Hlavný obsah

Izolácia stien ušetrí veľa energie

Najmä staršie domy so zlou tepelnou izoláciou pohlcujú zbytočne veľkú časť rozpočtu domácnosti. Najslabším miestom je väčšinou tepelná izolácia vnútornej časti budovy. K nej patria všetky plochy, ktoré oddeľujú teplé vnútorné priestory od chladného vonkajšieho prostredia, teda strechy, fasády a pivnice so všetkými oknami a dverami. Predpokladom na ekonomickú a energeticky efektívnu sanáciu však je, aby opatrenia na úsporu energie bola rozumná a vzájomne na seba nadväzovala. V tejto súvislosti je zaujímavé zistiť, aký je skutočný potenciál úspor, pokiaľ napríklad inštalujeme nové okná, alebo tepelne izolujeme vonkajšie steny. Pretože iba optimálna kombinácia opatrení súvisiacich s tepelnou izoláciou a vzduchotesnosťou zabráni stratám tepla a zníži energetickú potrebu domu. Pokiaľ nechcete realizovať iba jedno opatrenie a uvažujete o kompletnej sanácii vášho objektu, potom je určite rozumné využiť energetické poradenstvo. Získate tým jasný prehľad a máte možnosť spracovať si celkový modernizačný projekt.

1. Možnosti úspor

Niektoré staré budovy "pohltia" viac ako 30 litrov vykurovacieho oleja na jeden meter štvorcový obytnej plochy. Takýto "žrút energie" sa pritom nedá spoznať na prvý pohľad. Až infračervená termografická kamera Vám zobrazí energeticky slabé miesta, napr. v klasickom rodinnom dome (viď obr. hore a vľavo) zo 60. rokov. Mnohí majitelia domov si však kladú otázku, či si majú svoj domov modernizovať už dnes, alebo ešte radšej počkať. Vzhľadom na očakávaný nárast cien energií je vhodné túto investíciu neodkladať.

Ten, kto je rozhodnutý, že svoj dom zmodernizuje, ten by mal zároveň premýšľať o realizácii energetických úsporných opatrení. Tým si ušetrí do budúcna nielen peniaze, ale zvýši aj hodnotu budovy. Zároveň takáto investícia prispeje aj ku kvalite životného prostredia, pretože dôjde k zníženiu emisií oxidu uhličitého. Veľkú časť energie na vykurovanie je možné ušetriť napríklad tepelnou izoláciou domu. Pri riadnom tepelnom odizolovaní vonkajších stien, strechy a stropu pivnice je možné znížiť energetickú spotrebu rodinného domu o cca 35 %. K „žrútom tepla" patria aj staré okná. Priemerný radový dom stratí 40 % izbového tepla cez nedostatočne izolované okná. Moderné izolačné sklá udržia teplo v miestnosti. A čo je najdôležitejšie, svoju investíciu si amortizujete úsporami a to v pomerne krátkom čase.

2. Sanáciu je potrebné od základov naplánovať

Pre majiteľov domov alebo stavebníkov, ktorí chcú ušetriť energiu alebo chcú aplikovať obnoviteľné zdroje energie, existujú špeciálne podporné programy, poskytované štátnou správou (tzv. Zelená úsporám). Informujte sa preto aj o možnostiach tejto podpory. Poradenstvo v oblasti energie robí jasno v „džungli" noriem a umožňuje získať komplexný plán modernizácie: poradcu predkladá po svojej analýze energetický pas, ktorý slúži ako základ pre plánovanie renovácie. Tento certifikát energie je podobný energetickému štítku pre elektrické zariadenia a poskytuje informáciu o tom, koľko energie je potreba na vykurovanie domu za meter štvorcový v súčasnosti a aké práce je potrebné urobiť, aby renovácia mala zmysel.

Pozor: Dôležité je, aby ste včas pred začatím modernizácie informovali príslušné úrady, ak to samotná modernizácia vyžaduje. Zároveň s tým je dobré sledovať rôzne programy - napríklad vyššie uvedený program „Zelená úsporám", ktoré vyhlasujú orgány štátnej správy a do nich sa včas zapojiť, pretože disponujú obmedzenými finančnými prostriedkami. A ten, kto pošle zavčasu kompletnú žiadosť s podkladmi, má tým pádom väčšiu šancu na získanie dotácie.

