Hlavný obsah

Práca s hornou frézou

Horná fréza je nenahraditeľným nástrojom predovšetkým pri obrábaní dreva – ale aj ďalších trieskovo obrobiteľných materiálov, ako je plast, väčšina neželezných kovov alebo nerastov. Hornou frézou sa dajú robiť drážky, obrábať hrany („zrážať hrany“) alebo frézovať ozdoby. Je možné ju teda použiť rovnakou mierou pri výrobe nábytku aj pri dekoratívnom obrábaní dreva. Horná fréza je pritom vlastne dosť jednoduchým elektrickým náradím: Motor je spojený so základnou doskou cez dva vodiace stĺpiky. Na spodnú stranu motora sa dajú namontovať rôzne frézovacie nástavce. Základnou funkciou stroja je viesť rezné frézovacie nástroje do materiálu, a to s vysokými otáčkami a v určitej výške. Svoju mnohostrannosť získava horná fréza vďaka prídavným ovládacím prvkom a možnostiam nastavenia.

Pozor: Prach z dreva nie je úplne neškodný. Dbajte na to, aby horná fréza mala odsávacie hrdlo na dielenský odsávač. A ďalej: Už malá iskra na drevnom prachu stačí na rozpútanie rýchlo sa šíriaceho požiaru. Po vykonanej práci preto vždy dobre upracte a dôkladne vyčistite pracovisko.

1. Konštrukcia a funkcie hornej frézy

Rôzne nastavovacie a ovládacie prvky poskytujú kreatívne možnosti pri spracovaní dreva hornou frézou. Tak napríklad klieštiny v upínaní frézovacieho nástroja sú na mnohých prístrojoch vymeniteľné. Klieštinami sa dajú upínať najrôznejšie frézovacie nástroje s rozmanitými priemermi stopky. Pri kúpe dbajte na odsávacie zariadenie, aby bolo frézované miesto, a predovšetkým vzduch v miestnosti, ak možno, bez prachu z dreva a bez hoblín.

Horná fréza detailne (kliknutím na obrázky ich zväčšíte)

Upnutie príslušenstva k frézovaciemu košu pre dorazy a pomocné vodidlá – napríklad paralelný doraz alebo vedenie kružidla – pomáhajú udržať stroj presne v danom smere.
Hĺbkovým dorazom a stupnicou hĺbky frézovania určíte presne a s jednoduchým nastavením, nakoľko sa fréza ponorí do materiálu. Ak disponuje stroj revolverovým dorazom, môžete navyše rýchle prechádzať medzi predvolenými hĺbkami frézovania.
Aretačnou pákou zablokujete hĺbkový doraz na vymeranej a nastavenej výške.
Elektronická predvoľba otáčok umožňuje individuálne prispôsobiť rotáciu frézovania pri chúlostivých materiáloch. Navyše sa tým dá držať konštantný počet otáčok motora pri zaťažení.
Prístroj sa bezpečne vedie pomocou rúčok po oboch stranách. Spínač s aretačným tlačidlom priamo na rúčke uľahčuje obsluhu počas používania.

2. Frézovacie nástroje pre hornú frézu

Najlepšie výsledky dosiahnite iba s vysokokvalitnými frézovacími nástrojmi! Pri kúpe frézovacích nástrojov preto dbajte na kvalitu. Stopky by tak mali byť dlhé, čisté a nepoškodené. Frézovacie nástroje s nábehovým krúžkom uloženým v guľkovom ložisku treba uprednostniť pred frézovacími nástrojmi s nábehovými čapmi: Krúžok uložený v guľkovom ložisku vedie frézu na materiáli ľahko a rovnomerne (na obrázku vpravo). Doštičky z tvrdokovu by mali byť prispájkované šikmo k osi frézovacieho nástroja a ostria by mali vyčnievať nad základné teleso rovnomerne a iba maximálne tri milimetre – v opačnom prípade sa rýchlo odlomia.

Pozor: Zle prispájkované doštičky z tvrdokovu spoznáte podľa silného vydutia.

