Hlavný obsah

Kutiť bezpečne a ekologicky

Ekologický certifikát "Modrý anjel" (Der blaue Engel) alebo značka kvality RAL a témy ako šetrenie vodou, ochrana proti hluku, ako i vyhovujúca ochrana zdravia pri práci sa nejako týkajú každého kutila.  Lebo kutilovia manipulujú so špicatými predmetmi, ostrými nástrojmi, nebezpečnými látkami alebo sú často neškolení na zaobchádzanie s elektrickým náradím a len laicky ovládajú určité pracovné techniky. Po prvé je nutné poznať najčastejšie nebezpečenstvá úrazov v dielne, aby sme im takto predchádzali. Po druhé už samotné zaobchádzanie s niektorými nástrojmi znamená zvýšené nebezpečenstvo, napr. pri rezaní reťazovou pílou. Okrem toho sa používanie energeticky úsporných a ekologických produktov uplatňuje všade tam, kde existujú príslušné alternatívy. Aby BAUHAUS umožnil svojim zákazníkom prehľadnú orientáciu, začal používať znak "Pro Planet". Ten označuje výrobky, ktoré sú vo svojej skupine tovarov vynikajúce po stránke stálosti.


V mnohých oblastiach robí rozdiel i kvalita. Lebo dlhá životnosť vysokokvalitných výrobkov, či už materiálov alebo nástrojov, prináša samozrejme i výhody týkajúce sa trvalosti.

1. Bezpečnosť v dielni a ochrana pri práci

Mnohým domácim majstrom je známa téma bezpečnosť v dielni. Aj napriek tomu však dochádza k nehodám a práve kutilovia sú často vystavovaní nebezpečenstvám úrazu. Či už je váš projekt akokoľvek malý, nechajte si naň dostatok času. Pri nekoncentrovanej a hektickej práci sa zvyšuje nebezpečenstvo úrazu. Náročné a dlho trvajúce práce by mali byť pravidelne prerušované prestávkami. Ďalej dbajte na to, aby boli nástroje (napr. nože alebo dláta) vždy ostré. Na povoľovanie alebo doťahovanie skrutiek či matíc používajte vždy vhodné skrutkovače, matkové alebo prstencové kľúče.

Aby sa čo najviac znížilo nebezpečenstvo poranenia, noste pri kutení pohodlne sediaci, ale uzavretý pracovný odev. Pri mnohých prácach, napr. rezaní, vŕtaní alebo morení, sa naviac odporúčajú pracovné rukavice a ochranné okuliare. Pri vŕtaní okrem toho používajte respirátor, ktorý zakrýva ústa a nos, lebo najjemnejšie čiastočky dreveného alebo kamenného prachu sa uhniezdia v pľúcach a môžu vyvolať rakovinu. Podľa účelu použitia používajte buď jednorazové respirátory (k dispozícii v troch triedach ochrany), alebo si hneď kúpte dobrú ochrannú dýchaciu masku, ktorú budete môcť používať opakovane, a ktorá poskytuje optimálnu ochranu pred všetkým jemným prachom a parami. Pamätajte, že v priebehu náterových prác a po ich ukončení dobre vetrajte.

Pri manipulácii so zváracími prístrojmi musíte venovať ochrane pri práci zvláštnu pozornosť. Zváracia kukla s priezorom z ochranného skla (stupeň ochrany DIN 9) chráni mimo iného pred žiarou, odlietajúcimi iskrami, UV žiarením a jasným elektrickým oblúkom. Osvedčili sa i kožené zástery, ktoré naviac chránia telo. Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Základné vedomosti o zváraní.

k Tipu od profesionála: Základné vedomosti o zváraní

Moderné motorové píly sú opatrené rôznymi bezpečnostnými zariadeniami na zníženie rizika nehody (napr. reťazová brzda, záchytný čap reťaze, ochrana ruky atď.). Pre Vašu vlastnú bezpečnosť okrem toho bezpodmienečne noste ochranný odev pozostávajúci z nohavíc s ochranou proti prerezaniu, ochrannej helmy s priehľadným štítom a chrániča sluchu, ochranných rukavíc, bezpečnostnej obuvi, ako i pevného a priliehavého vrchného oblečenia.

Pre príležitostných užívateľov sa ako ochrana nôh hodia aj navliekacie nohavice alebo návleky na nohy. Sú pomerne vhodné a majú špeciálne vatovanie s dlhými ochrannými vláknami. Ak dôjde k prerezaniu materiálu motorovou pílou, vlákna uviaznu v zuboch píly, sú zavlečené do jej pohonu a okamžite tak zablokujú reťaz.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Bezpečné zaobchádzanie s reťazovou pílou

k Tipu od profesionála: Bezpečné zaobchádzanie s reťazovou pílou

2. Ekologické domáce majstrovanie

Pri nákupe potrieb na kutenie dbajte na ekologické certifikáty, napr. na "Modrého anjela". Tento symbol pri výrobku je prideľovaný znaleckou porotou z oblastí hospodárstva, vedy a spotrebiteľských zväzov. Hovorí, že všetko, čo je nositeľom certifikátu "Modrý anjel" zaťažuje životné prostredie menej než porovnateľné produkty. Pamätajte, neznamená to, že tento tovar neobsahuje škodlivé látky, ale iba ich menšie množstvo než je tomu tak pri inom tovare.

