Hlavný obsah

Vlastnoručne vyrobený regál na knihy

Knihy a CD padnú v tomto vlastnoručne vyrobenom regáli – v mierne abstrahovanej podobe stromu – ihneď do oka a ich uloženie nezaberá miesto. Aby silueta stromu pôsobila plasticky a vytvorila dostatok regálovej plochy pre knihy, sú „vetvy“ vyrezané z dvoch drevených dosiek položené na seba, medzi ne sú priskrutkované dištančné drievka a vetvy sú pripevnené na stenu. Olejom na drevo môžete stromu vtlačiť špeciálny farebný tón dreva, pretrieť ho transparentným alebo farebným lakom alebo ponechať úplne bez úpravy.

1. Stanovenie základného tvaru stromu

Ako „kostru stromu“ potrebujete dve latovky – nie drevotrieskové dosky – zodpovedajúcej veľkosti (strom môže byť svojimi rozmermi tak veľký, ako budete chcieť) a s hrúbkou cca 13 mm.

Na dostatočne veľkom papieri (napr. na zvyškoch tapiet) najskôr zhotovte návrh stromu a vyrežte ho. Dve latovky teraz položte na seba, zafixujte skrutkovými zvierkami, priložte vyrezaný strom a obkreslite obrysy. Následne predvŕtajte v rohoch mimo tvaru stromu otvory – na ľahšie „otáčanie“ priamočiarej píly.

Pozor: Ako alternatívu nakreslite abstrahovaný strom priamo na niektorú z drevených dosiek a obrysy vyrežte priamočiarou pílou.

Priamočiarou pílou teraz vyrežte predkreslený tvar stromu z (skrutkovými zvierkami ešte stále navzájom spojených) latoviek. Ak je silueta kompletne narezaná, obrúste všetky hrany brúsnym papierom.

Pozor: Dosky je, samozrejme, možné vyrezať aj jednotlivo – ale pozor, tvar musí byť úplne rovnaký.

2. Vytvorenie odstupu – strom dostáva potrebnú hĺbku

Aby silueta stromu pôsobila plasticky, a na vytvorenie nutnej regálovej plochy pre knihy & Co., umiestnite medzi obe vyrezané dosky dištančné drievka. Pre zvlášť prirodzený vzhľad – teda od hrubého kmeňa cez hrubé vetvy až po tenké vetvičky – rovnomerne trochu uberajte na dĺžke drievok, napr. od začiatočných 18 cm po 10 cm na tenkých koncoch. Tyče kruhového prierezu na tento účel skracujte v pokosnici – celkom podľa obľuby a schopnosti priamočiarou pílou alebo malou ručnou pílou. Aby neskôr konce drievok rovno doliehali na dosky, zbrúste ich šmirgľovým papierom dohladka. Aku skrutkovačom teraz rozperky zoskrutkujte spredu aj zozadu s doskami. Najlepšie na každom vetvení aspoň jednu rozperku, pri dlhších rovných kusoch niekoľko ďalších (otvory najlepšie predvŕtajte).

Pozor: Vyvŕtané otvory zarovnajte tak, aby skrutky so zápustnou hlavou tvorili s drevom rovný povrch.

3. Pripevnenie stromového regála na knihy na stenu

Ak má strom na knihy daný tvar, namontujte ho pomocou vhodných príchytiek a skrutiek na stenu. Najlepšie bude, ak predvŕtate otvory cez zadnú dosku stromu, umiestnite ho na stenu – tu je pomoc ďalšej osoby nenahraditeľná – a na stene označte miesta na vyvŕtanie otvorov. Teraz taktiež opäť predvŕtajte otvory, osaďte príchytky a celý strom postupne priskrutkujte. Podľa materiálu, z ktorého sú steny postavené – betón, tehly, sadrokartón atď., sú nutné rôzne upevňovacie prostriedky.

Zvoľte správnu zrnitosť šmirgľového papiera

Šmirgľový papier dostanete v rôznych zrnitostiach. Index zrnitosti (číslo na zadnej strane) zodpovedá mernej veľkosti zrna podľa jeho šírky v určitom rozsahu. Čím vyššie číslo, tým jemnejšia zrnitosť. Veľkosť zŕn a s tým spojená činnosť závisí od príslušného použitia (napr. od materiálu, stroja, východiskového povrchu, sledovaného povrchu).

 • Hrubá zrnitosť (zrnitosť 6 – 30): Odstraňovanie vrstiev lepidiel a farieb
 • Stredná zrnitosť (zrnitosť 36 – 80): Hrubé predbrúsenie neopracovaných drevených plôch
 • Jemná zrnitosť (zrnitosť 100 – 180): Dokončovacie brúsenie neopracovaných drevených plôch
 • Veľmi jemná zrnitosť (zrnitosť 220 – 1 000): Prebrusovanie mokrých plôch, plôch ošetrených základným náterom a lakovaných plôch
 • Aku skrutkovač, resp. vŕtačka
 • Príchytky a skrutky na upevnenie na stenu, podľa materiálu
 • Farba, transparentný lak alebo olej na drevo
 • Pokosnica
 • Drevené dosky (najlepšie latovky, nie drevotrieskové dosky), hrúbka cca 13 mm, 2 kusy
 • Metrová tyč
 • Štetec
 • Tyče kruhového prierezu z dreva, ø cca 20 mm
 • Šmirgľový papier (jemná zrnitosť)
 • Skrutkové zvierky
 • Skrutky do dreva so zápustnou hlavou, ø 4 mm, dĺžka 50 mm
 • Priamočiara píla a príp. ručná píla