Hlavný obsah

Bezpečné zaobchádzanie s motorovou pílou

Pri práci s reťazovou pílou je absolútne nevyhnutné používať zodpovedajúci ochranný odev! Taktiež by ste mali mať určité skúsenosti so zaobchádzaním s nebezpečným pracovným agregátom. I keď moderné reťazové píly znižujú riziko zranenia reťazovými brzdami a zábranami proti spätnému chodu – mali by ste najmä pre vlastnú bezpečnosť takýto kurz absolvovať! Tiež nepracujte nikdy sami! Druhá osoba môže v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc a zavolať záchrannú službu.

1. Ochranný pracovný odev

Moderné reťazové píly sú vybavené rôznymi bezpečnostnými prvkami, ktoré slúžia na zníženie rizika úrazu (napr. reťazová brzda, záchytný čap reťaze, ochrana rúk a pod.). Pre vlastnú bezpečnosť noste bezpodmienečne ochranný pracovný odev, ktorý sa skladá z nohavíc ako ochrana pred porezaním, ochrannej prilby so štítom a ochranou sluchu, ochranných rukavíc, bezpečnostnej obuvi, pevného a tesne priliehajúceho vrchného odevu.

Pre príležitostných majstrov sú na ochranu nôh vhodné spodky alebo nohavice proti prerezaniu. Tieto nohavice majú špeciálnu vatovú výplň s dlhými ochrannými vláknami. Ak motorová píla prereže materiál, zachytí sa vlákno do zubov píly, následne dôjde k ich zachyteniu v pohone píly a tým sa okamžite zablokuje reťaz.

Pevné rukavice, čižmy alebo topánky si môžete zakúpiť aj s vybavením proti prerezaniu (pozri tiež nohavice s ochranou proti prerezaniu). Pri práci v lese je okrem toho predpísaná ochranná prilba. Prilba s integrovaným štítom a krytmi na uši je praktickejšia než samostatná ochrana očí a sluchu.

2. Príprava píly

Skôr ako môžete pílu naštartovať, musíte namontovať a napnúť pílovú reťaz.

Pamätajte si: Pri práci s reťazou si bezpodmienečne navlečte ochranné rukavice!

Na vodiacu lištu najskôr natiahnite reťaz v správnom smere reťazových zubov. Potom pretiahnite namontovanú pílovú reťaz cez hnací pastorok a spustite ho do vedenia listu.

Vložte ďalej reťazový kryt na jednotku motora a upevnite ich. Teraz už nevykĺzne profil bez reťaze a Vy môžete pokojne nastaviť napnutie reťaze.

Väčšina motorových píl je vybavená komfortným bočným napínaním reťaze, pri ktorom nepoužívate náradie, iba otáčate príslušnou napínacou skrutkou: Ak je reťaz dole prevesená, napnete ju pomocou napínacej skrutky. Optimálne napnutá reťaz na spodnej strane profilu neprevísa a možno ju ešte mierne natiahnuť.

3. Spustenie

Teraz sa môžete pustiť do rezania (v prípade niektorých prístrojov je postup spustenia napísaný na nástroji). Pred zatiahnutím spúšťacieho lanka motora zopnite brzdu reťaze a postavte motorovú pílu na zem. Stabilizujte motorovú pílu nohou a silno potiahnite lankom. Akonáhle motor naskočí a pretočí sa, stlačte plynovú páku a zdvihnite pílu pomaly do výšky. Teraz už môžete uvoľniť brzdu reťaze. Stále režte „na plný plyn“!

Pamätajte si: Lišta s reťazou nesmie byť pri spustení v kontakte so zemou.

Obrázková galéria: Bezpečné zaobchádzanie s motorovou pílou

Motorovú pílu obsluhujte iba v príslušnom ochrannom odeve.
Pred spustením musíte pílovú reťaz vložiť na profil a napnúť ju.
Aby ste mohli motorovú pílu spustiť, položte ju na zem. Tak ju môžete spoľahlivo jednou nohou pridržiavať na zemi a rukou ovládať ťažné lanko.
Motorovú pílu držte pri práci stále oboma rukami.

Palivo a olej na reťaz

Aby rezanie prebiehalo hladko a aby nevznikalo žiadne opotrebenie reťaze, naplňte na to určenú nádrž špeciálnym mazacím olejom na reťaz. Benzínové motorové píly fungujú okrem toho väčšinou na palivovú zmes, ktorú si môžete namiešať sami z benzínu a motorového oleja (zmes 50:1).

  • Motorová píla
  • Ochranný odev (nohavice s ochrannou vložkou proti porezaniu, ochranné rukavice, bezpečnostná obuv, prilba s ochranou uší a priezorom, tesne priliehajúce vrchné oblečenie)
  • Olej na pílovú reťaz
  • Palivo (zmes benzínu a oleja v pomere 50:1)