Značky akosti RAL, ktoré sú prepožičiavané Nemeckým inštitútom pre zabezpečovanie kvality, označujú výrobky a služby, ktoré sú vyrábané, príp. ponúkané podľa vysokých presne stanovených kritérií akosti. RAL stanoví pre každú skupinu výrobkov požiadavky na danú značku akosti. Kritéria akosti špecifické pre výrobky a služby zahŕňajú všetky aspekty, ktoré sú pre ich používanie dôležité a zmysluplné. V súčasnej dobe existuje cez 160 značiek akosti označujúcich mnoho tisíc výrobkov, napr. značka akosti RAL pre impregnačné látky na drevo alebo rastlinné substráty.

Okrem toho existuje ešte mnoho pečatí označujúcich trvalé produkty, napr. špeciálne v oblasti farieb alebo dreva.

Aj hluk znamená záťaž pre životné prostredie a príliš mnoho hluku môže aj škodiť zdraviu! Pri nákupe alebo požičiavaní elektrických zariadení a strojov dbajte príslušne tomu na hlukovú záťaž. Pri práci okrem toho používajte prostriedky na ochranu sluchu (zátky do uší alebo chrániče sluchu) a myslite na svojich susedov, pomáha to vyhnúť sa mrzutostiam.

Snažte sa pracovať bez zvyškov a vždy kupujte len toľko materiálu, koľko ho skutočne potrebujete. Pokiaľ aj napriek tomu niečo ostane, potom zvyšky neodhadzujte jednoducho do odpadu. Obzvlášť laky a farby by ste mali nechať vyschnúť vonku a mimo dosah detí a potom ich dať do zvláštneho odpadu.

Striekance od farby na koži by ste nemali odstraňovať pomocou riedidiel alebo čistiacich prostriedkov na štetce. Tieto látky sú jedovaté a ľahko prenikajú do kože. Na silné znečistenie je lepšie použiť špeciálne pasty na umývanie rúk.

Pri plánovaní novej kúpeľne myslite nato, že čistá pitná voda nie je k dispozícii neobmedzene. Šetriť s vodou začnete už pri kúpe splachovacej WC nádržky, ich niektoré modely ušetria až 50 % vody. Aj pomocou perlátorov na vodovodné kohútiky v kuchyni a kúpeľni, ako aj na sprchové hlavice môžete znížiť množstvo pretekajúcej vody. Akonáhle sú zanesené vodným kameňom, musia byť tak ako tak vymenené. Ďalšie tipy sa dozviete v BAUHAUS Tipe od profesionála: Drobné opravy v kúpeľni a na WC.

k Tipu od profesionála: Drobné opravy v kúpeľni a na WC

Obrázková galéria: Kutiť bezpečne a ekologicky

Ochranné okuliare majú zmysel pri niektorých domácich prácach. Efektívna chránia oči pred odlietajúcimi iskrami, drevenými a kovovými pilinami.
Kto chce pracovať s motorovou pílou, mal by disponovať „vodičským preukazom" na motorovú pílu, a predovšetkým nosiť zodpovedajúci ochranný odev.
Medzinárodný systém certifikácie lesov PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes) je celosvetovo najväčšia nezávislá organizácia pre zabezpečenie a zlepšovanie trvalého zalesňovania pri zaručení ekologických, sociálnych a ekonomických štandardov. Alternatívnym systémom certifikácie je Forest Stewardship Council (FSC).
Fair Stone je medzinárodný sociálny a environmentálny štandard týkajúci sa prírodného kameňa, napr. dlažobných kameňov, obrubníkov alebo dosiek. Dovozcovia Fair Stone prírodného kameňa tento štandard presadzujú vo svojich dodávateľských reťazcoch a dohliadajú na rámcové podmienky pri ťažbe a ďalšom spracovaní prírodného kameňa.

Ekologické obaly bránia vzniku odpadu

Ekologické obaly obsahujú až o 80 % menšie množstvo plastických hmôt než iné obaly a ich jednotlivé komponenty je možné recyklovať. Polyetylénová fólia patrí do žltého kontajnera alebo do zberného miesta druhotných surovín a kartón do kontajnera na papier.

Pri lakovaní a natieraní zakryte podlahu novinovým papierom alebo špeciálnou fóliou z recyklovateľného materiálu.

Recyklácia elektrických zariadení

Vyslúžené (sieťové alebo akumulátorové) elektroprístroje s recyklačným symbolom môžete zaslať späť výrobcovi alebo ich odovzdať u predajcu označeného týmto symbolom. Staré zariadenia sa tak separujú do svojich príslušných skupín materiálov. Opätovne nepoužiteľné odpady (oleje a tuky) sa dopravia do zvláštneho odpadu.