Hlavný obsah

Ošetrovanie a údržba kosačky na trávu

Výkonné kosačky na trávu s benzínovým motorom nemajú problém s hustou, vysokou trávou a veľkými trávnatými plochami. Aby sa predĺžila životnosť motora, znížili sa emisie a spotreba benzínu, je potrebné vykonávať údržbu kosačky aspoň jedenkrát za rok – najlepšie pred tým, ako kosačku zazimujete. Ak sa budete navyše o kosačku starať pravidelne, bude štartovať bez problémov a ušetrí Vám veľa námahy.

Pamätajte si: Pred každou prehliadkou a údržbou vytiahnite koncovku zapaľovacej sviečky, aby sa zabránilo neočakávanému spusteniu motora - a tým aj vážnym úrazom od nožov kosačky! Pri čistení noste okrem toho ochranné rukavice!

1. Pravidelné ošetrovanie

Po každom použití dôkladne kefkou vyčistite kryt žacieho ústrojenstva a odstráňte všetky zvyšky trávy. Zberný kôš tiež vystriekajte záhradnou hadicou.

V zime skladujte kosačku v suchu a chráňte ju pred prašným prostredím - najlepšie prikrytú kusom látky alebo starou plachtou.

Kĺby a ložiská pravidelne premazávajte (napríklad postrekom oleja). Tým zabránite vnikaniu vody a následne vzniku korózie.

2. Rozvržení obkladů

Raz ročne vymieňajte motorový olej. Starý olej odsajte čerpadlom alebo vyskrutkujte výpustnú skrutku a zachyťte ho do nádoby. Potom nalejte nový olej. Na výmenu môžete použiť buď špeciálne oleje pre malé motory, alebo tiež bežný motorový olej (riaďte sa pokynmi výrobcu).

Pamätajte si: Starý olej nechajte odborne zlikvidovať prostredníctvom zberného dvora na recykláciu.

3. Výmena vzduchového filtra

Aj vzduchový filter by ste mali skontrolovať každých 25 prevádzkových hodín (v prípade kosačiek na trávu sa používajú prevažne papierové lamelové filtre). Cudzie telesá a voľné nečistoty jednoducho vyprášte. Ak má ale filter tmavé sfarbenie, je potrebné ho vymeniť.

4. Výmena zapaľovacích sviečok

Ďalším opotrebiteľným dielom je zapaľovacia sviečka. Preto si ju pri každej prehliadke dôkladne prezrite. Zapaľovacia sviečka by mala byť suchá a zafarbená na hnedo alebo sivo. Pri pokročilom opotrebení sú vonkajšie hrany stredovej elektródy zaoblené a iskra preskakuje ťažšie. Vymeňte zapaľovaciu sviečku - približne každé tri až štyri roky (podľa veľkosti kosenej trávnatej plochy).

Pamätajte si: Ak sú na zapaľovacej sviečke čierne usadeniny karbónu, palivová zmes obsahuje zrejme príliš veľa oleja alebo je zanesený vzduchový filter. Zaolejované sviečky sú príznakom vysokej hladiny oleja.

5. Údržba žacích nožov

Aj nože si dokážu zruční domáci majstri naostriť sami. Opatrne vymontujte žací nôž von, pričom kosačku položte „na chrbát" alebo na bok (podľa konštrukcie) a vymontujte skrutku uprostred.

Teraz nože naostrite, napr. na dvojkotúčovej brúske. Dávajte pozor na to, aby nôž nebol príliš horúci. Prípadne ho medzitým občas ochladzujte vo vodnom kúpeli. Následne skontrolujte či zbrúsením materiálu nevznikla nevyváženosť: Vyskúšajte preto vyváženie noža dlhým klincom v stredovom upevňovacím otvore. Ak sa nakláňa niektorá z oboch stranových čepelí smerom nadol, musíte na tejto strane odobrať trochu kovu, aby sa obnovila rovnováha. Nakoniec ostrie obtiahnite obťahovacím kameňom. Inak by sa pri budúcom kosení nôž hneď otupil.

Obrázková galéria: Ošetrovanie a údržba kosačky na trávu

Pred každou prehliadkou či údržbou stiahnite zástrčku zo zapalovacej sviečky.
Raz za rok vymeňte motorový olej.
Pri výmene vzduchového filtra dbajte o správnu polohu lamiel.
Pravidelne kontrolujte zapaľovaciu sviečku a prípadne ju vymeňte.
Vyberte tupý nôž kosačky na trávu na prebrúsenie čepelí. Poznačte si pritom poradie súčastiek (napr. podložiek).
Po brúsení obtiahnite čepeľ obťahovacím kameňom.
 
 

Palivo do kosačky na trávu

Bežný benzín obsahuje viac ako sto rôznych komponentov, z ktorých niektoré sú škodlivé pre životné prostredie. Špeciálne palivá pre motory agregátov obsahujú oproti tomu v minimálnej miere benzol, aromatické látky, síru a alkény. To jednak spôsobuje výrazne menšiu záťaž škodlivinami a výfukovými plynmi a jednak zabraňuje tvorbe usadenín v pracovných agregátoch - zvlášť po dlhých odstávkach.

  • Dvojkotúčová brúska
  • Momentový kľúč
  • Motorový olej podľa potřeby
  • Papierový lamelový filter podľa potřeby
  • Zapaľovacia sviečka podľa potreby
  • Zmeták na čistenie krytu a skrine