Hlavný obsah

Všetko o stolovej okružnej píle

Pri každom stavebnom projekte s drevom a drevitými materiálmi je rezanie nutnosťou. Pokiaľ ide o presné uhlové a rovné rezy, je prvou voľbou stabilná stolová okružná píla. Potrebuje síce trochu viac miesta, ponúka však maximálnu presnosť – najmä pre sériové rezy povrstvených drevotrieskových dosiek, vláknitých dosiek, sadrokartónu, tvrdého dreva, laminátu, masívneho dreva, MDF, drevotriesok, preglejok, latoviek alebo mäkkého dreva. Ale aj ďalšie materiály (napr. plexisklo, hliník alebo plasty) odreže stolová okružná píla s vhodnom pílovým kotúčom spoľahlivo a čisto.

Pozor: Prach z dreva nie je úplne neškodný. Dbajte na to, aby stolová okružná píla mala odsávacie hrdlo na dielenský odsávač. A: Už malá iskra na drevnom prachu stačí na rozpútanie rýchlo sa šíriaceho požiaru. Po vykonanej práci preto vždy dobre upracte a dôkladne vyčistite pracovisko. 

Stolové okružné píly

Prednosťami stolovej okružnej píly sú jednak priamy pohľad na rez píly, a veľká hĺbka rezu, ktorú je možné dosiahnuť. K týmto prednostiam patria pomôcky na vedenie ako posuvný suport alebo paralelný doraz, ktoré umožňujú rezy presné na milimeter. Pri pozdĺžnych rezoch je dôležitá poloha paralelného dorazu: Nesmie ležať vedľa celého priemeru pílového listu, ale mal by dosahovať len o niečo ďalej než po os pílového listu. Ak obrábate častejšie veľké dielce, je užitočné predĺženie a/alebo rozšírenie stola.

Rýchle otáčanie kotúčovej píly je nebezpečné! List navyše môže zachytiť dielce a odhodiť ich proti používateľovi. Je teda nutné sa vyvarovať zovretia alebo vzpriečenia dreva.

Pred dotknutím sa bežiaceho listu chráni ochranný kryt. Proti zovretiu pomáha rozťahovací klin, ktorý je umiestnený za pílovým listom a zachováva otvorený rez. Vzdialenosť medzi rozťahovacím klinom a pílovým listom by mala byť maximálne osem milimetrov. 

Aby boli rezy vykonávané stolovou okružnou pílou taktiež presné, hladké a uhlovo presné, potrebujete správny pílový kotúč. V zásade sa rozlišujú dva druhy pílových kotúčov: Pílové listy, ktoré sa vysekávajú z jedného kusu ocele (chrómovo-vanádiové) a zuby (rozvedené) sa následne od seba navzájom ohýbajú, a ďalej pílové listy, ktoré pozostávajú z kovového telesa, na ktorých sú prispájkované alebo navarené zuby z tvrdokovu (pílové listy HM) alebo polykryštalický diamant (napríklad na spracovanie vláknitého cementu, sadrokartónu alebo plynobetónu).

Pozor: Pílové listy z chrómovo-vanádiovej ocele sú vhodné na hrubé, rýchle rezy – musia sa však pravidelne ostriť. Pílové listy CV nie sú navyše vhodné alebo schválené pre všetky okružné píly.

Usporiadanie zubov (ploché zuby, striedavé zuby, trapézové zuby alebo kombinácie uvedených vyhotovení) má vplyv predovšetkým na kvalitu rezu: Plochý zub je všestranne použiteľný skôr na hrubé pozdĺžne rezy do mäkkého a tvrdého dreva. Striedavý zub umožňuje na základe striedavého brúsenia vysokú kvalitu rezu v dreve všetkého druhu. Trapézový zub je zvlášť vhodný na lakované plochy. Ďalším variantom sú píly s dutými zubmi, ktoré svojím oblým tvarom zubov vytvárajú veľmi jemné rezy bez vytrhávania. Dobre sa hodia napríklad na spracovanie dyhovaného dreva a povrstvených drevotrieskových dosiek.

Výber správneho pílového listu sa riadi najmä priemerom pílového listu a priemerom vnútorného otvoru. Tieto rozmery sa musia zhodovať s rozmermi píly, na ktorej má list pracovať. V ďalšom kroku stanovte kvalitu rezu (jemná/hrubá), ktorú chcete dosiahnuť, a obrábaný materiál – tým sa riadi počet zubov a povrchová úprava pílového listu. 

Pre strednú kvalitu rezu pozdĺž a naprieč vlákien prinášajú dobré výsledky pílové kotúče s 18 až 24 zubmi, takzvané univerzálne listy so striedavými zubmi. Pre jemné rezy zvoľte pílový list s mnohými zubmi – čím viac zubov, tým jemnejší rez. Listy s veľkým počtom zubov sú však vhodné iba na rezy naprieč vláknami a tenkých materiálov. Na hrubé, rýchle rezy a rezy pozdĺž vlákien použite pílový kotúč s menším počtom zubov. 

Galéria obrázkov: Všetko o stolovej okružnej píle

Na rezanie dlhých priamych úsekov, ako tu pri renovácii schodov, je ideálna stolová okružná pila.
Práve pri komplikovaných rezoch – tu zdvojený úkos – je možné zhora stále celkom presne sledovať, čo sa deje.
Pílový list sa dá pri pokosových rezoch plynule a presne nakláňať.
Kvôli svojej bezpečnosti pohybujte krátkymi obrobkami iba pomocou posuvnej tyče alebo vodiaceho bidla!

Redukčný krúžok

Ak je otvor uprostred pílového listu pre hriadeľ vašej stolovej okružnej píly príliš veľký, môžete použiť takzvané redukčné krúžky: Tie sa vkladajú do otvoru a vyrovnávajú tak odlišný vnútorný priemer. Pri výbere zodpovedajúcej redukcie musíte určiť vhodnú veľkosť – v závislosti od vonkajšieho priemeru použitého pílového kotúča a od vnútorného priemeru strojového hriadeľa.

Pozor: Nesprávne zaistený pílový kotúč predstavuje pre používateľa značné nebezpečenstvo. Dbajte preto na vhodný a riadne nasadený redukčný krúžok.