Hlavný obsah

Dodatočná tepelná izolácia stropu miestnosti

Teplo stúpa vždy smerom hore. Teplo uniká takmer bez zábrany tam, kde sú stropy pod nevykúrenými či iba zriedka vykúrenými miestnosťami, alebo priamo pod plochou nedostatočne izolovanej strechy. Pomocou dodatočnej tepelnej izolácie môže byť tepelne izolovaný závesný strop, ktorý predstavuje tepelnú oddeľovaciu vrstvu.

1. Upevňovanie závesnej konštrukcie

Pre tepelne izolujúci strop si najprv vytvoríme nosnú konštrukciu z drevených dosiek. Dosky upevnite hmoždinkami širšou stranou k stene. Ak stena nie je rovná, podložte latku vyrovnávacími doštičkami. Všetky ostatné drevené diely/hranoly ukotvite kovovými hmoždinkami (priemer skrutky 6 mm) k stropu.

Vzdialenosť medzi jednotlivými doskami by mala byť polovica šírky neskoršieho obloženie (napr. sadrokartónovými doskami).

2. Izolačná brzda a parozábrana

Odlamovacím nožom narežte s určitým prídavkom tepelno-izolačný materiál a zovrite ho medzi dosky.

Ak tepelne izolujeme strop smerom k nevykurovanému priestoru, je naliehavo nutné použiť parobrzdu (parozábranu). Inak sa po čase nahromadia v izolačnom materiáli vlhkosť a materiál prestane tepelne izolovať. Upevnite sponkovačkou špeciálnu parobrzdiacu fóliu k doskám, položenú pod už usadenou tepelnou izoláciou.

Následne prelepte prekrývajúce sa pásy parobrzdnej fólie tesniacim lepiacim pásikom - aj v mieste napojenia na stenu.

3. Obloženie stropu

Nakoniec obložte takto tepelne izolovaný strop - napríklad sadrokartónovými doskami, ktoré sú cenovo priaznivé a ľahko sa spracovávajú.

4. Tepelná a zvuková izolácia v jednom kroku

Ak vás obťažuje hluk „zhora“, pomôže tzv. zavesený strop. Ďalšou výhodou, najmä pri vysokých stropoch v starých budovách, sú klesajúce náklady na vykurovanie, pretože je treba vyhrievať menší priestor.

V tomto prípade nepriskrutkujte vnútornú nosnú konštrukciu z dreva priamo k stropu, ale k prestaviteľným závesným prvkom z kovu (na obrázku: závesné prvky „nonius"), ktoré aj tentoraz upevnite hmoždinkami k stropu. Tieto závesné prvky zaistia rovnomerný odstup od stropu a vytvoria potrebný dutý priestor (minimálne 40 mm).

Dosky priskrutkujte k závesným prvkom z ľavej i pravej strany a k doskám potom po jednotlivých úsekoch pripevnite opláštenie stropu (napr. sadrokartónové dosky). Dutý priestor medzi stropom a opláštením vyplňte doplna tepelnoizolačným materiálom.

Bildergalerie Zimmerdecke nachträglich dämmen

Zaizolovaný strop znižuje tepelné straty. Zavesená izolácia stropu zaisťuje naviac aj zvukovú izoláciu.
Spodná konštrukcia bude držať neskoršiu tepelnú izoláciu stropu. Pomocou hmoždiniek uchyťte drevené laty na strop, prípadne ich upevnite pomocou bočných líšt na stanu.
Izolačné dosky prirežte na požadovaný rozmer a upevnite medzi latovanie.
Následne k latiam upevnite sponkovačkou špeciálnu parobrzdnú fóliu a prekrývajúce sa pásy fólie prelepte izolačnou lepiacou páskou..
Teraz pripevnite izolačné podhľadové dosky na strop. Pri tomto kroku môžete tiež naplánovať umiestnenie vložených halogénových alebo LED spotov do stropu.
Aby ste zároveň dosiahli určitej zvukovej izolácii, musí byť strop zavesený. Najjednoduchší spôsob, ako toto dosiahnuť, je použiť nastaviteľné kovové závesy, ktoré priskrutkujete na jednotlivé drevené trámy a na nich potom pripevníte stropné dosky. Vytvorenú dutinu vyplníte izolačným materiálom.
 
 

Zavesené stropy

Zavesený strop predstavuje účinnú ochranu proti tepelným stratám a hluku. Je potreba, aby konštrukcia zaveseného stropu bola po celom obvode oddelená od stien, čoho sa dosiahne vložením izolačných pások pod laty smerom k stene (pri použití pružinových strmeňových závesných prvkov tiež smerom k stropu). Týmto spôsobom dôjde k prerušeniu zvukovo technickej väzby medzi inak tuhým spojením.

 • Akumulátorový skrutkovač
 • Drevené laty ako zavesená nosná konštrukcia - v potrebnom množstve
 • Izolačná lepiaca páska
 • Kovové hmoždinky (6 mm)
 • Odlamovací nôž
 • Opláštenie stropu, napr. sadrokartónové dosky - v potrebnom množstve
 • Parobrzdná fólia v potrebnom množstve
 • Rebrík
 • Sponkovač
 • Tepelnoizolačný materiál - v potrebnom množstve
 • Vŕtačka
 • Vyrovnávacie (distančné) doštičky - v potrebnom množstve
 • Závesné prvky z kovu (napr. typu „nonius") - v potrebnom množstve