Hlavný obsah

Šatníkový regál na kolieskach

Človek nemusí byť inštalatérom, aby skonštruoval šatníkový regál z vodovodných rúrok – úplne stačí jeden pár rúk, vhodné spojovacie kusy, hasák na rúrky a trocha fantázie. Drevená doska navyše poslúži ako praktické miesto na odkladanie topánok a pomocou dvoch nábytkových koliesok je možné šatníkový regál ľahko premiestňovať.

1. Konštrukcia šatníkového regála

Materiál nutný na konštrukciu šatníkového regála sa skladá z vodovodných rúrok, rohových spojok, spojok tvaru T a koncových krytiek. Najskôr odmastite všetky diely nitroriedidlom. Teraz konštrukciu šatníkového regála zostavte podľa chuti a nálady. Rúrky jednoducho naskrutkujte na požadované spojovacie kusy a pevne dotiahnite hasákom. 

2. Miesto na odkladanie topánok

Pre obe vertikálne rúrky vyvŕtajte do regálovej dosky dva otvory (použite vŕtačku so sukovacím nástavcom). Týmito otvormi teraz prestrčte rúrkovú konštrukciu a na spodnej strane pevne priskrutkujte spojky tvaru T.

Pozor: Na odkladaciu dosku, ktorá slúži ako regál na topánky, použite buď hotovú dopredu nalakovanú regálovú dosku, alebo si v našom odbornom centre BAUHAUS nechajte narezať neupravenú drevenú dosku a následne ju sami nalakujte.

Aby šatníkový regál neskôr stál bezpečne a stabilne, musia sa spojky tvaru T navyše vodorovne spojiť priečnou rúrkou: Na priečnu rúrku najskôr nasuňte niekoľko potrubných objímok  – závitom nahor. Teraz priečny spoj splna zaskrutkujte najprv na jednej strane, potom zase trochu vytočte späť a tým napoly dotiahnite druhú stranu.

Aby všetko sedelo, pripevnite teraz spojovaciu rúrku k doske na odkladanie topánok. Na tento účel vŕtajte v miestach, kde sa nachádzajú potrubné objímky, zhora cez dosku a priskrutkujte ju skrutkou so zápustnou hlavou do závitového prichytenia potrubných objímok.

3. Mobilná a stabilná – základ pojazdného šatníkového regála

Teraz namontujte nábytkové podvozky: Pre každý nábytkový podvozok prevŕtajte koncovú krytku a priskrutkujte ju na spodný závit spojok tvaru T. Teraz vyvŕtajte presne uprostred nábytkových podvozkov po jednom otvore. Teraz môžete pretiahnuť buď závitovú tyč a pod drevenou doskou ju zoskrutkovať s maticou na záslepke, alebo oboje pripevniť na záslepku priamo závitovou skrutkou a maticou. Šatníkový regál je teraz plne pohyblivý, zaistený proti prevrhnutiu a pripravený na používanie!

Šatníkové háčiky

Či už ako zakončenie niektorej z rúrok, alebo ako vešiak na kabelky: S výpustným ventilom alebo retro vodovodným kohútikom doplníte šatníkový regál o praktické detaily.

• Vŕtačka so sukovacím nástavcom

• Rohové spojky

• Koncové krytky

• Závitové skrutky alebo tyče

• Nábytkový podvozok, 2 kusy

• Nitroriedidlo

• Regálová doska a príp. náglejok

• Potrubné objímky so závitom

• Hasák

• Skrutky so zápustnou hlavou

• Spojky tvaru T

• Vodovodné rúrky (1 alebo 1,5 palca)