Hlavný obsah

Tepelná izolácia stropu pivnice

Pri tepelnej izolácii stropu pivnice, teda zo studenej strany, sa izolačné dosky lepia špeciálnou maltou, nanášanou celoplošne zospodu na strop. Aby sa zabránilo tepelným mostom, musia byť dosky lepené k sebe na doraz, bez medzier a s presahom, teda aby nevznikli žiadne krížové miesta styku. Izolačný materiál by mal mať šírku minimálne 12 cm. Každý centimeter navyše prispieva k lepšej tepelnej ochrane a pritom predstavuje len minimálne ďalšie náklady na materiál. Na príklade, podľa obrázku, boli pre izoláciu použité minerálne izolačné dosky. Taktiež je možné použiť dosky z polystyrénu, polyuretánu alebo minerálne vlny. Oba materiály môžu byť dodávané spolu s nalepenou svetlou spodnou stranou (na objednávku), vďaka tomu po nalepení dosiek nie je potrebné vykonávať žiadnu ďalšiu povrchovú úpravu.

1. Príprava podkladu

Podklad musí byť bezprašný, suchý, rovný, so zodpovedajúcou nosnosťou a vhodný na lepenie. Kvôli zlepšeniu priľnavosti tepelnoizolačných dosiek je v určitých prípadoch treba podklad očistiť a stierkou vyplniť trhliny. Odporúčame naniesť penetračný náter. Ak je však strop nerovný alebo klenutý, je najvhodnejšie od začiatku použiť pružný izolačný materiál.

Malé nerovnosti podkladu sa eliminujú automaticky pri vlastnom lepení dosiek vďaka nanesenej ľahkej malte.

2. Izolácia stropu pivnice zo spodnej strany

Lepiacu maltu najskôr namiešajte (dodržte pokyny výrobcu) a následne ju natiahnite ozubeným hladidlom (so zubami 10 mm) celoplošne na minerálne izolačnú dosku. Výplňové kusy narežte jednoducho a presne chvostovou pílou.

Potom pritlačte izolačné dosky (so vzájomným polohovým preložením) k stropu a posuvným pohybom ich ľahko „nasuňte" do lepidlového lôžka.

Izolačné dosky môžete následne natrieť (silikátovou fasádnou farbou) alebo pretiahnuť stierkovou hmotou. V našom prípade na obrázku slúži systémová malta ako záverečná omietka s vloženou armovacou tkaninou.

Obrázková galéria: Tepelná izolácia stropu pivnice

Zaizolovať strop pivnice nie je ťažké: namiešajte si maltu, ktorú naneste na strop pivnice a na ňu klaďte jednotlivé izolačné dosky.
Namiesto minerálnych izolačných dosiek môžete použiť dosky zo sklenenej vaty nalepené na strop stavebným lepidlom alebo lepidlom na obklady.
Izolačné dosky zo skelnej vaty nie sú príliš vzhľadné, preto je vhodné na ne po lepení natiahnuť tenkú vrstvu omietky.
Pre vzhľadnejší strop odporúčame použiť dosky zo skelnej vaty s bielym laminovaním zo skelných vlákien.

Pružný izolačný materiál: stavba závesnej konštrukcie z drevených lát

Hmoždinkami upevnite lišty z boku na stenu. Ak stena nie je rovná, podložte lištu vyrovnávacími doštičkami. Ďalšie drevené laty ukotvite kovovými hmoždinkami k stropu (s odstupom medzi latami zodpovedajúcim šírke izolačných dosiek). Teraz narežte s určitým prídavkom izolačné dosky odlamovacím nožom a zovrite ich medzi laty. Následne takto izolovaný strop obložte armovacou tkaninou a omietneme.

  • Armovacia tkanina (v prípade potreby)
  • Píla chvostovka
  • Izolačný materiál podľa potreby (v našom príklade: systémové minerálne tepelnoizolačné dosky a malta Ľahká malta)
  • Lepidlo v množstve podľa potreby
  • Rebrík
  • príp. silikátová fasádna farba
  • Zubová špachtľa (s ozubením 10 mm)