Hlavný obsah

Priamočiara píla

Priamočiara píla je vhodná nielen pre rovné rezy, ale aj na zaoblenie dreva a iných materiálov (napr. kovu, ľahkých stavebných materiálov, plastu) a na drobné, jemné alebo presné práce je tento „talent na prírezy“ obzvlášť vhodný. Pri kúpe priamočiarej píly by ste mali dávať prednosť viacúčelovým prevedeniam. Predkmit (minimálne trojité prestavovanie) sa stará napríklad o to, aby sa pílový list pri pohybe v reze posunul vpred a pri spätnom pohybe v dutine sa vychýlil vzad. To zvyšuje reznú rýchlosť, ktorá je dôležitá pri každom pohybe vpred. Podľa tvrdosti a hrúbky dreva zvoľte príslušný vyšší stupeň predkmitu. Pri ochrane pred vytrhávaním pilín sa zabraňuje vytrhávaniu hornej strany materiálu. Na jednoduchšiu prácu s priamočiarou pílou v byte je užitočná prípojka pre vysávač. Pomocou pripojovacieho hrdla, pre každý typ vysávača existuje vhodný adaptér, je možné zabrániť takmer úplne vznikaniu prachu.

Pamätajte si, pri rezaní kovov je nosenie ochranných okuliarov nevyhnutné.

Práca s priamočiarou pílou

Pri práci s priamočiarou pílou používajte iba také pílové listy, ktoré sa na daný účel odporúčajú (napríklad jemné alebo hrubé rezanie, druh a hrúbka materiálu, zakrivené rezy a pod.). Výmena pílového listu je vo väčšine moderných priamočiarych píl možná bez použitia náradia a je hračkou. Často postačí jediné otočenie a požadovaný pílový list zaklapne.

 

Vždy pri tom pamätajte na to, že priamočiara píla môže pracovať „svojvoľne“. Preto musí obrobok vždy pevne doliehať, nesmie kmitať a chvieť sa (obrobok prípadne upnite). Taktiež by nemala zavadzať ani koza na rezanie dreva.

 

Pamätajte si, dlhé rovné rezy priamočiarou pílou sa najlepšie robia s pomocou lišty so skrutkovacími úponkami.

Pri zhotovovaní výrezov Vám pomôže prevŕtanie otvoru v priemere, ktorý zodpovedá pílovému listu, do ktorého zasuňte, najprv vypnutú, pílu. Až potom spustite stroj. Zahlbovacie rezy vykonávajte, ak patríte už medzi naozaj skúsených domácich majstrov.

Pre krivkové rezy alebo pri zmene smeru nakloňte priamočiaru pílu len na zadnom konci. V žiadnom prípade nevyvíjajte na stroj bočný tlak, pretože sa pílový list prehne, prehreje sa a rezná hrana sa zakriví.

Priamočiara píla je dnes neodmysliteľná aj v modelárstve. Ľahko sa ovláda, je flexibilná, a to jej umožňuje dostať sa aj do veľmi obťažne prístupovej medzery. Je skutočným pomocníkom, ak sú kusy materiálu tak veľké, že sa už nedajú opracovávať pomocou stacionárnej píly.

 

Aby profesionáli získali na povrchu čistú reznú hranu, režú priamočiarou pílou vždy zo zadnej strany obrobku.

 

Aby vám vaša píla dlho slúžila, je třeba sa o ňu dobře starať. Zbavujte ju prachu a čistite ju štetcom po každom použití. Zdvihový hriadeľ môžete občas, ale skutočne iba zriedka, ošetriť mastiacim olejom.

Obrázková galéria: Priamočiara píla

Priamočiare píly sú ideálne stroje, ak ide o tvarové rezy alebo výrezy (napr. kuchynské pracovné dosky). Keďže sú malé a ľahko ovládateľné, dostanete sa s nimi navyše takmer do každého rohu.
Priamočiara píla je ideálna predovšetkým pre krivky a rohy.
Priamočiara píla sa hodí tiež najlepšie na prácu s plastom, kovom alebo ľahkými stavebnými materiálmi.

Pokosové rezy s priamočiarou pílou

Dobrá priamočiara píla je vhodná aj na špeciálne rezy a pokosové rezy. Vodiacu pätku (pokos) možno skloniť tak, že umožní šikmý rez až pod 45° uhlom.
Pamätajte si, pomocou ručnej okružnej píly pôsobia pokosové rezy ešte precíznejšie.