Ako funguje tepelná izolácia: každý (stavebný) materiál má svoju vlastnú tepelnú vodivosť. Napríklad betón vedie teplo veľmi dobre, teda má zlé tepelnoizolačné vlastnosti. Oproti tomu vzduch (neprúdiaci) je zlým vodičom tepla. Výrobcovia tepelnoizolačných materiálov túto vlastnosť využívajú - obalí vzduch! Materiál, obsahujúci nespočetné množstvo malých vzduchových bubliniek, sa najmä preto hodí ako tepelnoizolačný materiál. Ďalšou veľkou výhodou je hrúbka vrstvy, v pomere k ďalším materiálom (betón, tehla, pórobetón alebo drevo) je výrazne menšia, pri zachovaní rovnakého izolačného účinku!

Existuje celý rad tepelnoizolačných materiálov: izolačné materiály z plastu a tvrdenej peny (expandovaný polystyrén - EPS, extrudovaný polystyrén XPS, polyuretán), minerálna vata alebo izolačný materiál z minerálnych vlákien (kamenná vlna alebo minerálna vata, sklená vata), minerálne izolanty (perlit, penové sklo) a izolačné materiály z obnoviteľných surovín (celulóza, ľan, konope, drevo). Pre každé sanačné opatrenie existuje správny izolačný materiál. Napríklad tvarovo stabilné dosky sú vhodné na priebežné izolačnej vrstvy (napr. izolácia vonkajších stien alebo izolácia priestoru nad krokvami). Oproti tomu strešné krokvy a ďalšie duté priestory sa dajú dobre izolovať pružnými materiálmi. Tie obzvlášť dobre vyplní daný medzipriestor a takto bránia vzniku či redukujú tepelné mosty. Ak zohráva úlohu hrúbka izolačného materiálu, napr. tam, kde je k dispozícii málo miesta (napr. pri strope pivnice), tak použite izolačný materiál s veľmi dobrými izolačnými vlastnosťami, teda s čo najnižšou tepelnou vodivosťou.

Platí zásada, že je vhodné používať len také tepelnoizolačné materiály, ktoré sú povolené stavebným dozorom na použitie. Toto povolenie na použitie je zároveň dokladom o vhodnosti pre konkrétnu aplikáciu, vydané nezávislým kontrolným orgánom.

3. Tepelná izolácia od strechy až po pivnicu

Určité tepelné straty v prípade samostatne stojaceho rodinného domu bez dostatočnej tepelnej izolácie si môžu redukovať aj zruční laici formou aplikácie určitých energeticky úsporných stavebných opatrení. Ak si napríklad tepelne izolujete vonkajšie steny, strechu a strop pivnice, môžete znížiť energetickú spotrebu o cca 35 %.

Odporúčanie: Niektoré tepelnoizolačné práce by ste však mali ponechať len profesionálom, napríklad vonkajšie zateplenie strešných priestorov!

Existujú rôzne možnosti ako zaistiť podkrovie pred stratami tepla - jednou z nich je tepelná izolácia medzi krokvami. Tento variant má zmysel predovšetkým vtedy, ak chcete ďalej stavebne upraviť inak nepoužívané podkrovie. Každopádne skôr, než sa rozhodnete a vyberiete určitý izolačný variant, požiadajte o radu odborníka.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Tepelná izolácia strechy zvnútra.

k Tipu od profesionála: Tepelná izolácia strechy zvnútra

Ak sa strop nachádza pod nevyhrievaným, alebo len zriedka vyhrievaným podkrovím, alebo priamo pod plochou a nedostatočne tepelne izolovanou strechou, uniká teplo takmer bez zábran smerom von. Tu môže pomôcť tepelne izolovaný zavesený strop, ktorý zaisťuje tepelné oddelenie medzi vykurovaným a nevykurovaným podlažím.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Dodatočná tepelná izolácia stropu miestnosti.

k Tipu od profesionála: Dodatočná tepelná izolácia stropu miestnosti

Značnú tepelnú stratu cez vonkajšie steny môžete v prípade rodinného domu významne redukovať tepelnou izoláciou fasády. V takom prípade sa tepelnoizolačné dosky lepia priamo na fasádu, ktorá bola predtým primerane upravená. Potiahnutie stien špeciálnou armovacou tkaninou chráni materiál pred poškodením v dôsledku trhlín a zaisťuje jeho odolnosť voči nárazom. Stavba je touto tepelnou izoláciou chránená pred poškodením vplyvom kolísania teploty, vlhkosti, plesní alebo riasami a prispieva k ďaleko príjemnejšej atmosfére.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Tepelná izolácia fasády.

