Hlavný obsah

Lepenie celoplošného koberca

Vo väčších priestoroch, kde sa často pohybujú osoby, budú celoplošné koberce trvalo bez vĺn a hrboľov, keď nebudú iba voľne položené, ale ak sa textilná krytina pevne pripevní k podkladu. Koberec môžete buď celoplošne prilepiť – pomocou disperzných lepidiel neobsahujúcich rozpúšťadlá, alebo ho zafixovať len po okrajoch pomocou obojstrannej lepiacej pásky.

1. Príprava podkladu

Tak ako pri všetkých pokladacích prácach, musí byť podklad rovný, suchý a nosný, rovnako tak nesmie obsahovať praskliny a nečistoty. Ideálnymi podkladmi sú napr. všetky pevné, hladké, stabilné, suché úžitkové podklady, ako sú poter, PVC alebo linoleum. Ak budete chcieť neskôr koberec prilepiť celoplošne, musíte v každom prípade prašné alebo silno savé podklady predom opatriť penetráciou.

Ďalšie informácie nájdete v BAUHAUS Tipe od profesionála: 

Príprava podkladu pre podlahové krytiny

2. Pripevnenie koberca pomocou lepiacej pásky

Celoplošný koberec najskôr rozviňte a nechajte ho jeden deň uležať – aby sa prispôsobil miestnosti. Po odležaní koberec upravte podľa potreby, zatlačte ho bez záhybu do uhla medzi podlahou a stenou. Vzniknuté presahy odrežte pomocou odlamovacieho noža.

Následne na podklad prilepte podlahovú lepiacu pásku a starostlivo uhlaďte. Z pásky stiahnite ochrannú vrstvu a celoplošný koberec na ňu pritlačte.

Pamätajte: Lepiace pásky existujú pre rôzne rubové strany kobercov, ako aj pre normálne, silné a vysoké zaťaženie, napr. na schodoch.

V prípade potreby nalepte druhý pás pásky v rovnakom smere vlasu koberca tak, aby bol prekrytý prvý pás. Na dosiahnutie čistého prechodu prerežte obe pásky. Na lepiacej páske pritlačte okraje k sebe a postupne odstráňte ochrannú vrstvu.

Pamätajte: Smer vlasu je spravidla vyznačený šípkou na rube koberca. Taktiež smer skontrolujte dlaňou ruky: V smere vlasu je koberec na dotyk hladký, proti smeru vlasu sa pri pohladení „zadrháva“.

3. Celoplošné prilepenie koberca

Celoplošný koberec najskôr rozviňte, približne ho prirežte a nechajte ho jeden deň voľne ležať – aby sa prispôsobil prostrediu v miestnosti. Na ďalší deň koberec opäť zmotajte až do stredu miestnosti. Potom naneste lepidlo na podklad (zubatou špachtľou podľa údajov výrobcu lepidla). Podľa savosti podkladu ho nechajte asi 5 – 15 minút odvetrať.

Pamätajte: Pri výbere lepidla dbajte na to, aby bolo určené pre daný rub celoplošného koberca a na neskoršie napínanie povrchu.

Celoplošný koberec položte na ešte vlhké lepidlo a poriadne pritlačte. Následne zmotajte druhú polovicu koberca až do stredu miestnosti a ďalej postupujte vyššie popísaným spôsobom.

Okraje upravte odlamovacím nožom. Prechody medzi miestnosťami s rovnakou krytinou, napr. v otvore dverí, vytvoríte bez švov dvojitým rezom (viď popis hore).

Zmenu podlahovej krytiny na prechodoch medzi miestnosťami a vo dverách zakryjete lištami. V ponuke sú farebné plastové, ktoré sú vhodné k celoplošným kobercom, alebo kovové kontrastné lišty. Lišty spoľahlivo pripevníte k podkladu pomocou hmoždiniek a skrutiek.

Obrázková galéria: Lepenie celoplošného koberca

Pri lepení koberca pomocou obojstrannej pásky pritlačte rozvinutý, aklimatizovaný koberec, bez záhybov, do rohu a veďte presný rez zároveň so stenou.
Koberec zmotajte a lepiacu pásku pritlačte k podkladu. Z pásky stiahnite ochrannú vrstvu a koberec poriadne pritlačte k podkladu.
Ak má byť koberec prilepený celoplošne, zmotajte prirezaný koberec naspäť a lepidlo na koberce nanášajte na podklad po úsekoch.
Lepidlo rozťahujte pomocou zubatej špachtle. Po určitej dobe schnutia lepidla (riaďte sa pokynmi výrobcu) potom koberec pevne pritlačte k podlahe.
Dvojitý rez: Položte oba pásy tak, aby sa prekrývali len nepatrne. Na tomto mieste švu orežte obe vrstvy koberca naraz (na nanášanie použite kovovú vodiacu koľajnicu). Pri odobraní odrezaných okrajových častí, okraje zapadajú presne do seba, a obe časti sú tak plne zlepené.
 
 
 

Spotreba lepiacej pásky

Potrebné množstvo lepiacej pásky vypočítate nasledovne: Zoberiete si dvakrát dĺžku miestnosti a trikrát šírku miestnosti. Pri väčších priestoroch odporúčame navyše prilepiť jeden alebo viac pruhov pásky v pozdĺžnom a priečnom smere.

Symboly na pečati koberca

V predaji je odhadom 3 000 rôznych celoplošných kobercov. Ich úžitkové vlastnosti sú určované pre laikov ťažko definovatelnými surovinami a výrobnými postupmi. Pri výbere pomôže pečať koberca Európskeho kobercového spoločenstva (Europäische Teppichgemeinschaft e.V. (ETG)): Pečať by mala mať iba tie celoplošné koberce, ktorých komfortnosť a odolnosť boli testované Nemeckým výskumným ústavom kobercov. Testujú sa aj špeciálne doplnkové vlastnosti: Značku „Celoplošný koberec testovaný na obsah škodlivých látok“ získajú len tie druhy, ktoré boli testované na obsah škodlivých látok, emisií a zápachu. Celoplošné koberce s touto obrazovou ochrannou známkou neobsahujú škodlivé látky ako pentachlórfenol, formaldehyd, zdraviu škodlivé pesticídy, butadién alebo vinylchlorid; pri ich výrobe sa nepoužíva ani azbest, ani prchavé chlórované fluorovodíky (FCKW).

Až päť symbolov (nachádzajú sa na spodnej časti kobercovej pečate) informuje, na aký účel je celoplošný koberec vhodný:

 • Symbol „blesk“: Poukazuje na koberec, ktorý je antistatický – nenabíja sa elektrostatickou elektrinou. Táto vlastnosť môže byť dôležitá, ak chcete v miestnosti pracovať na PC.
 • Symbol „koliesková stolička“: Tento druh koberca znesie kolieska kancelárskych stoličiek.
 • Symbol „schody“:  Celoplošný koberec zachováva tvar na schodoch.
 • Symbol „podlahové vykurovanie“: Koberec môže byť položený cez podlahové vykurovanie.
 • Symbol „vodovodný kohútik“: Celoplošný koberec je vhodný do vlhkých priestorov, môže byť položený v kúpeľni.
 • Celoplošný koberec podľa potřeby
 • Kobercové pravítko
 • Lepiaca podlahová páska, obojstranná podľa potřeby
 • Lepidlo na koberce
 • Odlamovací nôž s hákovým alebo lichobežníkovým ostrím
 • Zubatá špachtľa