Hlavný obsah

Priamočiara píla

Priamočiara píla je vhodná nielen pre rovné rezy – ale i na zaoblenie dreva a iných materiálov (napr. kovu, ľahkých stavebných materiálov, plastu) a na drobné, jemné alebo presné práce je tento „talent na prírezy“ obzvlášť vhodný. Pri kúpe priamočiarej píly by ste mali dávať prednosť viacúčelovým prevedeniam: Predkmit (minimálne trojité prestavovanie) sa stará napríklad o to, aby sa pílový list pri pohybe v reze posunul vpred a pri spätnom pohybe v dutine sa vychýlil vzad. To zvyšuje reznú rýchlosť, ktorá je dôležitá pri každom pohybe vpred. Podľa tvrdosti a hrúbky dreva zvoľte príslušný vyšší stupeň predkmitu. Pri ochrane pred vytrhávaním pilín sa zabraňuje vytrhávaniu hornej strany materiálu. Na jednoduchšiu prácu s priamočiarou pílou v byte je užitočná prípojka pre vysávač. Pomocou pripojovacieho hrdla – pre každý typ vysávača existuje vhodný adaptér – je možné zabrániť takmer úplne vznikaniu prachu.

Pamätajte si: Pri rezaní kovov je nosenie ochranných okuliarov nevyhnutné.

1. Práca s priamočiarou pílou

Pri práci s priamočiarou pílou používajte iba také pílové listy, ktoré sa na daný účel odporúčajú (napríklad jemné alebo hrubé rezanie, druh a hrúbka materiálu, zakrivené rezy a pod.). Výmena pílového listu je vo väčšine moderných priamočiarych píl možná bez použitia náradia a je hračkou. Často postačí jediné otočenie – požadovaný pílový list zaklapne.

Vždy pri tom pamätajte na to, že priamočiara píla môže pracovať „svojvoľne“. Preto musí obrobok vždy pevne doliehať, nesmie kmitať a chvieť sa (obrobok prípadne upnite). Taktiež by nemala zavadzať ani koza na rezanie dreva.

Pamätajte si: Dlhé rovné rezy priamočiarou pílou sa najlepšie robia s pomocou lišty so skrutkovacími úponkami.

Pri zhotovovaní výrezov Vám pomôže prevŕtanie otvoru v priemere, ktorý zodpovedá pílovému listu, do ktorého zasuňte – najprv vypnutú – pílu. Až potom spustite stroj. Zahlbovacie rezy sú pre skúsených domácich majstrov.

Pre krivkové rezy alebo pri zmene smeru nakloňte priamočiaru pílu len na zadnom konci. V žiadnom prípade nevyvíjajte na stroj bočný tlak, pretože sa pílový list prehne, prehreje sa a rezná hrana sa zakriví.

Priamočiara píla je dnes neodmysliteľná aj v modelárstve. Ľahko sa ovláda, je flexibilná, a to jej umožňuje dostať sa aj do veľmi obťažne prístupovej medzery. Je skutočným pomocníkom, ak sú kusy materiálu tak veľké, že sa už nedajú opracovávať pomocou stacionárnej píly.

Pamätajte si: Aby profesionáli získali na povrchu čistú reznú hranu, režú priamočiarou pílou vždy zo zadnej strany obrobku.

Aby vám vaša píla dlho slúžila, je třeba sa o ňu dobře starať. Zbavujte ju prachu a čistite ju štetcom po každom použití. Zdvihový hriadeľ môžete občas – ale skutočne iba zriedka – ošetriť mastiacim olejom.

Obrázková galéria: Priamočiara píla

Priamočiare píly sú ideálne stroje, ak ide o tvarové rezy alebo výrezy (napr. kuchynské pracovné dosky). Keďže sú malé a ľahko ovládateľné, dostanete sa s nimi navyše takmer do každého rohu.
Priamočiara píla je ideálna predovšetkým pre krivky a rohy.
Priamočiara píla sa hodí tiež najlepšie na prácu s plastom, kovom alebo ľahkými stavebnými materiálmi.

Pokosové rezy s priamočiarou pílou

Dobrá priamočiara píla je vhodná aj na špeciálne rezy a pokosové rezy. Vodiacu pätku (pokos) možno skloniť tak, že umožní šikmý rez až pod 45° uhlom.
Pamätajte si: Pomocou ručnej okružnej píly pôsobia pokosové rezy ešte precíznejšie.