k Tipu od profesionála: Tepelná izolácia fasády

Pri tepelnej izolácii stropov pivnice zo studenej strany, sa izolačné dosky celoplošne lepia na strop špeciálnej maltou. Ak má byť zabránené vzniku tepelných mostov, musia byť dosky priložené k sebe bez medzier a s presahom, aby nikde neprišlo k vzniku krížovej škáry. Izolačný materiál by mal mať hrúbku minimálne 12 cm. Každý centimeter navyše znamená ďalšiu tepelnú ochranu, s vynaložením len minimálnych materiálových nákladov navyše.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Tepelná izolácia stropu pivnice.

k Tipu od profesionála: Tepelná izolácia stropu pivnice

Obrázková galéria: Izolácia stien ušetrí veľa energie

Pomocou vhodných opatrení môžu majitelia domov znížiť svoje energetické výdavky. Z hľadiska energetickej účinnosti sú stavebníkom otvorené široké možnosti modernizácie - izolácia vonkajších stien, sanácia okien alebo modernizácia vykurovacej sústavy.
Chceli by ste izoláciou dosiahnuť štandardu nízkoenergetického domu? Potom by ste mali skontrolovať nepriepustnosť domu s tzv. Blower-Door meracie metódou.
Najlacnejší variant ako ušetriť náklady na vykurovanie a vytvoriť príjemné prostredie pre bývanie, je kompletná vonkajšia izolácia stien pomocou tepelnoizolačného systému: na vonkajšej stene sú izolačné panely prilepené a väčšinou pripevnené hmoždinkami. Nasleduje armovaná spodnej omietka a biela alebo farebná vrchná omietka.
Veľmi nenáročné na údržbu a trvanlivé, ale na druhú stranu nákladné riešenie modernizácie je dvojdielne murivo. Tu sú nosná stena a rezné murivo (postavené na jednom základe) zaistené tanierovými hmoždinkami. Medzi dvoma vrstvami je tu priestor pre dodatočnú tepelnú izoláciu.
Jednoduchá izolácia medzi krokvami môže byť vykonaná aj šikovnými amatérmi. Pri niektorých starých budovách je hĺbka krokvy však nepostačujúca, aby sa dosiahlo dostatočnej hrúbky izolácie a tým aj zodpovedajúcej tepelnej izolácie. Riešenie: izolácie pod krokvami (nosné laty nasaďte a vyplňte ďalšiu vrstvu izolácie) alebo krokvy zdvojnásobte.
 
 
 

Pojmy súvisiace s tepelnou izoláciou

Trieda stavebného materiálu (podľa DIN 4102)

Zaradenie stavebných materiálov sa podľa reakcie na oheň:
A = nehorľavé stavebné materiály;
A1 a A2 = nehorľavé stavebné materiály, ktoré predlžujú odolnosť konštrukčných dielcov proti požiaru;
B = horľavé stavebné materiály;
B1 = ťažko zápalné;
B2 = normálne zápalné;
B3 = ľahko zápalné stavebné materiály.

Blower-Door-Test

Na zistenie vzduchotesnosti domu sa používa meracia metóda diferenciálneho tlaku, tiež nazývaná "blower-door" test: ventilátor zasadený do rámu s plachtou tlačí vzduch dovnútra do budovy alebo ho vysáva von. Následne sa z objemu vzduchu v budove stanoví porovnávacou hodnota tzv. intenzita výmeny vzduchu. Tá slúži na výpočet zbytočne unikajúcej energie a pri budovách s ventilačnými zariadeniami by nemala byť väčšia ako 1,5; v prípade budov bez ventilačných zariadení potom nie viac ako 3.

Tepelnoizolačné materiály

Pre tepelnú izoláciu sa používajú stavebné materiály s veľmi malou tepelnou vodivosťou. Podľa miesta použitia sa používajú parotesné alebo difúzne otvorené tepelnoizolačné konštrukcie. Dôležitú úlohu pri voľbe vhodného tepelnoizolačného materiálu hrá zvuková izolácia, kroková nepriezvučnosť a ohňovzdornosť. Je možné zakúpiť dosky, role, rohože, netkané textílie alebo voľný materiál pre nasypanie. Izolačné materiály pozostávajú z napenených umelých hmôt, minerálnej vlny alebo organických základov (celulóza, korok, drevo, ovčia vlna, konope, ľan, chaluhové vlákna, atď.).

