Hlavný obsah

Výmena okna

Starými oknami uniká príliš veľa draho vyrobeného tepla na vykurovanie. Okná s moderným tepelno-izolačným sklom sú, naopak, excelentnými tepelnými izolantmi. Ak sú rámy ešte zachovalé, vyplatí sa už aj výmena starých okenných tabúľ. Alebo hneď vymeníte celý okenný prvok – práve keď tak či tak prichádza do úvahy renovačný zásah.

Ďalšie informácie k téme tepelnej izolácie získate v Radcovi BAUHAUS Tepelná izolácia ušetrí veľa energie

Mohlo by vás zaujímať: Tepelná izolácia ušetrí veľa energie

1. Odstránenie starého okna

Najskôr vysaďte okenné krídlo a vysekajte starý rám.

Rám môžete taktiež rozrezať a jednotlivé kusy potom vypáčiť. Ak pri vytĺkaní došlo k poškodeniu špaliet, tieto poškodenia opravte maltou na opravy.

Ak nie je hrúbka muriva po demontáži okna vpravo a vľavo od otvoru rovnaká, vymurujte vnútornú okennú špaletu vhodne narezanými murovacími prvkami.

2. Vsadenie nového okna

Po zaschnutí malty usaďte nové okno do otvoru a zafixujte ho klinkami a dištančnými klátikmi. Podľa potreby zasuňte pod jednotlivé dištančné klátiky úzke pásky dreva a vodováhou skontrolujte zvislé a vodorovné umiestnenie: Okno musí sedieť sústredne a musí byť vyrovnané tak, aby dookola boli rovnaké medzery.

Zvnútra aj zvonku utesnite okno špeciálnou okennou tesniacou páskou (medzi oknom a konštrukčnými prvkami fasády).

 

 

Teraz v miestach určených na prichytenie vyvŕtajte otvory pre príchytky (v prípade betónových stien príp. použite vŕtacie kladivo). Následne nasaďte špeciálne príchytky do okenných rámov, ktoré aj s vhodnou skrutkou zatlčte do vyvŕtaného otvoru.


Do prázdneho priestoru medzi okenným rámom a stenou nastriekajte montážnu penu. Hneď ako PU pena vytvrdne (dodržujte pokyny výrobcu), odrežte prebytočný materiál odlamovacím nožom.


Pozor: Keďže montážna pena zväčší svoj objem, mali by ste ju použiť len striedmo. Alternatívne použite vláknitý izolačný materiál.


Parapetnú dosku usaďte do maltového lôžka.

Nakoniec priskrutkujte ozdobné lišty a začistite stenu. Po preschnutí môžete omietku pretrieť.

Galéria obrázkov: Výmena okna

Montáž tepelnoizolačného skla sa vyplatí nielen pri novostavbe, kde je to tak či tak povinnosťou. Aj pri starej zástavbe predstavuje výmena možnosť, ktorá sa vyplatí.
Starý rám vysekajte a v prípade potreby vymurujte okenné ostenie vnútri vhodne prirezanými murovacími tehlami.
Do otvoru v stene osaďte nové okno.
Okno zafixujte klinmi a dištančnými klátikmi a vyrovnajte ho.
Cez upevňovacie body vyvŕtajte otvory do ostenia a do vyvŕtaných otvorov zatlčte príchytky určené do okenných rámov, a to spolu so skrutkami. Teraz okno priskrutkujte do muriva.
Medzi okenný rám a stenu nastriekajte montážnu penu alebo okennú škáru vyplňte vláknitým izolačným materiálom.
Nasaďte ozdobné lišty a všetko omietnite.
 

Pozor pleseň!

Svoje zvyklosti pri vetraní prispôsobte novým oknám. Pretože v dôsledku nepriepustných tabúľ sa znižuje výmena vzduchu. Tým vzrastá vzdušná vlhkosť v miestnostiach, ktorá sa zase prejavuje predovšetkým na chladných stenách – totiž v najhoršom prípade plesňou. Je teda lepšie vetrať častejšie nárazovo než trvalou ventiláciou! Na jedno vetranie stačí päť až desať minút.

Pozor: Ak chcete na starom objekte vymeniť okná, mali by ste novým štandardom zároveň prispôsobiť aj vonkajšiu tepelnú izoláciu.

Hodnota U: Okenné sklo a tepelná izolácia

Ako hodnota U sa označuje „súčiniteľ prestupu tepla“. Za týmto komplikovaným označením sa skrýva hodnota, ktorá popisuje tepelný tok medzi chladnou vonkajšou stranou a teplou vnútornou stranou konštrukčného prvku na budove (napr. vchodové dvere, okná atď.). Čím je táto hodnota nižšia, tým lepšia je tepelná izolácia. Hodnota U sa udáva vždy v jednotke „W/(m²K)“ (watty na štvorcový meter a kelvin). V prípade okna sa rozlišujú nasledujúce hodnoty U:

 • Ug (súčiniteľ prestupu tepla sklom): tepelná strata zasklením
 • Uf (súčiniteľ prestupu tepla profilom): tepelná strata rámom
 • Uw (súčiniteľ prestupu tepla oknom): tepelná strata celým oknom

 

 

 

 • Ceruzka
 • Odlamovací nôž
 • Parapetná doska podľa potreby
 • Okno podľa potreby
 • Príchytky do okenných rámov
 • Kladivo 
 • Príp. ručná píla alebo elektrická pásová píla (na narezanie murovacích prvkov)
 • Murovacia a omietková malta
 • Príp. murovacie prvky z pórobetónu
 • Montážny vankúšik alebo montážne kliny a príp. úzke pásiky dreva
 • Montážna pena alebo vláknitý izolačný materiál
 • Príklepová vŕtačka alebo vŕtacie kladivo
 • Špachtľa
 • Vrták do kameňa, čo najdlhší, priemer podľa príchytiek do okenných rámov
 • Univerzálny vrták, priemer podľa príchytiek do okenných rámov
 • Vodováha 
 • Ozdobné lišty
 • Skladací meter