Hlavný obsah

Ľahká deliaca stena

V malej izbe sa vytvárajú rôzne obytné zóny napríklad optickým delením – napríklad paravánmi, závesmi alebo lamelovými roletami. Deliaca stena z hobľovaných strešných lát v uvedenom príklade je podobná rolete, len výrazne stabilnejšia: Malé kovové trubičky určujú vzdialenosť jednotlivých dosák a kašírujú závitové tyče, ktorými sú jednotlivé laty navzájom spojené. Po pripevnení k stropu sa z navŕšených strešných lát stáva taká „statická žalúzia“. Deliaca stena svojimi medzerami umožňuje, aby byt pôsobil stále rovnako vzdušne a otvorene, pritom však jasne oddeľuje posteľovú časť od obytnej zóny.

1. Projektová fáza

Najskôr zmerajte, aká dlhá a aká vysoká má deliaca stena byť. Hobľované laty z rôznych druhov dreva máme v BAUHAUS v mnohých štandardných dĺžkach. V uvedenom príklade je deliaca stena z 30 dosák vo vzdialenosti cca 5 cm. Aby ste získali stabilnú „žalúziu“, naplánujte podľa dĺžky lát 2 až 3 závitové tyče a hliníkové trubičky.

2. Príprava komponentov

V závislosti od toho, koľko závitových tyčí na deliacu stenu použijete, prevŕtajte teraz všetky laty vždy dvakrát, resp. trikrát, a to v rovnakom mieste (priemer otvoru zodpovedá veľkosti závitových tyčí; v uvedenom príklade: 16 mm).  Najľahšie sa súmerné vŕtanie darí, ak niekoľko dosiek zafixujete skrutkovými zvierkami do hranice a prevŕtate tak niekoľko kusov súčasne. Na ďalšej hranici potom otvor jednoducho presne preneste vyznačením.

Pomocou pokosnice a pílky na kov narežte hliníkové trubičky na rovnakú dĺžku – slúžia ako dištančné prvky medzi latami. Okrem toho potrebujete 2 až 3 dlhšie kusy hliníkovej trubičky, z ktorých vzniknú horné partie medzi „žalúziou“ a nosným trámikom.

Štvorhranný trámik, ktorý má slúžiť ako stropný nosník konštrukcie, sa teraz tiež prevŕta v rovnakých miestach ako laty. Okrem toho potrebujeme 2 až 3 ďalšie otvory na pripevnenie na strop. Pre poistnú maticu závitových tyčí vyvŕtajte navyše na hornej strane trámika (privrátenej k stropu) zahĺbenie pomocou Forstnerovho vrtáka. Matica sa má dať neskôr úplne zapustiť do otvoru, ale nesmie mať veľkú vôľu.

3. Montáž deliacej steny

Teraz sa všetky samostatné diely (dosky, dištančné prvky a závitové tyče) zmontujú. Na tyče postupne nasúvajte dištančné prvky striedavo s doskami. Nakoniec, resp. úplne hore použite dlhšie kusy hliníkovej trubičky, osaďte štvorhranný trámik, pevne zoskrutkujte poistnými maticami a vhodnými príchytkami a skrutky upevnite na strop.

Povrchová úprava a „wow efekt“

Deliacej stene z drevených lát môžete olejom na drevo vtlačiť špeciálny farebný tón dreva, môžete ju pretrieť transparentným alebo farebným lakom alebo ponechať dočista bez úpravy.

Úplne zvláštny efekt môžete pomocou deliacej steny vytvoriť tým, že vonkajšie hrany strešných lát využijete ako „maliarske plátno“: Dosky presne narovnajte na seba (pred montážou deliacej steny) a nakreslite motív podľa svojho výberu – napr. logo obľúbeného klubu, vzor zebry alebo jednoducho nejaký vzor podľa fantázie. Motív neskôr v rozčlenenej optike deliacej steny vyzerá skrátka skvelo!

•  Aku skrutkovač

• Hliníkové trubičky, vnútorný priemer min. 18 mm, dĺžka po 2 m, 2 až 3 kusy 

• Vŕtačka

• Príchytky a skrutky na upevnenie na stenu, podľa materiálu

• Farba, transparentný lak alebo lazúra na drevo podľa vkusu

• Forstnerov vrták alebo sukovník

• Hobľované dosky, v našom príklade 30 kusov, 20 mm hrubá a 7 cm široká

•  Pokosnice

• Závitové tyče, ø min. 16 mm, dĺžka 2 m, podľa dĺžky dosiek 2 až 3 kusy; vhodné matice 

• Píla na kov

• Meter

• Štetec

• Skrutkové zvierky

• Štvorhranný trámik ako stropný nosník 

Podľa okolností daných montážou sú možnosti upevnenia sčasti obmedzené a musia sa preveriť individuálne.