Hlavný obsah

Hoblík

Žiadny iný nástroj nerobí tak hladké povrchy ako ručný hoblík. Predovšetkým na hranách obrobkov je možné s týmto stolárskym náradím odvádzať úplne presnú prácu. Ak izbové dvere drhnú napríklad o zem a na vine nie sú závesy, dverné krídlo skrátite hoblíkom rýchlo a jednoducho o niekoľko milimetrov. A dokonca úhľadne vyrovnáte aj väčší rozmerové odchýlky (napr. z dôvodu novej laminátovej podlahy). Hoblíkom môžete začistiť taktiež rybinové spoje alebo prečnievajúce lepidlo: Rozdiely v hrúbke materiálu sa eliminujú a vyhobľujú na danú výšku, respektíve sa stiahne lepidlo bez toho, aby došlo k poškodeniu okolitého dreva.

Či už použijete drevený, alebo kovový hoblík, je vec vkusu – technicky pracujú oba modely totožne. Pre drevené hoblíky svedčí skutočnosť, že sa drevo príjemnejšie ovláda a chráni povrch obrobku. V prípade kovových hoblíkov sa zato takmer nevyskytuje opotrebovanie.

1. Konštrukcia hoblíka

Pri výrobe nábytku by ste všeobecne mali používať hoblík klopkár, pretože klopka nad nožom mierne presadená dozadu láme hoblinu, takže sa dosahuje hladší povrch: V lôžku hoblíka (A), ktoré má väčšinou tvrdšiu spodnú stranu (plaz hoblíka B), je klinom (D) upevnený nôž (F) zoskrutkovaný s klopkou (E). Ľavá ruka vedie hoblík pomocou kolíka.

2. Práca s hoblíkom

Najskôr upnite obrobok tak, aby ste ho mohli obrábať dlhými pohybmi hoblíka (napr. do hoblice). Teraz sa postavte vedľa dielenského stola do mierneho rozkročenia tak, aby ste po celej pracovnej dĺžke mohli na hoblík pôsobiť rovnomerným ťahom vpred.

Pozor: Najlepšie výsledky dosiahnete zásadne s ostrým nožom v jemnom nastavení. Pretože hobľovací nôž tak uberá iba veľmi tenkú triesku.

Uchopte hoblík oboma rukami, pričom vaša uprednostňovaná ruka tlačí lôžko hoblíka vpred – alebo v prípade kovových hoblíkov vodiace držadlo – a hoblík nastavte mierne šikmo k obrobku.


Pre ľavákov existujú špeciálne drevené hoblíky so zrkadlovo vytvarovaným rohom, kovové hoblíky sa upravovať nemusia.

Po každom švihu teraz zdvihnite hoblík od obrobku a veďte ho bez kontaktu s drevom späť do východiskovej pozície, aby ste sa napriahli na ďalší záber.

3. Výmena hobľovacieho noža

Presné a ľahké hobľovanie je možné iba s ostrými nožmi. Ak sa stupili alebo dokonca vykazujú poškodenie, musíte nasadiť nové hobľovacie nože.

Pozor: I keď sa hoblík nepoužíva, môže sa hobľovací nôž opotrebovať. Najčastejšou príčinou nie je, ako sa často domnievame, hrdzavenie, ale neodborné ukladanie. Hoblík nikdy neodkladajte na ostrie – pretože sa tým rýchlo otupí – ale vždy na bok.

V prípade klopkára namontujte najskôr klopku: Klopku veďte priečne k nožu, potom ju opatrne zasuňte cez nôž a namontujte s malým presadením. Nakoniec dobre dotiahnite fixačnú skrutku klopky.

Nôž teraz opatrne zaveďte do ústia hoblíka, nasaďte klin a mierne ho zaklesnite.

Teraz pevne zarazte klin (nie však príliš pevne).

Správnu polohu noža zistíte pri zameraní nad plaz hoblíka. Ak nesedí nôž správne, údery na hoblíkový gombík klin uvoľnia – mierny úder vráti nôž o trochu späť.

Galéria obrázkov: Hoblík

Pre perfektný výsledok práce sú rozhodujúce dva faktory: ostrý nôž hoblíka a čo najneskoršie zlomenie drevných vlákien v odoberanej hobline.
Po výmene noža hoblíka je možné ešte vykonať úpravy polohy tohto noža: Mierne údery na hlavu hoblíka spôsobia, že sa nôž uvoľní. Bočné úpravy je možné vykonať údermi na stranu noža.

Elektrický hoblík

Zatiaľ čo sa ručným hoblíkom drevné vlákna režú, spôsob práce elektrického hoblíka sa podobá fréze: Hobľovací hriadeľ s dvoma ostriami rotuje približne 16 000-krát za minútu a z dreva odrezáva jemné triesky. Elektrickým hoblíkom pomaly vedeným cez obrobok (aby sa prítlakom neznížili otáčky) je možné obrobky pohodlne hobľovať do presnej roviny, zmenšovať hrúbky materiálov a vyhladzovať povrchy dreva.

Pozor: Hobľovací hriadeľ po vypnutí prístroja ešte dlho dobieha. Hoblík teda odkladajte najlepšie až vtedy, až sa hobľovací hriadeľ zastaví. Okrem toho používajte typ hoblíka, ktorý disponuje parkovacou pätkou. Hobľovací hriadeľ sa tak nedotýka podložky.