy sily a odstráňte starý rám.

2. Vsadenie nového pivničného okna

Nové pivničné okno vsaďte do otvoru a zafixujte ho klinkami. Vodováhou skontrolujte zvislé a vodorovné umiestnenie: Okno musí sedieť sústredne a musí byť vyrovnané tak, aby dookola boli rovnaké medzery.

V otvoroch určených na prichytenie vyvŕtajte do steny otvory pre príchytky (príp. použite vŕtacie kladivo). Teraz nasaďte špeciálne príchytky do okenných rámov, ktoré aj s vhodnou skrutkou zatlčte do vyvŕtaného otvoru.

Nové okno teraz priskrutkujte do špaliet a odstráňte drevené klinky.

Do prázdneho priestoru medzi rámom pivničného okna a stenou nastriekajte montážnu penu. Hneď ako PU pena vytvrdne (dodržujte pokyny výrobcu), odrežte prebytočný materiál odlamovacím nožom.

Pozor: Keďže montážna pena zväčší svoj objem, mali by ste ju použiť len striedmo. Alternatívne použite vláknitý izolačný materiál.

Rám nakoniec zakryte papierovou lepiacou páskou a okennú škáru zatmeľte sadrovým vyrovnávacím tmelom. Po preschnutí môžete omietku pretrieť.

Galéria obrázkov: Výmena pivničného okna

V prípade starých pivničných okien s jednoduchým zasklením s mriežkou proti myšiam je účelná výmena za vysokokvalitné oceľové pivničné okná alebo za dobre izolované plastové pivničné okná.
Po vysekaní starého pivničného okna osaďte do otvoru v stene okno nové. Okno zafixujte klinmi a sústredne ho vyrovnajte.
Cez upevňovacie body vyvŕtajte otvory do ostenia a do vyvŕtaných otvorov zatlčte príchytky určené do okenných rámov, a to spolu so skrutkami.
Pivničné okno priskrutkujte do muriva.
Montážnu penu nastriekajte medzi rám pivničného okna a stenu alebo medzery vyplňte vláknitým izolačným materiálom a nakoniec všetko omietnite.
 
 
 

Pivničné okno a tepelná izolácia

Tepelná ochrana okenného skla sa značí ako hodnota U (hodnota prenosu tepla). Čím nižšia je hodnota U, tým menšia je teplotna strata.

Jednoduché sklo má hodnotu 5,8 W/ m²K (watt/ m² Kelvin).

Izolačné sklo má hodnotu U 3,0 W/ m²K

Tepelnoizolačné sklo má hodnotu U 1,1 W/ m²K - približne o 60% nižšia, než je hodnota bežného skla, ktoré sa obvykle používalo až do polovice deväťdesiatych rokov.

Trojité sklo dosahuje hodnoty U až 0,5 W/ m²K a udržuje teplo rovnako dobre ako izolačná stena.

 • Odlamovací nôž
 • Príchytky do okenných rámov
 • Sadrový vyrovnávací tmel
 • Kladivo 
 • Pivničné okno podľa potreby
 • Montážny vankúšik alebo montážne kliny a príp. úzke pásiky dreva
 • Montážna pena alebo vláknitý izolačný materiál
 • Príklepová vŕtačka príp. vŕtacie kladivo
 • Špachtľa
 • Vrták do kameňa, čo najdlhší, priemer podľa príchytiek do okenných rámov
 • Univerzálny vrták, priemer podľa príchytiek do okenných rámov
 • Vodováha 
 • Skladací meter