Parozábrana/parobrzda

Parozábrana zabraňuje priechodu vlhkého vzduchu z interiéru cez konštrukčnú skladbu. Keďže vodná para prúdi z teplého do studeného prostriedia, je parozábrana inštalovaná medzi vnútorným opláštením a tepelnoizolačnou vrstvou. Vodná para nemôže preniknúť do tepelnej izolácie a tam kondenzovať. Parozábrana zabraňuje vzniku škôd vplyvom vlhkosti.

Energetická sanácia

Pojem energetická sanácia zahŕňa všetky opatrenia, ktoré prispievajú k zníženiu energetickej spotreby, najmä spotreby na vykurovanie. Patrí k nej tepelná izolácia fasád, strechy a pivnice, výmena okien a domových dverí v súlade s nariadeniami o energetických úsporách. Medzi ďalšie opatrenia na zníženie energetickej spotreby patrí sanácia vykurovacieho systému, využitie solárnych zdrojov a energeticky účinných elektrických prístrojov, kontrolované vetranie obytných priestorov a všeobecne uvedomelé správanie pri spotrebe energie.

Energetický preukaz

Nariadenie o úspore energie hovorí, že vlastník domu je povinný nechať si v daných prípadoch vystaviť energetický preukaz. Tento energetický preukaz môže mať podobu preukazu o spotrebe/potrebe a je dokladom o ohodnotení budovy z energetického hľadiska.

Nariadenie o úspore energie

Nariadenie o úspore energie a nariadenie o tepelnej ochrane sú dve spolu súvisiace nariadenia. Stanovujú maximálnu hranicu energetickej spotreby pri novostavbách a povinnosť modernizovať existujúce budovy.

Spotreba tepla na vykurovanie (kWh/m2/rok)

Spotreba tepla na vykurovanie v jednotkách kWh/m2/rok udáva, koľko energie za rok je potrebné vynaložiť na to, aby vykurované miestnosti domu boli vyhriate. Do tejto hodnoty sa nepočíta spotreba energie na prípravu teplej vody a na chladenie v lete. Pri výpočte sa uvažuje iba s podlahovou plochou vykurovaných miestností, teda napr. bez pivničných priestorov.

Hodnota U

Skôr tiež známa ako hodnota "k", popisuje možné tepelné straty stavebného dielca vplyvom tepelnej vodivosti. Meranie prebieha tak, že sa meria množstvo tepla, ktoré počas jednej hodiny prejde jedným metrom štvorcovom plochy stavebného dielca pri teplotnom rozdiele vzduchu  vnútri a vonku 1 Kelvin. Čím nižšia je hodnota U, tým účinnejšia je tepelná izolácia takého stavebného dielca.

Tepelný most

Pojmom tepelný most sa označujú tie miesta v budove, cez ktoré sa teplo rýchlejšie dostáva von v porovnaní so susednými úsekmi. Tepelné mosty sa často vyskytujú na určitých stavebných konštrukciách, ako sú balkóny, základové škáry muriva, výklenky s radiátormi, roletové skrine, okenné rámy a okenné preklady alebo miesta napojenia stropu.

Tepelná izolácia

Tepelnou izoláciou sa rozumie súhrnný pojem pre všetky opatrenia, ktoré majú za cieľ znížiť odovzdávanie tepelnej energie do vonkajšieho prostredia pomocou izolačných materiálov. Patrí sem izolácia vonkajších stien, stropov na jednotlivých podlažiach, izolácie podláh, pivnice, strechy, okien a utesnenie dverných škár.

Tepelnoizolačný systém

Tepelnoizolačný systém pre izoláciu vonkajších stien pozostáva z izolačného materiálu, armovacej vrstvy a vonkajšej omietky. Ako izolačný materiál sa používa minerálna vlna, tvrdená pena z polystyrénu alebo polyuretánu, vákuové izolačné dosky a prirodzené stavebné materiály ako napr. drevené vlákna, korok, konope alebo trstina.

Tepelná vodivosť

Tepelná vodivosť udáva schopnosť izolačného materiálu prepúšťať tok tepla. Čím nižšia je jeho hodnota, tým lepšia je tepelná izolácia.