Pre takmer každú vytýčenú úlohu je k dispozícii vhodný frézovací nástroj. Jeho použitie určuje predovšetkým tvar ostria a materiálu, z ktorého je frézovací nástroj vyrobený. Pre obrábanie mäkkých driev je možné odporučiť napríklad polotovary fréz z vysokovýkonnej rýchloreznej ocele (HS). Frézy osadené tvrdokovom (spekaným karbidom (HW) na tvrdé drevo, doskové materiály alebo plasty) sú robustné a majú dlhú životnosť. Podľa veľkosti prispájkovaných doštičiek z tvrdokovu sú vhodné na tvrdé materiály (menšie telieska) alebo mäkšie materiály (väčšie telieska). 

Drážky, zárezy, žliabky alebo perá – tvar frézovacieho nástroja určuje výsledok práce. Horná fréza je najvhodnejším nástrojom na zhotovenie klasických spojov dreva. Drážkovacou frézou vyrežete drážky do hrán dosiek. Perová fréza vyreže protikus – pero – v jednom pracovnom kroku.

Ako zhotoviť klasické spoje dreva, zistíte v Radcovi BAUHAUS Zhotovenie spojov dreva

Frézou na drážky v tvare písmena T vytvoríte obratom ruky drážky pre dná do zásuviek alebo kazety v rámoch. Polodrážkovacia fréza vyreže pravouhlé vybrania na hranách dverí, doskách alebo zásuvkách.

Nalepené, prečnievajúce dyhy alebo zdvojenia na hranách zarovnáte zarovnávacou frézou.

Príslušne tvarované frézy existujú nielen na konštrukčné použitie, na výber sú mnohé exempláre aj na dekoračné úlohy:  Jemné ozdobné linky a nápisy zhotovíte frézovacím nástrojom na nápisy. Drážkovacia fréza v tvare písmena V je vhodná do plochy na frézovaniu drážok v tvare písmena V a ozdobných drážok. Ak túto frézu povediete po vonkajšej strane dreva, skosí hrany (zrazenie hrán).

Nábehový krúžok fazetovej frézy umožňuje zraziť hrany bez paralelného dorazu.

3. Montáž frézy

Bežné sú frézy so 6-, 8- a 12-milimetrovou stopkou. Ku každej z týchto veľkostí stopky existuje taktiež zodpovedajúca klieština (pre horné frézy s vymeniteľnými klieštinami). Do týchto klieštin zasuňte frézu, ktorá sa pomocou prevlečnej matice upne zase do upínania frézy.

Montáž frézy (kliknutím na obrázky ich zväčšíte)

Fréza musí sedieť pevne a bezpečne. Dbajte na to, aby sa používalo upínacie puzdro s menovitou veľkosťou primeranou stopke.
Najskôr povoľte prevlečnú maticu o niekoľko závitov a až na doraz nasaďte frézu.
Frézu opäť o niekoľko milimetrov vytiahnite a priskrutkujte maticu pri stlačenom aretovaní vretena.
Ak nemá horná fréza aretovanie vretena, držte hriadeľ pevne druhým kľúčom. Povolenie frézy by neskôr nemalo byť problémom.
Ak sa predsa len fréza zachytí do klieštiny, uvoľnite ju kliešťami so zúženými koncami a vynaložením vlastnej sily (bez násilia).

4. Presné a čisté frézovanie

Pre kvalitu výsledku je rozhodujúci správny smer práce, hrúbka uberania triesky a primerané pracovné tempo: Fréza sa nikdy nesmie viesť príliš rýchlo – v najhoršom prípade sa drevné vlákna vytrhnú miesto toho, aby sa odrezali. Ak počuteľne poklesnú otáčky motora, ide tiež o signál pre spomalenie posuvu. Zvlášť hlboko frézovať by ste navyše mali v niekoľkých záberoch.

Najdôležitejšia zásada pre správne vedenie frézy: Viesť vždy proti smeru otáčania, respektíve proti smeru chodu frézy! Ak by ste teda chceli frézovať na vonkajšej strane materiálu (hrany), musí sa frézovací nástroj otáčať proti materiálu – tu pracujte proti smeru pohybu hodinových ručičiek. Ak frézujete v masívnom dreve, musí sa fréza na strane stroja otáčať proti smeru posúvania, na ktorej tlačíte frézu proti dorazu. Výnimka: Na čelnej ploche dreva najskôr odoberte trochu materiálu v smere chodu. Pri frézovaní vo výrezoch platí rovnaký princíp. Avšak vzhľadom na to, že materiál leží na druhej strane stroja, znamená to, že frézu povediete v smere pohybu hodinových ručičiek (obrázok vľavo).

Čelnou frézou môžete taktiež oddeľovať drevené dosky. Trvá to síce o niečo dlhšie než okružnou pílou, rez je však čistejší – napríklad pre perfektné lícované hrany.

Pri frézovaní drážkovacími a profilovými frézami bez guľkového ložiska drží rovný smer pozdĺž hrany dreva paralelný doraz.

Kopírovacie krúžky (taktiež kopírovacie puzdrá alebo nábehové krúžky) sa upevňujú na základnú dosku stroja a používajú sa vtedy, ak chcete viesť hornú frézu pozdĺž šablóny alebo dorazu.

Pozor: Puzdro kopírovacieho krúžku musí zodpovedať priemeru frézy. 

Zarovnávacou frézou prenesiete vlastnú predlohu na obrobok: Predlohu (z odrezku) pribite klincami na obrobok a zhruba vyrežte tvar. Zarovnávacou frézou potom vypracujte obrys – najprv pozdĺž predlohy, pri ďalších záberoch už na frézovanom materiáli.

Taktiež si môžete sami jednoducho vyrobiť kružidlo na kružnice. Na tento účel vyvŕtajte do kúsku odrezku otvor pre frézu a upevňovací otvor – tieto otvory musia zodpovedať otvorom základnej dosky hornej frézy. Drevo následne pripevnite na hornú frézu a preglejku prichyťte klincom na obrobok v požadovanom polomere (v strede kruhu). Teraz môžete kruh vyfrézovať proti smeru pohybu hodinových ručičiek okolo osi klinca.

Galéria obrázkov: Všetko o hornej fréze

Horná fréza je skutočným vševedom: Okrem veľkého výberu v ponuke fréz a často dodávaných pomôcok na frézovanie existuje ešte ďalšie príslušenstvo – na značné množstvo kreatívnych prác. Pomocou popisovacej šablóny a kopírovacieho kolieska zhotovíte napríklad čisto frézované písmená a čísla.
Pomocou flexibilného krividla môžete vyrezať obrobok vzletných tvarov: Na tento účel priskrutkujte krividlo na obrobok, a to po tom, čo ste požadovaný tvar dopredu zhruba náležite prirezali (pílou dierovkou).
Lícovacou frézou následne vypracujte obrys do obrobku – v uvedenom príklade zdola vo frézovacom stole.
Aby bolo možné využiť hornú frézu naplno, oplatí sa obstaranie frézovacieho stola. Tým sa z ručne vedeného stroja stane stabilná horná fréza, s ktorou môžete v oveľa kratšom čase čisto obrábať aj menšie obrobky.

Starostlivosť o hornú frézu a frézovacie nástroje

Údržba hornej frézy sa obmedzuje na odstránenie prachu a pilín – predovšetkým v oblasti pohonu. Vodiace stĺpiky môžete z času na čas vyčistiť a namazať silikónovým sprejom, aby sa ľahko kĺzali.

Frézy, ktoré sú zalepené živicou a pilinami, budú opäť ako nové, ak ich položíte do petrolejového kúpeľa (najprv odstráňte guľkové ložisko). Po krátkom čase pôsobenia odstráňte nečistotu štetcom. Tupé frézovacie nástroje nabrúsite diamantovým brúsikom a trochou vody. Pritom však musíte dbať na to, aby ste nezmenili rezný uhol. Brúste teda iba na plochých čelách zubov. V prípade väčších vrypov musí frézovací nástroj na profesionálne brúsenie.

 • Diamantový brúsik
 • Frézovacie nástroje (rôzne na rozdielne úlohy)
 • Frézovací stôl
 • Kopírovacie krúžky
 • Otvorený kľúč
 • Horná fréza
 • Petrolej
 • Odrezky (na predlohy a kružidlo)
 • Šablóny (ornamenty, nápisy atď.)
 • Silikónový sprej
 • Kliešte so zúženými koncami
 • Priamočiara píla